Uitgelicht

Uitgelicht COLOFON REDACTIE NURSING UITGELICHT Annet Alexia Hageman Na een paar maanden invallen op de redactie van hoofdredacteur Nursing is het even afkicken. Wat spelen er veel tel.: (0031) (0)30 - 638 3785 ontwikkelingen in dit vakgebied! Ik ben benieuwd alexia.hageman@bsl.nl hoe het allemaal verder gaat. Krijgen alle verpleeg- kundigen een welverdiende mooie cao? Zien we straks meer verpleegkundigen in de ouderenzorg? Francine Aarts Wordt er iets gedaan aan de regeldruk, zodat verpleegkundigen weer redacteur meer toekomen aan het echte werk? Hoe gaat de vakantiedrukte tel.: (0031) (0)30 - 638 3668 opgelost worden? Worden er genoeg leerlingen opgeleid? En de stagiai- francine.aarts@bsl.nl res: hoe houden we ze binnenboord? Ik blijf alles met interesse volgen. Nienke Nienke Berends Voordat ik in januari met zwangerschapsverlof ging, redacteur schreef ik over zaken die waarschijnlijk navolging tel.: (0031) (0)30 - 638 3842 zouden krijgen in het voorjaar van 2018: oplossin- nienke.berends@bsl.nl gen voor het personeelstekort, beroepsprofi elen, overgangsregeling voor inservice-opgeleiden, nieuwe regels voor deskundigheidsbevordering... Nu ben ik Marjoleine Gijsen terug, en is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Best gek hoor: redactieassistent mijn persoonlijke leven verandert drastisch, maar hier is alles nog tel.: (0031) (0)30 - 638 3843 hetzelfde. Of gaan de ontwikkelingen in de zorg gewoon zo langzaam? marjoleine.gijsen@bsl.nl NURSING - VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 638 3661. Vlaanderen: Steven Hellemans, EVENEMENTEN jaargang 24 salesmanager, Elma Multimedia BVBA, Yvette Spaan, yvette.spaan@bsl.nl, (0031) Nursing is een uitgave van Bohn Stafleu van s.hellemans@elma.be, tel. 015/56 99 95, (0)30- 6383674 Margot Hamel Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 015/55 88 40. MARKETING redacteur ISSN 1381-5911 Simone van Kester, simone.vankester@bsl.nl, ABONNEMENTEN (0031)(0)30 - 638 3784. tel.: (0031) (0)30 - 638 3734 AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: Nursing verschijnt 11 keer per jaar. margot.hamel@bsl.nl Michelle Bertinchamps, Carré Cartoons, Ellis Abonnementsprijzen per jaar: VOORWAARDEN Goessens, Linda de Graaf, Wieke Heideman, - Nursing Compleet (printmagazine + Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer Linda Hemelaar, Annemieke Horikx, Maartje digitaal magazine + online archief) van Koophandel gedeponeerde algemene Kerkkamp-Knoops, Sandra Kleefstra, Brenda € 99,50, studententarief: €49,75 voorwaarden van Springer Media B.V. van Kluijver, Annet Maseland, Arno Massee, - Nursing Digitaal (digitaal magazine + toepassing, tevens raadpleegbaar op www. Anna-Marie Mollink, Els Put, Ellen Van Pelt, online archief) €79,50 springermedia.nl. De voorwaarden worden op Bernet Ragetli, Inge Rinzema, Stouthandel Het abonnement kan elk gewenst moment verzoek toegezonden. Dorien te Voortwis illustraties, Alice Tromm, Denise Urlings, ingaan en wordt automatisch verlengd Het overnemen en vermenigvuldigen van eindredacteur Hugo van der Wedden, Linda Wijma-Vos, tenzij twee maanden voor de vervaldatum artikelen en berichten uit dit tijdschrift is tel.: (0031) (0)30 - 638 3612 Wondzorg Support Team UZ Leuven is opgezegd via het daarvoor bestemde slechts geoorloofd met bronvermelding formulier op www.bsl.nl/klantenservice. en met schriftelijke toestemming van de dorien.tevoortwis@bsl.nl REDACTIONELE ADVIESRAAD Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit uitgever. Het verlenen van toestemming Nederland: Arie Barendrecht, Pia Dalmeijer, het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit tot publicatie in deze uitgave houdt in dat Judith van Essen, Florian van Hunnik, Judith dat je het abonnement uit hoofde van jouw de Standaardpublicatievoorwaarden van Keyzer, Djoeke Kunnen, Suzan Meijer, Emmy beroep hebt afgesloten. Springer Media B.V., gedeponeerd bij de van Muilwijk, Annemiek van Nesselrooij, Abonnementenadministratie: Klantenservice Kamer van Koophandel te Utrecht onder WWW.NURSING.NL Lisanne Poissonnier Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, Vlaanderen: Patricia Claessens, Steven De 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Baere, Ellen De Wandeler, Dirk Geenens, wijziging van de tenaamstelling en/of adres De Standaardpublicatievoorwaarden voor WWW.NURSING.BE Nora Korchi, Eddy Lambrecht, Lieven de verzoeken wij je de adresdrager met de tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/ Maesschalck, Danny Van heusden, Jan Vande gewijzigde gegevens op te sturen naar de schrijven-bij-bohn-stafleu-van-loghum/ Moortel afdeling klantenservice of wijzigingen door auteursinstructies, of op te vragen bij de FACEBOOK.COM/VAKBLADNURSING te geven via het formulier op www.bsl.nl/ uitgever. UITGEVER klantenservice. TWITTER.COM/NURSING_NL Lies Kromhout, lies.kromhout@bsl.nl www.bsl.nl © 2018, Bohn Stafleu van Loghum Verantwoordelijke uitgever Vlaanderen: ABONNEMENTEN VIA NVKVV/WGK NVKVV, Vergote Square 43, 1030 Brussel. NVKVV, Vergote Square 43, 1030 Brussel, Redactie Nursing tel: 02 - 732 10 50, fax: 02 - 734 84 60, VORMGEVING administratie@nvkvv.be. Bohn Stafl eu van Loghum Basisvormgeving Twin Media Postbus 246, 3990 GA / Walmolen 1, 3994 DL Houten nursing@bsl.nl ADVERTENTIES Nederland: Cross Media Nederland, Miletson de Freitas en Dyron Bijl (+31)(0)10 - 742 10 Voor vragen over abonnementen: klantenservice 20, zorg@crossmedianederland.com. Sales - www.bsl.nl/klantenservice Support: 030-6383603, adverteren@bsl.nl. - telefoon: 030-6383736 Aanleveren advertentiemateriaal: traffic@ bsl.nl, Wesley van Kruiselbergen, (+31)(0)30 nursing | juni 2018 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Nursing Springer Journals

