“Whoa! It's like Spotify but for academic articles.”

Instant Access to Thousands of Journals for just $40/month

Dansk Psykiatrisk Selskab: Mødereferater

lian p& talerstolcii etterfulgtes av Paul Lowinger (Detroit, U.S.A.), hvis foredrag bar titelen: <A psychiatrist in the Civil Rights Movements, et tema som fenget rner ved sin konkrete naerfiet og aktualitet. Tilstede ved metet var mange gjester utenom Norsk Psykiatrisk Forenings medlemmer, som med Helsedirekteren i spissen deltok ivrig i debatten. Dr. T. E. Mogttnd, Rikshospitalet, Oslo. 1 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB I Madereferater Einar Geert-Jorgensen og M o g m s Hertz: Narkotikaproblemer hos hallucinogenbehandlede patienter. Referat ikke indgiet. Finn Jorgensen: Psykiatriske komplikationer ti1 LSD-misbrug. LSD er det mest potente hallucinogen, man kender. Virkningen er dels betinget af stoffets farmakologiske virkning, dels af psykologiske og sociologiske faktorer. Fra den terapeutiske anvendelse af LSD ved man, at det hos visse patienter kan give psykotiske reaktioner, ligesom der ogsB er beskrevet selvmord i tilslutning ti1 anvendelsen. Det er dog ferst efter, at LSD er blevet misbrugt i sterre omfang, at sadanne komplikationer er beskrevet, spec. fra USA, hvor der i de sidste 3 Br i stigende grad er blevet indlagl patienter med psykotiske reaktioner efter LSD. I mit materiale af 100 hallucinogen-misbrugere havde 47 misbrugt LSD og blandt disse 47 udviklede 11 psykotiske reaktioner i tilslutning ti1 misbruget. I den http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Nordic Journal of Psychiatry Informa Healthcare

Dansk Psykiatrisk Selskab: Mødereferater

Abstract

lian p& talerstolcii etterfulgtes av Paul Lowinger (Detroit, U.S.A.), hvis foredrag bar titelen: <A psychiatrist in the Civil Rights Movements, et tema som fenget rner ved sin konkrete naerfiet og aktualitet. Tilstede ved metet var mange gjester utenom Norsk Psykiatrisk Forenings medlemmer, som med Helsedirekteren i spissen deltok ivrig i debatten. Dr. T. E. Mogttnd, Rikshospitalet, Oslo. 1 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB I Madereferater Einar Geert-Jorgensen og M o g m s Hertz: Narkotikaproblemer hos hallucinogenbehandlede patienter. Referat ikke indgiet. Finn Jorgensen: Psykiatriske komplikationer ti1 LSD-misbrug. LSD er det mest potente hallucinogen, man kender. Virkningen er dels betinget af stoffets farmakologiske virkning, dels af psykologiske og sociologiske faktorer. Fra den terapeutiske anvendelse af LSD ved man, at det hos visse patienter kan give psykotiske reaktioner, ligesom der ogsB er beskrevet selvmord i tilslutning ti1 anvendelsen. Det er dog ferst efter, at LSD er blevet misbrugt i sterre omfang, at sadanne komplikationer er beskrevet, spec. fra USA, hvor der i de sidste 3 Br i stigende grad er blevet indlagl patienter med psykotiske reaktioner efter LSD. I mit materiale af 100 hallucinogen-misbrugere havde 47 misbrugt LSD og blandt disse 47 udviklede 11 psykotiske reaktioner i tilslutning ti1 misbruget. I den
Loading next page...
 
/lp/informa-healthcare/dansk-psykiatrisk-selskab-m-dereferater-V0GPLFt2AR

Sorry, we don't have permission to share this article on DeepDyve,
but here are related articles that you can start reading right now: