Multideskundigheid

Multideskundigheid Colofon jaargang 127 - augustus 2017 ■ REDACTIE Marian Adriaansen, hoofdredacteur WY] Lianne van der Meer, redactiecoördinator, WLMGVFKULIWY RRUY HUSOHH J NXQGL J liannevander.meer@bsl.nl, tel. (030) 638 52 07 Harriët Teijen, eindredacteur ■ REDACTIERAAD Jacqueline van Dijk , Marijke van Hommerich, Jennie Mast Vereniging Stichting Publikaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (SPVV) ■ REDACTIESECRETARIAAT Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten Nicoline Kramer, redactieassistent, tel. (030) 638 37 78 Het dossier van dit nummer van TvZ is ge- redactie.tvz@bsl.nl wijd aan EPA: ernstige psychische aandoe- ■ AUTEURSINSTRUCTIES ningen. De laatste jaren stromen vele patiën- Aanwijzingen voor auteurs staan op www.tvzdirect.nl/tvz ten uit psychiatrische instellingen om in de ■ BASISVORMGEVING Kameleon Reclamestudio B.V. Maarssen maatschappij te kunnen wonen. Dit in het TvZ wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting verlengde van de verschuiving van zorg en Publikaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (SPVV) en is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel behandeling van tweedelijn naar eerstelijn. van Springer Media B.V. Omdat van opname mensen niet per se beter ■ ABONNEMENTEN TvZ verschijnt zes keer per jaar. worden. Mensen met ernstig psychisch lijden Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 166,00. Studenten ontvangen 50% korting. verblijven zowel in een instelling als daarbui- Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en ten, omdat ze niet altijd en voortdurend last wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde hebben van hun psychische aandoeningen. formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. En het gaat er vooral ook om hoe ze met hun We gaan er vanuit dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. aandoening om kunnen gaan, aan hun diag- Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu nose kunnen ontstijgen en zich kunnen rich- van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of ten op hun herstel. adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of Wilma Boevink is recent gepromoveerd op wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl. nl/contact het onderwerp Herstel, empowerment en ■ ADVERTENTIES ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Cross Media Nederland, tel. (010) 742 10 20 gezondheidszorg@crossadvertising.nl www.crossmedianederland.com. Zij stelt dat deze patiënten over het alge- tegenslagen steeds weer aan die zogenaamde Aanleveren van advertentiemateriaal kan via Traffic afdeling, media.marketing@bsl.nl, tel. (030) 638 39 43 meen weinig aansluiting vinden en een stoornis in jezelf toe te schrijven, maar aan grote afstand ervaren tussen professionele het leven zelf.’ In dit dossier als voorbeeld ■ VOORWAARDEN Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van zorg en hun eigen belevingswereld. Ze een interview met een ervaringsdeskundige, Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voelen zich vaak onbegrepen en weinig on- die zich inzet voor de begeleiding van kin- voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en dersteund. Binnen de psychiatrie is de bena- deren van ouders met psychiatrische proble- berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de dering door verpleegkundigen van mensen men. De verwachting is dat op steeds meer uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de met ernstig psychiatrisch gedrag lange tijd terreinen ervaringsdeskundigen zullen wor- Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te weinig methodisch aangepakt. Deze metho- den opgeleid en ingezet, omdat zij samen Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De diek begint steeds meer vorm te krijgen, met professionals een zinvolle bijdrage kun- Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-van- blijkt uit het dossier in dit nummer. Moge- nen leveren aan begeleiding van patiënten loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. lijk dat erkenning van de ervaringskennis, en cliënten, ook op terreinen buiten de ggz. www.bsl.nl, © 2017, Bohn Stafleu van Loghum. verbinding van persoonlijke en collectieve Goede hulpverlening vraagt om multides- ISSN 1380 - 3425 cliëntervaringen en op wetenschappelijke kundigheid, aldus Wilma Boevink. kennis gebaseerde professionele kennis wel leiden tot hoop en vertrouwen en een zinvol bestaan. Boevink onderzocht een door cliënten ontwikkeld en uitgevoerd herstel- Marian Adriaansen programma voor mensen met ernstig psy- chisch lijden. ‘Herstel betekent dat je moet Twitter: @mariantvz ‘ontpsychiatriseren’. Je moet leren niet alle Mail: redactie.tvz@bsl.nl tvz | 2017 nr. 04 | 3 HQ http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png TVZ - Tijdschrift voor verpleegkundige experts Springer Journals
Free
1 page