Uitgelicht

Nursing, Volume 24 (6) – Jun 5, 2018

Loading next page...
 
/lp/springer_journal/uitgelicht-F6l3S5q7ni
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2018 by Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V.
Subject
Medicine & Public Health; Nursing
ISSN
1381-5911
eISSN
2468-1431
D.O.I.
10.1007/s41193-018-0096-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

COLOFON REDACTIE NURSING UITGELICHT Annet Alexia Hageman Na een paar maanden invallen op de redactie van hoofdredacteur Nursing is het even afkicken. Wat spelen er veel tel.: (0031) (0)30 - 638 3785 ontwikkelingen in dit vakgebied! Ik ben benieuwd alexia.hageman@bsl.nl hoe het allemaal verder gaat. Krijgen alle verpleeg- kundigen een welverdiende mooie cao? Zien we straks meer verpleegkundigen in de ouderenzorg? Francine Aarts Wordt er iets gedaan aan de regeldruk, zodat verpleegkundigen weer redacteur meer toekomen aan het echte werk? Hoe gaat de vakantiedrukte tel.: (0031) (0)30 - 638 3668 opgelost worden? Worden er genoeg leerlingen opgeleid? En de stagiai- francine.aarts@bsl.nl res: hoe houden we ze binnenboord? Ik blijf alles met interesse volgen. Nienke Nienke Berends Voordat ik in januari met zwangerschapsverlof ging, redacteur schreef ik over zaken die waarschijnlijk navolging tel.: (0031) (0)30 - 638 3842 zouden krijgen in het voorjaar van 2018: oplossin- nienke.berends@bsl.nl gen voor het personeelstekort, beroepsprofi elen, overgangsregeling voor inservice-opgeleiden, nieuwe regels voor deskundigheidsbevordering... Nu ben ik Marjoleine Gijsen terug, en is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Best gek hoor: redactieassistent mijn persoonlijke leven verandert drastisch, maar hier is alles nog tel.: (0031) (0)30 - 638 3843 hetzelfde. Of gaan de ontwikkelingen in de zorg gewoon zo langzaam? marjoleine.gijsen@bsl.nl NURSING - VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 638 3661. Vlaanderen: Steven Hellemans, EVENEMENTEN jaargang 24 salesmanager, Elma Multimedia BVBA, Yvette Spaan, yvette.spaan@bsl.nl, (0031) Nursing is een uitgave van Bohn Stafleu van s.hellemans@elma.be, tel. 015/56 99 95, (0)30- 6383674 Margot Hamel Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 015/55 88 40. MARKETING redacteur ISSN 1381-5911 Simone van Kester, simone.vankester@bsl.nl, ABONNEMENTEN (0031)(0)30 - 638 3784. tel.: (0031) (0)30 - 638 3734 AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: Nursing verschijnt 11 keer per jaar. margot.hamel@bsl.nl Michelle Bertinchamps, Carré Cartoons, Ellis Abonnementsprijzen per jaar: VOORWAARDEN Goessens, Linda de Graaf, Wieke Heideman, - Nursing Compleet (printmagazine + Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer Linda Hemelaar, Annemieke Horikx, Maartje digitaal magazine + online archief) van Koophandel gedeponeerde algemene Kerkkamp-Knoops, Sandra Kleefstra, Brenda € 99,50, studententarief: €49,75 voorwaarden van Springer Media B.V. van Kluijver, Annet Maseland, Arno Massee, - Nursing Digitaal (digitaal magazine + toepassing, tevens raadpleegbaar op www. Anna-Marie Mollink, Els Put, Ellen Van Pelt, online archief) €79,50 springermedia.nl. De voorwaarden worden op Bernet Ragetli, Inge Rinzema, Stouthandel Het abonnement kan elk gewenst moment verzoek toegezonden. Dorien te Voortwis illustraties, Alice Tromm, Denise Urlings, ingaan en wordt automatisch verlengd Het overnemen en vermenigvuldigen van eindredacteur Hugo van der Wedden, Linda Wijma-Vos, tenzij twee maanden voor de vervaldatum artikelen en berichten uit dit tijdschrift is tel.: (0031) (0)30 - 638 3612 Wondzorg Support Team UZ Leuven is opgezegd via het daarvoor bestemde slechts geoorloofd met bronvermelding formulier