Ondernemer of fraudeur

Ondernemer of fraudeur REDACTIONEEL Colofon TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente Als tandarts ben je ondernemer. Of je nu zelf een praktijk hebt of als zzp’er van de tandarts (algemeen practicus). De redactie een OVO hebt ondertekend. Je zult je (be)handelingen in rekening moeten is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij brengen en bedrijfsmatig moeten werken, zodat je aan al je verplichtingen wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen kunt voldoen, zoals Stufie aflossen, huur betalen, nascholing bekostigen, al Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. je verplichte premies voor verzekeringen betalen, enz. En niet te vergeten Hoofdredacteur geld reserveren voor je pensioen. Dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts Op cursussen leer je dingen aan, en soms ook dingen af. Andere routines, Redactie efficiëntere behandelingen, weefselsparende behandelingen. Vaak zijn daar Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief nog geen tarieven voor. tandarts (EPA), Sjoerd van Beek, tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Mooi voorbeeld uit het verleden is de composietveneer. In het midden Marleen de Groot, tandarts, dr. Nynke Tymstra, van de jaren tachtig was daar geen beschrijving voor en dus werd deze tandarts gedeclareerd als 2 hoekopbouwen en een buccale restauratie. Daar deed je Eindredacteur Wim van de Kerkhof dan ongeveer een uurtje over, want het was een nieuwe techniek die je nog Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum, niet beheerste. Postbus 246, 3990 GA Houten, tpredactie@bsl.nl Het klikgebit op implantaten was uitsluitend een verstrekking voor zie- Productinformatie: tandartspraktijk@bsl.nl kenfondsverzekerden en ook hier was eind jaren tachtig geen code en dus Uitgever: Lucienne Bongers geen tarief voor. Ook was je in die tijd een charlatan in de ogen van sommi- Basis vormgeving Twin Media bv, Culemborg ge collega’s als je een prothese op implantaten plaatste, want die had geen Advertenties goede prognose. Bruggen daarentegen wel. Advertentieverkoop: adverteren@bsl.nl, Wat kon je in rekening brengen voor een klikgebit? Een aantal P-codes tel: 030 – 638 3603 Aanleveren van advertentiemateriaal kan via inclusief pijlpuntregistratie, opstellen van het front aan de stoel en reoc- traffic@bsl.nl , Roos de Bie, tel. 030 – 638 3874 cluderen. We hadden geen keuze. Na een aantal jaren werden deze P-codes Abonnementen door het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) tot op 5 cent Tandartspraktijk verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 188,00. nauwkeurig geclusterd tot I85. Studenten ontvangen 50% korting. Hoe gaat het met geclusterde codes? Die worden verlaagd, zo bleek, en Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan niet iedereen doet (dus?) de pijlpunt meer en ook niet het opstellen aan de en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor stoel. Transparanter wordt het er niet van. Bij nieuwe technieken staat in bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als het tarievenboekje dat je de code mag toepassen die het dichtst in de buurt vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbinte- nissenrecht. We gaan er vanuit dat u het abonnement komt bij wat je zou doen. uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Op dit moment zijn het de G-codes die kraken. De G01 (UFO) wordt Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn geclaimd door de TAGNA’s (dat zijn de tandarts-gnathologen). Code G65 Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaam- (Indirect planmatig inslijpen) is een taboecode geworden bij de behande- stelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager ling van CMD, maar is wel bruikbaar als je netjes restauratief wilt werken met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afde- ling klantenservice of wijzigingen door te geven via het bij volledige rehabilitaties van zowel vaste als uitneembare voorzieningen. formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Toepassen of niet? Het is een maximumtarief bovendien dus je mag korting Voorwaarden geven. Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden Declareer je via een factoringbedrijf, dan wordt de code 100% ingediend van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raad- bij de zorgverzekeraar en vist de patiënt naast de beloofde korting. Niet pleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. transparant bovendien. Wie doet de patiënt nu tekort? Wij of de zorgverze- Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en keraar? Is het factoringbedrijf medeplichtig? berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming Hopelijk brengt de Nederlandse Zorgautoriteit duidelijkheid. van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaard- publicatievoorwaarden van Springer Media B.V., Dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Stan- daardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-van- loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl © 2018, Bohn Stafleu van Loghum ISSN 0167-1685 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Tandartspraktijk Springer Journals

Ondernemer of fraudeur

Tandartspraktijk, Volume 39 (4) – May 28, 2018
Free
1 page

Loading next page...
1 Page
 
/lp/springer_journal/ondernemer-of-fraudeur-YdxJvtcapv
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2018 by Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature
Subject
Dentistry; Dentistry
ISSN
0167-1685
eISSN
1875-6808
D.O.I.
10.1007/s12496-018-0054-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

