Dit willen wij: Ouders aan het woord

Dit willen wij: Ouders aan het woord OUDERS AAN HET WOORD DIT TEKST EN FOTO CARLA OVERDUIN willen wij Wie: Eline Mengerink (31) en Liam Balans werk, privé en opvang? Eline: ‘Best lastig. Ik kan bij KOK meer kwam. Maar ook de leuke dingen! ’ (3), Marissa van Duivenvoorde (37) uren werken, maar dat betekent meer en Summer (1,5). Wat : 1,5 dag opvang kinderopvang. Liam vindt het hier gewel- Wat heeft je kind hier geleerd? voor Liam en 2 dagen voor Summer dig, maar mijn dochter van 5 vindt bso Marissa: ‘Summer is heel sociaal ge- bij kinderopvang De Bomschuit (KOK niet leuk. Meer thuiswerken is mogelijk, worden. Ze zingt ook de hele dag lied- Kinderopvang), Katwijk. Kosten: maar dan kom ik niet aan sporten toe. Het jes die ze hier leert.’ Eline: ‘Sociale € 530 (toeslag € 255) voor Liam, is moeilijk om de balans tussen privé, vaardigheden, zoals op je beurt wach- werk en opvang te vinden.’ ten. Er is ook een peuterschool voor € 710 (toeslag € 530) voor Summer 3-jarigen, met maandelijkse thema’s. Kijk je als werknemer én klant bij KOK Liam komt steeds met nieuwe woor- Waarom deze kinderopvang? anders naar de opvang? den thuis.’ Marissa: ‘Wij werken allebei op de finan- Eline: ‘Ik vind gezondheid belangrijk en ciële afdeling van KOK Kinderopvang; heb wel eens iets opgemerkt over gezond WENS Eline 20 uur en ik 16 uur. Mijn partner eten. Op zo’n moment ben ik gewoon een ‘Wij zouden het leuk vinden als De werkt fulltime en opa of oma zijn geen moeder als ieder ander en wordt er naar Bomschuit een moestuin zou begin- echt alternatief. Onze kinderen, we heb- me geluisterd.’ nen. Lekker de handen in de aarde.’ ben nog twee zonen van 6 en 9, vinden Marissa: ‘Ik vind het belangrijk dat het kinderopvang bovendien heel leuk. Ze hier superleuk is, dat er veel ruimte is, zo- ANTWOORD dat ze ook als het regent goed kunnen be- worden volop beziggehouden, er is altijd Locatiehoofd Ivonne Lunenburg: ‘Wij wegen. En dat er een goede dagelijkse iemand om mee te spelen. Het is de in- vinden het belangrijk om te luisteren overdracht is. De pedagogisch medewer- vestering zeker waard, maar als het duur- naar ideeën van onze ouders. Het idee kers vertellen alles wat er is gebeurd, bij- der zou worden, zou ik toch afwegen of ik van de moestuin ga ik meenemen in voorbeeld als je kind gevallen is, hoe dat nog wel wil blijven werken.’ een volgend teamoverleg.’ KINDEROPVANG | juni 2018 19 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Kinderopvang Springer Journals

Dit willen wij: Ouders aan het woord

Free
1 page