Column Diana Polhuis: Gezond verstand

Column Diana Polhuis: Gezond verstand Kijk voor meer nieuws op: www.tvzdirect.nl geven en welke afspraken over het spui- van) oogklachten te voorkomen. Ook als Gezond verstand ten zijn gemaakt. De verpleegkundige juist is dat klager in de bewuste periode had ervoor moeten zorgen dat dit in het onder controle van de oogarts was, zoals Via de centrale aanmel- verslag voldoende inzichtelijk werd geno- verweerster stelt, wil dat dus nog niet ding komt de aanmel- teerd. zeggen dat geen overleg met de oogarts ding van Rik (38) bin- nen. Dat is bijzonder; Vaststaat dat voor het starten van de in- had hoeven plaats te vinden voordat met vier jaar geleden was suline geen verwijzing naar of overleg de insuline werd gestart’, aldus het tucht- hij al bij ons in zorg met de oogarts heeft plaatsgevonden. De rechtverslag. De conclusie is dat de klacht voor zijn delictgedrag. Dat bestond vooral uit verpleegkundige heeft aangevoerd dat over het starten van de insulinetherapie het vernielen van klager al onder behandeling van de oog- zonder voorafgaand overleg met de oog- auto’s, stelen en het lastigvallen van meisjes. Rik arts was, zodat een verwijzing niet meer arts gegrond is. Verweerster had de had een vlotte babbel en kwam gevat over, maar bij nader onderzoek bleek sprake van een lichte nodig was. Daarin kan zij echter niet noodzaak van dit overleg als voor de dia- verstandelijke beperking. Wij verwezen hem des- worden gevolgd. ‘Doel van de geciteerde beteszorg opgeleide verpleegkundige met tijds door naar een gespecialiseerde kliniek voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij ons aanbevelingen is dat, voordat met de in- gedelegeerde taken moeten onderkennen. zou hij niet goed behandeld kunnen worden suline wordt gestart, wordt bezien of een De verpleegkundige krijgt daarom een omdat hij zeer makkelijk beïnvloedbaar bleek en behandeling nodig is om (verergering waarschuwing. ■ andermans gedrag kopieerde. Wij wilden voorko- men dat zijn problemen erger zouden worden. De kliniek maakte samen met ons en Rik een plan. Doel was op langere termijn dat hij met Verpleegkundigen verkopen soatest uit de muur ambulante begeleiding in een woonvorm zou komen in de buurt van zijn ouderlijk huis. Af en toe hoorden we wat terug. Het ging goed met Sinds dit voorjaar kunnen mensen een behoren, zoals mannen die seks hebben Rik. Hij hield zich steeds beter aan afspraken en soatest uit de automaat ‘trekken’ bij een met mannen, sekswerkers, jongeren tot sociale omgangsnormen, hij werkte weer bij een timmermansbedrijf en keek uit naar een woon- apotheek in Den Haag. Het was al mo- en met 24 jaar en slachtoffers van seksu- plek. En daar begon de ellende. Voor de woon- gelijk om medicatie uit de automaat bij eel geweld. Alle anderen moesten we plek in de VG-sector is een indicatiestelling apotheek Prins Hendrikplein in Den doorverwijzen naar de huisarts. Maar nodig. En alle indicatiestellers, dus ook de gemeente, willen zwart op wit dat al voor Riks Haag te halen, maar dat er sinds kort veel mensen wílden niet naar hun huis- achttiende verjaardag sprake was van een ver- ook soa-tests uitrollen, is nieuw. arts, en zeiden dat ze zo nodig graag voor standelijke beperking. Maar die werd pas op zijn de test wilden betalen. Maar dat was niet vierendertigste geconstateerd. En dus wordt Rik weer bij ons aangemeld, omdat hij het bij ons Het idee komt van verpleegkundigen mogelijk. Als verpleegkundige wil je destijds ook redelijk deed. Ik wijs de aanmelding Marlous Lasschuyt en Klazien Visser, die mensen helpen, en het was frustrerend met pijn in mijn hart af. Er is immers geen sprake samen al online soatests verkochten via dat we ze eigenlijk weg moesten sturen. meer van delictgedrag. Bij ons in zorg komen zal het risico daarop alleen maar vergroten. Rik ver- Soapoli-online. ‘Veel klanten gaven aan Online waren wel soatests beschikbaar, dient een mooie woonplek met de juiste begelei- dat het fijn zou zijn als ze de test ergens maar die zijn meestal onbetrouwbaar. ding. Daar heeft hij hard voor gewerkt. Ik hoop anoniem konden af halen’, vertelt Mar- Toen is het idee ontstaan om zélf online op een gemeentelijke indicatiesteller met gezond verstand. Maar ik ben er niet gerust op dat elke lous. ‘Want als je online bestelt, moet je goede soatests te verkopen.’ gemeente daarover beschikt, dus ik stel voor dat toch je adresgegevens invullen, je legiti- we vanaf nu bij alle kinderen voor hun achttiende meren bij een postkantoor, of je woont in Inmiddels verkopen de verpleegkundigen onderzoeken of er sprake is van een verstandelij- ke beperking. Misschien kunnen we dat meene- een huis met anderen. Het pakketje ziet maandelijks tussen de 1500 en 2000 soa- men in het pakket van de hielprik. Zo voorkomen er neutraal uit, maar toch: sommigen tests. Daarnaast zijn de tests sinds april we mogelijk schrijnende situaties waarbij mensen halen zoiets liever uit een automaat.’ van dit jaar beschikbaar in de automaat tussen wal en schip vallen omdat ze niet in het juiste indicatiehokje passen. En in de tussentijd Marlous en Klazien werkten zo’n vijftien bij de apotheek in Den Haag en ook hier kunnen we werken aan ‘gezondverstand-indica- jaar als collega’s bij de ggd in Gouda, blijkt veel vraag te zijn. Marlous: ‘Het zou tiestellers’. waar zij de soapoli coördineerden. ‘Toen mooi zijn als onze tests in automaten in Diana Polhuis, verpleegkundig specialist ggz werden de regels vanuit VWS enorm ver- heel Nederland te krijgen zouden zijn, scherpt: als je een gratis soatest bij ons zodat iedereen makkelijk een soatest kan wilde krijgen, moest je tot een risicogroep doen.’ ■ COLUMN tvz | 2017 nr. 04 | | | 11 11 11 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png TVZ - Tijdschrift voor verpleegkundige experts Springer Journals

