Wetten, loketten en petten

Wetten, loketten en petten Stan Verhaag Venray heeft een nieuwe wethouder sociaal domein, en ze gebruikt meteen een prachtige uitdrukking. Venray-watcher Stan Verhaag wikt tussen enthousiasme en achterdocht. e staan voor de Thielen zijn, pas 26 jaar (wel met een ko- ‘Wuitdaging ervoor te lossaal cv) en nieuw in het sociaal domein? zorgen dat deze jongeren kunnen rekenen Met enig googelen, mailen en bellen ontdek op een sluitende aanpak en geen last heb- ik dat ‘wetten, loketten en petten’ in 2016 ben van de verschillende wetten, loketten werd bedacht door het NJi. Bas Wijnen en petten.’ Zo stond het eind oktober in gebruikte hem voor het eerst op 3 november een persbericht van de gemeente. Was 2016 tijdens een lezing met de titel ‘Van 18- getekend: Anne Thielen, de gloednieuwe naar 18+: balanceren tussen verschillende wethouder sociaal domein. Ze sprak over wetten, loketten en petten’. En afgelopen een pilot die start in januari 2018: vijftien zomer, dus ruim voordat het persbericht van uitgevallen jongeren worden intensief de gemeente Venray verscheen, schreven begeleid naar school of werk. Wijnen en zijn collega Joanka Prakken in Ik was onder de indruk. ‘Geen last hebben een artikel deze zin: ‘Gemeenten staan voor van de verschillende wetten, loketten en de uitdaging ervoor te zorgen dat deze jon- petten’: wow! Het is zo’n uitdrukking geren kunnen rekenen op een sluitende aan- die het ver kan schoppen. Want hij bekt pak en geen last hebben van de verschillen- geweldig. En hij getuigt van inzicht in de wetten, loketten en petten.’ Alsof ik Anne waar de schoen vaak wringt. Want al die Thielen hoor. Jeugdige onbezonnenheid? wetten, loketten en petten, welke profes- Onervarenheid? Een overijverige communi- sional heeft daar in zijn dagelijks werk catiemedewerker? Beter goed geleend dan geen last van? Welke burger wordt er blij slecht bedacht? Een onervaren wethouder van wetten, loketten en petten? En welke die zich achter mooie woorden verschuilt? politicus durft nog te zeggen dat hij fan is Of voorkomt Anne Thielen dat een sterke van wetten, loketten en petten? Anne uitdrukking in de vergetelheid verdwijnt? Thielen bedenkt een aansprekende term Geven we haar het vertrouwen of begint het voor het vage woord ‘bureaucratie’. wantrouwen over de makkelijke taal van de bestuurder nu al? ’Heerlijk Helder Heineken’, maar dan voor Vooruit, laat ik blij zijn dat juist zij als het sociaal domein. Maar er begon ook wat te knagen. ‘Als iets vertegenwoordiger van de gemeente en als te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat lid van een nieuwe generatie wethouders Dik 400 gemeenten hebben hun meestal ook’, las ik laatst ergens. Geldt dat durft te erkennen dat tussen droom en daad handen vol aan de transities in het ook voor ‘wetten, loketten en petten’? Een wetten, loketten en petten in de weg staan. sociaal domein. Stan Verhaag volgt de zó sterke uitdrukking wordt maar één keer ‘Daar moeten we wat op vinden’, zegt Anne ontwikkelingen in Venray op de voet. bedacht. Zou die ene persoon echt Anne Thielen. Inderdaad. december 2017 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Zorg + Welzijn Springer Journals

Wetten, loketten en petten

Free
1 page