op www.bsl.nl/klantenservice. en met schriftelijke toestemming van de dorien.tevoortwis@bsl.nl REDACTIONELE ADVIESRAAD Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit uitgever. Het verlenen van toestemming Nederland: Arie Barendrecht, Pia Dalmeijer, het verbintenissenrecht. We gaan er vanuit tot publicatie in deze uitgave houdt in dat Judith van Essen, Florian van Hunnik, Judith dat je het abonnement uit hoofde van jouw de Standaardpublicatievoorwaarden van Keyzer, Djoeke Kunnen, Suzan Meijer, Emmy beroep hebt afgesloten. Springer Media B.V., gedeponeerd bij de van Muilwijk, Annemiek van Nesselrooij, Abonnementenadministratie: Klantenservice Kamer van Koophandel te Utrecht onder WWW.NURSING.NL Lisanne Poissonnier Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, Vlaanderen: Patricia Claessens, Steven De 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Baere, Ellen De Wandeler, Dirk Geenens, wijziging van de tenaamstelling en/of adres De Standaardpublicatievoorwaarden voor WWW.NURSING.BE Nora Korchi, Eddy Lambrecht, Lieven de verzoeken wij je de adresdrager met de tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/ Maesschalck, Danny Van heusden, Jan Vande gewijzigde gegevens op te sturen naar de schrijven-bij-bohn-stafleu-van-loghum/ Moortel afdeling klantenservice of wijzigingen door auteursinstructies, of op te vragen bij de FACEBOOK.COM/VAKBLADNURSING te geven via het formulier op www.bsl.nl/ uitgever. UITGEVER klantenservice. TWITTER.COM/NURSING_NL Lies Kromhout, lies.kromhout@bsl.nl www.bsl.nl © 2018, Bohn Stafleu van Loghum Verantwoordelijke uitgever Vlaanderen: ABONNEMENTEN VIA NVKVV/WGK NVKVV, Vergote Square 43, 1030 Brussel. NVKVV, Vergote Square 43, 1030 Brussel, Redactie Nursing tel: 02 - 732 10 50, fax: 02 - 734 84 60, VORMGEVING administratie@nvkvv.be. Bohn Stafl eu van Loghum Basisvormgeving Twin Media Postbus 246, 3990 GA / Walmolen 1, 3994 DL Houten nursing@bsl.nl ADVERTENTIES Nederland: Cross Media Nederland, Miletson de Freitas en Dyron Bijl (+31)(0)10 - 742 10 Voor vragen over abonnementen: klantenservice 20, zorg@crossmedianederland.com. Sales - www.bsl.nl/klantenservice Support: 030-6383603, adverteren@bsl.nl. - telefoon: 030-6383736 Aanleveren advertentiemateriaal: traffic@ bsl.nl, Wesley van Kruiselbergen, (+31)(0)30 nursing | juni 2018

Journal

NursingSpringer Journals

Published: Jun 5, 2018

There are no references for this article.

You’re reading a free preview. Subscribe to read the entire article.


DeepDyve is your
personal research library

It’s your single place to instantly
discover and read the research
that matters to you.

Enjoy affordable access to
over 18 million articles from more than
15,000 peer-reviewed journals.

All for just $49/month

Explore the DeepDyve Library

Search

Query the DeepDyve database, plus search all of PubMed and Google Scholar seamlessly

Organize

Save any article or search result from DeepDyve, PubMed, and Google Scholar... all in one place.

Access

Get unlimited, online access to over 18 million full-text articles from more than 15,000 scientific journals.

Your journals are on DeepDyve

Read from thousands of the leading scholarly journals from SpringerNature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press and more.

All the latest content is available, no embargo periods.

See the journals in your area

DeepDyve

Freelancer

DeepDyve

Pro

Price

FREE

$49/month
$360/year

Save searches from
Google Scholar,
PubMed

Create folders to
organize your research

Export folders, citations

Read DeepDyve articles

Abstract access only

Unlimited access to over
18 million full-text articles

Print

20 pages / month

PDF Discount

20% off