Column Diana Polhuis: Gezond verstand

Free
1 page

Loading next page...
1 Page
 
/lp/springer_journal/column-diana-polhuis-gezond-verstand-vYY80KZ0Om
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2017 by Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V.
Subject
Medicine & Public Health; Nursing
ISSN
1380-3425
eISSN
2468-1342
D.O.I.
10.1007/s41184-017-0071-5
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Kijk voor meer nieuws op: www.tvzdirect.nl geven en welke afspraken over het spui- van) oogklachten te voorkomen. Ook als Gezond verstand ten zijn gemaakt. De verpleegkundige juist is dat klager in de bewuste periode had ervoor moeten zorgen dat dit in het onder controle van de oogarts was, zoals Via de centrale aanmel- verslag voldoende inzichtelijk werd geno- verweerster stelt, wil dat dus nog niet ding komt de aanmel- teerd. zeggen dat geen overleg met de oogarts ding van Rik (38) bin- nen. Dat is bijzonder; Vaststaat dat voor het starten van de in- had hoeven plaats te vinden voordat met vier jaar geleden was suline geen verwijzing naar of overleg de insuline werd gestart’, aldus het tucht- hij al bij ons in zorg met de oogarts heeft plaatsgevonden. De rechtverslag. De conclusie is dat de klacht voor zijn delictgedrag. Dat bestond vooral uit verpleegkundige heeft aangevoerd dat over het starten van de insulinetherapie het vernielen van klager al onder behandeling van de oog- zonder voorafgaand overleg met de oog- auto’s, stelen en het lastigvallen van meisjes. Rik arts was, zodat een verwijzing niet meer arts gegrond is. Verweerster had de had een vlotte babbel en kwam gevat over, maar bij nader onderzoek bleek sprake van een lichte nodig was. Daarin kan zij echter niet noodzaak van dit overleg als voor de dia- verstandelijke beperking. Wij verwezen hem des- worden gevolgd. ‘Doel van de geciteerde beteszorg opgeleide verpleegkundige met tijds door naar een gespecialiseerde kliniek voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij ons aanbevelingen is dat, voordat met de in- gedelegeerde taken moeten onderkennen. zou hij niet goed behandeld kunnen worden suline wordt gestart, wordt bezien of een De verpleegkundige krijgt daarom een omdat hij zeer makkelijk beïnvloedbaar bleek en behandeling nodig is om (verergering waarschuwing. ■ andermans gedrag kopieerde. Wij wilden voorko- men dat zijn problemen erger zouden worden. De kliniek maakte samen met ons en Rik een plan. Doel was op langere termijn dat hij met Verpleegkundigen verkopen soatest uit de muur ambulante begeleiding in een woonvorm zou komen in de buurt van zijn ouderlijk huis. Af en toe hoorden we wat terug. Het ging goed met Sinds dit voorjaar kunnen mensen een behoren, zoals mannen die seks hebben Rik. Hij hield zich steeds beter aan afspraken en soatest uit de automaat ‘trekken’ bij een met mannen, sekswerkers, jongeren tot sociale omgangsnormen, hij werkte weer bij een timmermansbedrijf en keek uit naar een woon- apotheek in Den Haag. Het was al mo- en met 24 jaar en slachtoffers van seksu- plek. En daar begon de ellende. Voor de woon- gelijk om medicatie uit de automaat bij eel geweld. Alle anderen moesten we plek in de VG-sector is een indicatiestelling apotheek Prins Hendrikplein in Den doorverwijzen naar de huisarts. Maar nodig. En alle indicatiestellers, dus ook de gemeente, willen zwart op wit dat al voor Riks Haag te halen, maar dat er sinds kort veel mensen wílden niet naar hun huis- achttiende verjaardag sprake was van een ver- ook soa-tests uitrollen, is nieuw. arts, en zeiden dat ze zo nodig graag voor standelijke beperking. Maar die werd pas op zijn de test wilden betalen. Maar dat was niet vierendertigste geconstateerd. En dus wordt Rik weer bij ons aangemeld, omdat