Loading next page...
1 Page
 
/lp/springer_journal/multideskundigheid-DucaM6InN0
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2017 by Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V.
Subject
Medicine & Public Health; Nursing
ISSN
1380-3425
eISSN
2468-1342
D.O.I.
10.1007/s41184-017-0069-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Colofon jaargang 127 - augustus 2017 ■ REDACTIE Marian Adriaansen, hoofdredacteur WY] Lianne van der Meer, redactiecoördinator, WLMGVFKULIWY RRUY HUSOHH J NXQGL J liannevander.meer@bsl.nl, tel. (030) 638 52 07 Harriët Teijen, eindredacteur ■ REDACTIERAAD Jacqueline van Dijk , Marijke van Hommerich, Jennie Mast Vereniging Stichting Publikaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (SPVV) ■ REDACTIESECRETARIAAT Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten Nicoline Kramer, redactieassistent, tel. (030) 638 37 78 Het dossier van dit nummer van TvZ is ge- redactie.tvz@bsl.nl wijd aan EPA: ernstige psychische aandoe- ■ AUTEURSINSTRUCTIES ningen. De laatste jaren stromen vele patiën- Aanwijzingen voor auteurs staan op www.tvzdirect.nl/tvz ten uit psychiatrische instellingen om in de ■ BASISVORMGEVING Kameleon Reclamestudio B.V. Maarssen maatschappij te kunnen wonen. Dit in het TvZ wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting verlengde van de verschuiving van zorg en Publikaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (SPVV) en is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel behandeling van tweedelijn naar eerstelijn. van Springer Media B.V. Omdat van opname mensen niet per se beter ■ ABONNEMENTEN TvZ verschijnt zes keer per jaar. worden. Mensen met ernstig psychisch lijden Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 166,00. Studenten ontvangen 50% korting. verblijven zowel in een instelling als daarbui- Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en ten, omdat ze niet altijd en voortdurend last wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor bestemde hebben van hun psychische aandoeningen. formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. En het gaat er vooral ook om hoe ze met hun We gaan er vanuit dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. aandoening om kunnen gaan, aan hun diag- Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu nose kunnen ontstijgen en zich kunnen rich- van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of ten op hun herstel. adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afdeling klantenservice of Wilma Boevink is recent gepromoveerd op wijzigingen door te geven via het formulier op www.bsl. nl/contact het onderwerp Herstel, empowerment en ■ ADVERTENTIES ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Cross Media Nederland, tel. (010) 742 10 20 gezondheidszorg@crossadvertising.nl www.crossmedianederland.com. Zij stelt dat deze patiënten over het alge- tegenslagen steeds weer aan die zogenaamde Aanleveren van advertentiemateriaal kan via Traffic afdeling, media.marketing@bsl.nl, tel. (030) 638 39 43 meen weinig aansluiting vinden en een stoornis in jezelf toe te schrijven, maar aan grote afstand ervaren tussen professionele het leven zelf.’ In dit dossier als voorbeeld ■ VOORWAARDEN Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van zorg en hun eigen belevingswereld. Ze een interview met een ervaringsdeskundige, Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl. De voelen zich vaak onbegrepen en weinig on- die zich inzet voor de begeleiding van kin- voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en dersteund. Binnen de psychiatrie is de bena- deren van ouders met psychiatrische proble- berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de dering door verpleegkundigen van mensen men. De verwachting is dat op steeds meer uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de met ernstig psychiatrisch gedrag lange tijd terreinen ervaringsdeskundigen zullen wor- Standaardpublicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te weinig methodisch aangepakt. Deze metho- den opgeleid en ingezet, omdat zij samen Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De diek begint steeds meer vorm te krijgen, met professionals een zinvolle bijdrage kun- Standaardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-van- blijkt uit het dossier in dit nummer. Moge- nen leveren aan begeleiding van patiënten loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. lijk dat erkenning van de ervaringskennis, en cliënten, ook op terreinen buiten de ggz. www.bsl.nl, © 2017, Bohn Stafleu van Loghum. verbinding van persoonlijke en collectieve Goede hulpverlening vraagt om multides- ISSN 1380 - 3425 cliëntervaringen en op wetenschappelijke kundigheid, aldus Wilma Boevink. kennis gebaseerde professionele kennis wel leiden tot hoop en vertrouwen en een zinvol bestaan. Boevink onderzocht een door cliënten ontwikkeld en uitgevoerd herstel- Marian Adriaansen programma voor mensen met ernstig psy- chisch lijden. ‘Herstel betekent dat je moet Twitter: @mariantvz ‘ontpsychiatriseren’. Je moet leren niet alle Mail: redactie.tvz@bsl.nl tvz | 2017 nr. 04 | 3 HQ

Journal

TVZ - Tijdschrift voor verpleegkundige expertsSpringer Journals

Published: Aug 21, 2017

There are no references for this article.

You’re reading a free preview. Subscribe to read the entire article.


DeepDyve is your
personal research library

It’s your single place to instantly
discover and read the research
that matters to you.

Enjoy affordable access to
over 18 million articles from more than
15,000 peer-reviewed journals.

All for just $49/month

Explore the DeepDyve Library

Search

Query the DeepDyve database, plus search all of PubMed and Google Scholar seamlessly

Organize

Save any article or search result from DeepDyve, PubMed, and Google Scholar... all in one place.

Access

Get unlimited, online access to over 18 million full-text articles from more than 15,000 scientific journals.

Your journals are on DeepDyve

Read from thousands of the leading scholarly journals from SpringerNature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press and more.

All the latest content is available, no embargo periods.

See the journals in your area

DeepDyve

Freelancer

DeepDyve

Pro

Price

FREE

$49/month
$360/year

Save searches from
Google Scholar,
PubMed

Create lists to
organize your research

Export lists, citations

Read DeepDyve articles

Abstract access only

Unlimited access to over
18 million full-text articles

Print

20 pages / month

PDF Discount

20% off