Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Nieuws

Nieuws Technologie voor Gratis VOG voor vrijwilligers mensen met Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen sinds kort gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit maakt het voor vrijwilli- dementie gers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen. Om het welzijn van mensen met dementie te vergroten, zou in de Ongeveer de helft van alle Nederlanders willigers die werken met minderjarigen toekomst vaker gebruikgemaakt doet vrijwilligerswerk. Zij zijn van of mensen met een verstandelijke kunnen worden van ‘warme tech- onschatbare waarde voor de samenle- beperking. Nu kunnen organisaties de nologie’. Dat stelt Rens Brankaert, ving. Sommige vrijwilligers werken met gratis VOG aanvragen voor alle vrijwilli- industrieel ontwerper aan de TU kwetsbare mensen zoals ouderen en gers die werken met kwetsbare mensen Eindhoven. mensen met een beperking, daarom is of wanneer sprake is van een kwetsbare het wenselijk dat zij een VOG kunnen situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld In de zorg vinden veranderingen tonen. Organisaties vergoeden deze mensen die zorg vragen en aan wie zorg plaats waarbij de cliënt een meer kosten vaak, maar hebben hier niet altijd wordt verleend, ouderen en mensen centrale rol speelt. de ontwikkeling voldoende financiële middelen voor. met schulden, maar ook (top)sporters en http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png AS - Maandblad voor de activiteitensector Springer Journals

Loading next page...
 
/lp/springer-journals/nieuws-R6N4vOXG91
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2018 by Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature
Subject
Social Sciences; Social Work
ISSN
0168-2857
eISSN
2589-241X
DOI
10.1007/s41188-018-0189-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Technologie voor Gratis VOG voor vrijwilligers mensen met Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen sinds kort gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Dit maakt het voor vrijwilli- dementie gers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen. Om het welzijn van mensen met dementie te vergroten, zou in de Ongeveer de helft van alle Nederlanders willigers die werken met minderjarigen toekomst vaker gebruikgemaakt doet vrijwilligerswerk. Zij zijn van of mensen met een verstandelijke kunnen worden van ‘warme tech- onschatbare waarde voor de samenle- beperking. Nu kunnen organisaties de nologie’. Dat stelt Rens Brankaert, ving. Sommige vrijwilligers werken met gratis VOG aanvragen voor alle vrijwilli- industrieel ontwerper aan de TU kwetsbare mensen zoals ouderen en gers die werken met kwetsbare mensen Eindhoven. mensen met een beperking, daarom is of wanneer sprake is van een kwetsbare het wenselijk dat zij een VOG kunnen situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld In de zorg vinden veranderingen tonen. Organisaties vergoeden deze mensen die zorg vragen en aan wie zorg plaats waarbij de cliënt een meer kosten vaak, maar hebben hier niet altijd wordt verleend, ouderen en mensen centrale rol speelt. de ontwikkeling voldoende financiële middelen voor. met schulden, maar ook (top)sporters en

Journal

AS - Maandblad voor de activiteitensectorSpringer Journals

Published: Dec 7, 2018

There are no references for this article.