Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Verslag van NCVGZ 2018

Verslag van NCVGZ 2018 Congresverslag Tijdschr gezondheidswet (2018) 96:136 https://doi.org/10.1007/s12508-018-0147-9 Preventie is een mindset Agnes van der Poel Published online: 9 May 2018 © Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018 Het Nederlands Congres Volksgezondheid, op 10 april onderwijs, werkgevers, zorgverzekeraars, de publieke jongstleden in Utrecht gehouden, was met meer dan gezondheidssector, enzovoort.’ vijfhonderd deelnemers een groot succes. Preventie Het NCVGZ kreeg dit jaar een nieuwe opzet, met als mindset was het thema, zoals voorzitter Lea Bouw- een nieuwe programmering. Met elkaar werken, co- meester aanhaalde in haar opening. ‘Onze welva- creëren en kennis delen. Nieuwe wegen ontdekken. rende samenleving verdient het om gezond te zijn en Ontmoetingen die ertoe doen, workshops waarin werk blijven. Dat vraagt om een andere denkwijze en in- verzet wordt, prijsuitreikingen, masterclasses en spre- vestering in gezondheid. Eén waarin we voorkómen kers met een boodschap. daadwerkelijk beter vinden én waarderen dan gene- In wat volgt leest u de verslagen van de zes inhou- zen. En waarin we dat samen als collectief doen in delijke tracks: plaats van alleen. En, in een maatschappij waarin de Track 1 – Jong en onbezorgd: hoe helpen we de zorg ontlast moet worden, zal geïnvesteerd moeten nieuwe generatie? worden in gezond blijven, leefstijlondersteuning, ge- Track 2 – Jongeren en gezondheid in een digitale we- zonde leefomgevingen. Laat de samenleving gezond- reld heid en vitaliteit stimuleren en belonen. Preventie Track 3 – Langer gezond leven: van gezond zwanger als mindset dus.’ tot beter oud Op het congres spoorde zij aan om woorden in da- ● Track 4 – De Wetenschap Draait Door den om te zetten. En dit vooral samen te doen, want Track 5 – Let’s talk about . . . infectieziekten ‘samen kunnen we het gezondste land ter wereld wor- ● Track 6 – Let’s get digital den. We hebben iedereen nodig, de gezondheidszorg, Voor meer informatie over het congres: www.ncvgz.nl A. van der Poel () Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland apoel@trimbos.nl 136 Verslag van NCVGZ 2018 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen Springer Journals

Verslag van NCVGZ 2018

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen , Volume 96 (4) – May 9, 2018

Loading next page...
 
/lp/springer_journal/verslag-van-ncvgz-2018-Jsi0yjcZCH

References (0)

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2018 by Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature
Subject
Medicine & Public Health; Health Promotion and Disease Prevention; Public Health
ISSN
1388-7491
eISSN
1876-8776
DOI
10.1007/s12508-018-0147-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Congresverslag Tijdschr gezondheidswet (2018) 96:136 https://doi.org/10.1007/s12508-018-0147-9 Preventie is een mindset Agnes van der Poel Published online: 9 May 2018 © Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018 Het Nederlands Congres Volksgezondheid, op 10 april onderwijs, werkgevers, zorgverzekeraars, de publieke jongstleden in Utrecht gehouden, was met meer dan gezondheidssector, enzovoort.’ vijfhonderd deelnemers een groot succes. Preventie Het NCVGZ kreeg dit jaar een nieuwe opzet, met als mindset was het thema, zoals voorzitter Lea Bouw- een nieuwe programmering. Met elkaar werken, co- meester aanhaalde in haar opening. ‘Onze welva- creëren en kennis delen. Nieuwe wegen ontdekken. rende samenleving verdient het om gezond te zijn en Ontmoetingen die ertoe doen, workshops waarin werk blijven. Dat vraagt om een andere denkwijze en in- verzet wordt, prijsuitreikingen, masterclasses en spre- vestering in gezondheid. Eén waarin we voorkómen kers met een boodschap. daadwerkelijk beter vinden én waarderen dan gene- In wat volgt leest u de verslagen van de zes inhou- zen. En waarin we dat samen als collectief doen in delijke tracks: plaats van alleen. En, in een maatschappij waarin de Track 1 – Jong en onbezorgd: hoe helpen we de zorg ontlast moet worden, zal geïnvesteerd moeten nieuwe generatie? worden in gezond blijven, leefstijlondersteuning, ge- Track 2 – Jongeren en gezondheid in een digitale we- zonde leefomgevingen. Laat de samenleving gezond- reld heid en vitaliteit stimuleren en belonen. Preventie Track 3 – Langer gezond leven: van gezond zwanger als mindset dus.’ tot beter oud Op het congres spoorde zij aan om woorden in da- ● Track 4 – De Wetenschap Draait Door den om te zetten. En dit vooral samen te doen, want Track 5 – Let’s talk about . . . infectieziekten ‘samen kunnen we het gezondste land ter wereld wor- ● Track 6 – Let’s get digital den. We hebben iedereen nodig, de gezondheidszorg, Voor meer informatie over het congres: www.ncvgz.nl A. van der Poel () Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland apoel@trimbos.nl 136 Verslag van NCVGZ 2018

Journal

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappenSpringer Journals

Published: May 9, 2018

There are no references for this article.