Bij- en nascholing

Bij- en nascholing REDACTIONEEL Colofon TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Na jarenlange inspanning van collega-tandartsen en diverse verenigingen Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente om bij- en nascholing in ons mooie beroep te registreren en binnen zelf- van de tandarts (algemeen practicus). De redactie opgestelde kaders te verplichten, lijkt deze inspanning een vastere vorm te is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij krijgen. Het verplichten van bij- en nascholing moet primair gericht zijn op wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen het op peil houden van de kennis die nodig is om als tandarts te functione- Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. ren. Hoofdredacteur Voor veel tandartsen is bij- en nascholing een vanzelfsprekendheid en Dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts voor deze groep verandert er wellicht weinig, omdat zij deze op eigen ini- Redactie tiatief volgen binnen het eigen interesseveld of binnen een verondersteld Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief kennishiaat. Wat er mogelijk verandert, is dat bij het volgen van scholing tandarts (EPA), Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, ook verschillende deelgebieden van de tandheelkunde aan de orde moeten tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog komen. Op die manier kan de tandarts algemeen practicus up-to-date blij- (NVvP), dr. Nynke Tymstra, tandarts ven van de ontwikkelingen in het breder geworden en wordende vakgebied. Eindredactie Wim van de Kerkhof, Simone Dekker Voor een kleinere groep stuit het verplichtend karakter op weerstand Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum, – zoals vaak bij een verandering en meer nog als het om een verplichting Postbus 246, 3990 GA Houten, tpredactie@bsl.nl gaat. Gelukkig is een kleine groep makkelijker te bewegen dan een grote. Productinformatie: tandartspraktijk@bsl.nl In de tandheelkundige agenda kunt u vrijwel elke week op verschillende Uitgever: Lucienne Bongers locaties nascholen, zowel in binnen- als buitenland. Zo nam ik op een zater- Basis vormgeving Twin Media bv, Culemborg dag een kijkje bij onze zuiderburen die buiten hun kliniekuren graag een Advertenties deel van hun scholingspunten verzamelen. De grote Belgische club ziet Advertentieverkoop: adverteren@bsl.nl, erop toe dat verschillende onderwerpen in toerbeurten behandeld worden. tel: 030 – 638 3603 Aanleveren van advertentiemateriaal kan via De congresbijeenkomsten zijn in het voor- en najaar voor de nationaal ver- traffic@bsl.nl , Roos de Bie, tel. 030 – 638 3874 plichte punten en de andere punten mag ge zelf sprokkelen. Abonnementen Zou het niet ideaal zijn om alle huidige inspanningen van wetenschap- Tandartspraktijk verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 188,00. pelijke verenigingen (meer dan 16!) en cursusaanbieders – het is een grote Studenten ontvangen 50% korting. markt – te bundelen ? Zoals de verenigingen in de FTWV (Federatie Tand- Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan heelkundig Wetenschappelijke Verenigingen) die intensief samenwerken: en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor minder (vice)voorzitters, bestuursleden en penningmeesters, minder bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als logo’s, minder vergaderingen en iedereen komt aan de beurt om vakinhou- vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbinte- nissenrecht. We gaan er vanuit dat u het abonnement delijke bij- en nascholing te verzorgen. uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Zou het niet ideaal zijn om samen een bij- en nascholingsagenda te maken Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn voor de tandarts algemeen practicus ofwel TAP’er? In januari radiologie, in Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaam- februari endodontologie, in maart medische interactie, in april implantolo- stelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager gie, in mei kindertandheelkunde en in een volgend kalenderjaar elke maand met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afde- ling klantenservice of wijzigingen door te geven via het een ander onderwerp (lees: een andere vereniging/aanbieder) zodat in formulier op www.bsl.nl/klantenservice. 5 jaar toch alle onderwerpen bijgeschoold kunnen worden? Voorwaarden De organisatie van bij- en nascholing van meer dan 8000 tandartsen vergt Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden nog meer idealen. Alleen gebundelde krachten kunnen deze realiseren. van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raad- pleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Véronique Gerardu, tandarts algemeen practicus, NWVT vice-voorzitter Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaard- publicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Stan- daardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-van- loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl © 2018, Bohn Stafleu van Loghum ISSN 0167-1685 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Tandartspraktijk Springer Journals

Bij- en nascholing

Tandartspraktijk, Volume 39 (2) – Mar 14, 2018
Free
1 page

Loading next page...
1 Page
 
/lp/springer_journal/bij-en-nascholing-50001Drbqf
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2018 by Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature
Subject
Dentistry; Dentistry
ISSN
0167-1685
eISSN
1875-6808
D.O.I.
10.1007/s12496-018-0019-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