hij het bij ons Het idee komt van verpleegkundigen mogelijk. Als verpleegkundige wil je destijds ook redelijk deed. Ik wijs de aanmelding Marlous Lasschuyt en Klazien Visser, die mensen helpen, en het was frustrerend met pijn in mijn hart af. Er is immers geen sprake samen al online soatests verkochten via dat we ze eigenlijk weg moesten sturen. meer van delictgedrag. Bij ons in zorg komen zal het risico daarop alleen maar vergroten. Rik ver- Soapoli-online. ‘Veel klanten gaven aan Online waren wel soatests beschikbaar, dient een mooie woonplek met de juiste begelei- dat het fijn zou zijn als ze de test ergens maar die zijn meestal onbetrouwbaar. ding. Daar heeft hij hard voor gewerkt. Ik hoop anoniem konden af halen’, vertelt Mar- Toen is het idee ontstaan om zélf online op een gemeentelijke indicatiesteller met gezond verstand. Maar ik ben er niet gerust op dat elke lous. ‘Want als je online bestelt, moet je goede soatests te verkopen.’ gemeente daarover beschikt, dus ik stel voor dat toch je adresgegevens invullen, je legiti- we vanaf nu bij alle kinderen voor hun achttiende meren bij een postkantoor, of je woont in Inmiddels verkopen de verpleegkundigen onderzoeken of er sprake is van een verstandelij- ke beperking. Misschien kunnen we dat meene- een huis met anderen. Het pakketje ziet maandelijks tussen de 1500 en 2000 soa- men in het pakket van de hielprik. Zo voorkomen er neutraal uit, maar toch: sommigen tests. Daarnaast zijn de tests sinds april we mogelijk schrijnende situaties waarbij mensen halen zoiets liever uit een automaat.’ van dit jaar beschikbaar in de automaat tussen wal en schip vallen omdat ze niet in het juiste indicatiehokje passen. En in de tussentijd Marlous en Klazien werkten zo’n vijftien bij de apotheek in Den Haag en ook hier kunnen we werken aan ‘gezondverstand-indica- jaar als collega’s bij de ggd in Gouda, blijkt veel vraag te zijn. Marlous: ‘Het zou tiestellers’. waar zij de soapoli coördineerden. ‘Toen mooi zijn als onze tests in automaten in Diana Polhuis, verpleegkundig specialist ggz werden de regels vanuit VWS enorm ver- heel Nederland te krijgen zouden zijn, scherpt: als je een gratis soatest bij ons zodat iedereen makkelijk een soatest kan wilde krijgen, moest je tot een risicogroep doen.’ ■ COLUMN tvz | 2017 nr. 04 | | | 11 11 11

Journal

TVZ - Tijdschrift voor verpleegkundige expertsSpringer Journals

Published: Aug 21, 2017

There are no references for this article.

You’re reading a free preview. Subscribe to read the entire article.


DeepDyve is your
personal research library

It’s your single place to instantly
discover and read the research
that matters to you.

Enjoy affordable access to
over 18 million articles from more than
15,000 peer-reviewed journals.

All for just $49/month

Explore the DeepDyve Library

Search

Query the DeepDyve database, plus search all of PubMed and Google Scholar seamlessly

Organize

Save any article or search result from DeepDyve, PubMed, and Google Scholar... all in one place.

Access

Get unlimited, online access to over 18 million full-text articles from more than 15,000 scientific journals.

Your journals are on DeepDyve

Read from thousands of the leading scholarly journals from SpringerNature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press and more.

All the latest content is available, no embargo periods.

See the journals in your area

DeepDyve

Freelancer

DeepDyve

Pro

Price

FREE

$49/month
$360/year

Save searches from
Google Scholar,
PubMed

Create lists to
organize your research

Export lists, citations

Read DeepDyve articles

Abstract access only

Unlimited access to over
18 million full-text articles

Print

20 pages / month

PDF Discount

20% off