REDACTIONEEL Colofon TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente Als tandarts ben je ondernemer. Of je nu zelf een praktijk hebt of als zzp’er van de tandarts (algemeen practicus). De redactie een OVO hebt ondertekend. Je zult je (be)handelingen in rekening moeten is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij brengen en bedrijfsmatig moeten werken, zodat je aan al je verplichtingen wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen kunt voldoen, zoals Stufie aflossen, huur betalen, nascholing bekostigen, al Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. je verplichte premies voor verzekeringen betalen, enz. En niet te vergeten Hoofdredacteur geld reserveren voor je pensioen. Dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts Op cursussen leer je dingen aan, en soms ook dingen af. Andere routines, Redactie efficiëntere behandelingen, weefselsparende behandelingen. Vaak zijn daar Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief nog geen tarieven voor. tandarts (EPA), Sjoerd van Beek, tandarts, Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Mooi voorbeeld uit het verleden is de composietveneer. In het midden Marleen de Groot, tandarts, dr. Nynke Tymstra, van de jaren tachtig was daar geen beschrijving voor en dus werd deze tandarts gedeclareerd als 2 hoekopbouwen en een buccale restauratie. Daar deed je Eindredacteur Wim van de Kerkhof dan ongeveer een uurtje over, want het was een nieuwe techniek die je nog Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum, niet beheerste. Postbus 246, 3990 GA Houten, tpredactie@bsl.nl Het klikgebit op implantaten was uitsluitend een verstrekking voor zie- Productinformatie: tandartspraktijk@bsl.nl kenfondsverzekerden en ook hier was eind jaren tachtig geen code en dus Uitgever: Lucienne Bongers geen tarief voor. Ook was je in die tijd een charlatan in de ogen van sommi- Basis vormgeving Twin Media bv, Culemborg ge collega’s als je een prothese op implantaten plaatste, want die had geen Advertenties goede prognose. Bruggen daarentegen wel. Advertentieverkoop: adverteren@bsl.nl, Wat kon je in rekening brengen voor een klikgebit? Een aantal P-codes tel: 030 – 638 3603 Aanleveren van advertentiemateriaal kan via inclusief pijlpuntregistratie, opstellen van het front aan de stoel en reoc- traffic@bsl.nl , Roos de Bie, tel. 030 – 638 3874 cluderen. We hadden geen keuze. Na een aantal jaren werden deze P-codes Abonnementen door het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) tot op 5 cent Tandartspraktijk verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 188,00. nauwkeurig geclusterd tot I85. Studenten ontvangen 50% korting. Hoe gaat het met geclusterde codes? Die worden verlaagd, zo bleek, en Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan niet iedereen doet (dus?) de pijlpunt meer en ook niet het opstellen aan de en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor stoel. Transparanter wordt het er niet van. Bij nieuwe technieken staat in bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als het tarievenboekje dat je de code mag toepassen die het dichtst in de buurt vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbinte- nissenrecht. We gaan er vanuit dat u het abonnement komt bij wat je zou doen. uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Op dit moment zijn het de G-codes die kraken. De G01 (UFO) wordt Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn geclaimd door de TAGNA’s (dat zijn de tandarts-gnathologen). Code G65 Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaam- (Indirect planmatig inslijpen) is een taboecode geworden bij de behande- stelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager ling van CMD, maar is wel bruikbaar als je netjes restauratief wilt werken met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afde- ling klantenservice of wijzigingen door te geven via het bij volledige rehabilitaties van zowel vaste als uitneembare voorzieningen. formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Toepassen of niet? Het is een maximumtarief bovendien dus je mag korting Voorwaarden geven. Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden Declareer je via een factoringbedrijf, dan wordt de code 100% ingediend van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raad- bij de zorgverzekeraar en vist de patiënt naast de beloofde korting. Niet pleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. transparant bovendien. Wie doet de patiënt nu tekort? Wij of de zorgverze- Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en keraar? Is het factoringbedrijf medeplichtig? berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming Hopelijk brengt de Nederlandse Zorgautoriteit duidelijkheid. van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaard- publicatievoorwaarden van Springer Media B.V., Dr. Hans van Pelt, hoofdredacteur gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Stan- daardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-van- loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl © 2018, Bohn Stafleu van Loghum ISSN 0167-1685

Journal

TandartspraktijkSpringer Journals

Published: May 28, 2018

There are no references for this article.

You’re reading a free preview. Subscribe to read the entire article.


DeepDyve is your
personal research library

It’s your single place to instantly
discover and read the research
that matters to you.

Enjoy affordable access to
over 18 million articles from more than
15,000 peer-reviewed journals.

All for just $49/month

Explore the DeepDyve Library

Search

Query the DeepDyve database, plus search all of PubMed and Google Scholar seamlessly

Organize

Save any article or search result from DeepDyve, PubMed, and Google Scholar... all in one place.

Access

Get unlimited, online access to over 18 million full-text articles from more than 15,000 scientific journals.

Your journals are on DeepDyve

Read from thousands of the leading scholarly journals from SpringerNature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press and more.

All the latest content is available, no embargo periods.

See the journals in your area

DeepDyve

Freelancer

DeepDyve

Pro

Price

FREE

$49/month
$360/year

Save searches from
Google Scholar,
PubMed

Create lists to
organize your research

Export lists, citations

Read DeepDyve articles

Abstract access only

Unlimited access to over
18 million full-text articles

Print

20 pages / month

PDF Discount

20% off