REDACTIONEEL Colofon TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Na jarenlange inspanning van collega-tandartsen en diverse verenigingen Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren als intermediair bij de education permanente om bij- en nascholing in ons mooie beroep te registreren en binnen zelf- van de tandarts (algemeen practicus). De redactie opgestelde kaders te verplichten, lijkt deze inspanning een vastere vorm te is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij krijgen. Het verplichten van bij- en nascholing moet primair gericht zijn op wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen het op peil houden van de kennis die nodig is om als tandarts te functione- Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar. ren. Hoofdredacteur Voor veel tandartsen is bij- en nascholing een vanzelfsprekendheid en Dr. Hans van Pelt, tandarts-prosthodontist (EPA) en restauratief tandarts voor deze groep verandert er wellicht weinig, omdat zij deze op eigen ini- Redactie tiatief volgen binnen het eigen interesseveld of binnen een verondersteld Irfan Abas, tandarts-implantoloog en restauratief kennishiaat. Wat er mogelijk verandert, is dat bij het volgen van scholing tandarts (EPA), Teun Domburg, tandarts, dr. Véronique Gerardu, tandarts, Marleen de Groot, ook verschillende deelgebieden van de tandheelkunde aan de orde moeten tandarts, dr. Erik Meijer, tandarts-parodontoloog komen. Op die manier kan de tandarts algemeen practicus up-to-date blij- (NVvP), dr. Nynke Tymstra, tandarts ven van de ontwikkelingen in het breder geworden en wordende vakgebied. Eindredactie Wim van de Kerkhof, Simone Dekker Voor een kleinere groep stuit het verplichtend karakter op weerstand Redactiesecretariaat: Bohn Stafleu van Loghum, – zoals vaak bij een verandering en meer nog als het om een verplichting Postbus 246, 3990 GA Houten, tpredactie@bsl.nl gaat. Gelukkig is een kleine groep makkelijker te bewegen dan een grote. Productinformatie: tandartspraktijk@bsl.nl In de tandheelkundige agenda kunt u vrijwel elke week op verschillende Uitgever: Lucienne Bongers locaties nascholen, zowel in binnen- als buitenland. Zo nam ik op een zater- Basis vormgeving Twin Media bv, Culemborg dag een kijkje bij onze zuiderburen die buiten hun kliniekuren graag een Advertenties deel van hun scholingspunten verzamelen. De grote Belgische club ziet Advertentieverkoop: adverteren@bsl.nl, erop toe dat verschillende onderwerpen in toerbeurten behandeld worden. tel: 030 – 638 3603 Aanleveren van advertentiemateriaal kan via De congresbijeenkomsten zijn in het voor- en najaar voor de nationaal ver- traffic@bsl.nl , Roos de Bie, tel. 030 – 638 3874 plichte punten en de andere punten mag ge zelf sprokkelen. Abonnementen Zou het niet ideaal zijn om alle huidige inspanningen van wetenschap- Tandartspraktijk verschijnt 10 keer per jaar. Abonnementsprijs: (print + online toegang) € 188,00. pelijke verenigingen (meer dan 16!) en cursusaanbieders – het is een grote Studenten ontvangen 50% korting. markt – te bundelen ? Zoals de verenigingen in de FTWV (Federatie Tand- Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan heelkundig Wetenschappelijke Verenigingen) die intensief samenwerken: en wordt automatisch verlengd tenzij twee maanden voor de vervaldatum is opgezegd via het daarvoor minder (vice)voorzitters, bestuursleden en penningmeesters, minder bestemde formulier op www.bsl.nl/klantenservice. Als logo’s, minder vergaderingen en iedereen komt aan de beurt om vakinhou- vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbinte- nissenrecht. We gaan er vanuit dat u het abonnement delijke bij- en nascholing te verzorgen. uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Zou het niet ideaal zijn om samen een bij- en nascholingsagenda te maken Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn voor de tandarts algemeen practicus ofwel TAP’er? In januari radiologie, in Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaam- februari endodontologie, in maart medische interactie, in april implantolo- stelling en/of adres verzoeken wij u de adresdrager gie, in mei kindertandheelkunde en in een volgend kalenderjaar elke maand met de gewijzigde gegevens op te sturen naar de afde- ling klantenservice of wijzigingen door te geven via het een ander onderwerp (lees: een andere vereniging/aanbieder) zodat in formulier op www.bsl.nl/klantenservice. 5 jaar toch alle onderwerpen bijgeschoold kunnen worden? Voorwaarden De organisatie van bij- en nascholing van meer dan 8000 tandartsen vergt Op leveringen en diensten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden nog meer idealen. Alleen gebundelde krachten kunnen deze realiseren. van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raad- pleegbaar op www.springermedia.nl. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Véronique Gerardu, tandarts algemeen practicus, NWVT vice-voorzitter Het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen en berichten uit dit tijdschrift is slechts geoorloofd met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de Standaard- publicatievoorwaarden van Springer Media B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 3210/635, van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Stan- daardpublicatievoorwaarden voor tijdschriften zijn in te zien op www.bsl.nl/schrijven-bij-bohn-stafleu-van- loghum/auteursinstructies of kunnen bij de uitgever worden opgevraagd. www.bsl.nl © 2018, Bohn Stafleu van Loghum ISSN 0167-1685

Journal

TandartspraktijkSpringer Journals

Published: Mar 14, 2018

There are no references for this article.

You’re reading a free preview. Subscribe to read the entire article.


DeepDyve is your
personal research library

It’s your single place to instantly
discover and read the research
that matters to you.

Enjoy affordable access to
over 18 million articles from more than
15,000 peer-reviewed journals.

All for just $49/month

Explore the DeepDyve Library

Search

Query the DeepDyve database, plus search all of PubMed and Google Scholar seamlessly

Organize

Save any article or search result from DeepDyve, PubMed, and Google Scholar... all in one place.

Access

Get unlimited, online access to over 18 million full-text articles from more than 15,000 scientific journals.

Your journals are on DeepDyve

Read from thousands of the leading scholarly journals from SpringerNature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press and more.

All the latest content is available, no embargo periods.

See the journals in your area

DeepDyve

Freelancer

DeepDyve

Pro

Price

FREE

$49/month
$360/year

Save searches from
Google Scholar,
PubMed

Create lists to
organize your research

Export lists, citations

Read DeepDyve articles

Abstract access only

Unlimited access to over
18 million full-text articles

Print

20 pages / month

PDF Discount

20% off