Daily Minimum and Maximum Air Temperature in Poland in the Years 1951–2005

Daily Minimum and Maximum Air Temperature in Poland in the Years 1951–2005 ReferencesBielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., 2007, Wieloletnia zmienność ekstremalnych warunków termicznych w południowej części Małopolski w drugiej połowie XX wieku. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 287-295.Brázdil R., Budikova M., Auer I., Bőhm R., Cegnar T, Faško P. Lapin P., Gajic-Čapka M., Zaninovic K., Koleva E., Niedźwiedź T., Ustrnul Z., Szalai S., Weber R.O., 1996, Trends of maximum and minimum daily temperatures in Central and Southeastern Europe. Int. J. Climatol, 16, 765-782.10.1002/(SICI)1097-0088(199607)16:7<765::AID-JOC46>3.0.CO;2-OCebulak E., Limanówka D., 2007, Dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza w Polsce. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 185-194.Durło G., Wilczyński S., Feliksik E., 2007, Wieloletnia zmienność temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza na Kopciowej w Beskidzie Sądeckim. [in:] Cywilizacja i Żywioły, Warszawa, 127-135.Easterling D.R., Meehl G.A., Parmesan C., Changnon S.A., Karl T.R., Mearns L.O., 2000, Climate extremes: observations, modeling, and impacts. Science, 289, 2068-2074.Fortuniak K., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Trendy i okresowość zmian temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegl. Geofiz., XLVI, 4, 283-303.Głowicki B., 2003, Symptoms of contemporary warming in the 100-years series of temperature measurements on the Śnieżka Mountain. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 142-150.Heino R., R. Brázdil, E. Forland, H. Tuomenvirta, H. Alexandersson, M. Beniston, C. Pfister, M. Rebetez, G. Rosenhagen, S. R osner and J. Wibig, 1999, Progress in the study of climate extremes in northern and central Europe. Clim. Change 42, 151-181.Hilmer M., Jung T., 2000, Evidence for a recent change in the link between the North Atlantic Oscillation and Arctic sea ice export. Geophys. Res. Lett., 27 (7), 989-992.10.1029/1999GL010944Hurrell J.W., 1995, Decadal trends in the North Atlantic Oscillation and relationship to regional temperature and precipitation. Science, 269, 676-679.PCC 4th Assessment Report, 2007, http://www.ipcc.chJones P.D., Jonsson T., Wheeler D., 1997, Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibraltar and South-West Iceland. Int. J. Climatol., 17, 1433-1455.10.1002/(SICI)1097-0088(19971115)17:13<1433::AID-JOC203>3.0.CO;2-PJones P., New M., Parker D.E., Martin S., Rigor I.G., 1999, Surface air temperature and its changes over the past 150 years. Rev. Geophys. 37, 173-199.Kalnay E., et al., 1996, The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull. Amer. Met. Soc., 77, 3, 437-471.Kaszewski B.M., Siwek K., Siłuch M., Gluza A.F., 2007, Ekstremalne wartości wybranych charakterystyk termicznych w Lublinie (1951-2004). [in:] Cywilizacja i Żywioły, Warszawa, 118-126.Karl T., et al., 1993, Asymmetric trends of daily maximum and minimumtemperature. Bull. Amer. Met. Soc., 74, 6, 1007-1023. Kysely J., 2002, Probability estimates of extreme temperature events: stochastic modeling approach vs. extreme value distributions. Stud. Geophys. Geod., 46, 93-112.Kożuchowski K., 2003, Some aspects of the contemporary climatic changes in Poland. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 67-76.Kożuchowski K., Degirmendžić J., 2002, Wskaźniki cyrkulacji a temperatura w Polsce. [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski a temperatura powietrza nad Polską, Akademia Morska, Gdynia, 111-128.Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Ocieplenie w Polsce, skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku. Przegl. Geofiz., 1-2, 81-90.Marsz A.A., 2007, Czy w latach 1976-1978 nastąpiła zmiana reżimu cyrkulacyjnego i klimatycznego półkuli północnej? Przegl. Geofiz., 1, 7-25. Lorenc H. (ed.), 2005, Atlas klimatu Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 116 pp.Marsz A.A., Styszyńska A., 2001, Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską. Wyd. WSM, Gdynia, 101 pp.Marsz A.A., Styszyńska A. (eds.), 2002, Oscylacja Północnego Atlantykui jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski a temperatura powietrza nad Polską. Akademia Morska, Gdynia, 222 pp.Michniewski A., 2007, Charakterystyka miesięcznych ekstremów temperatury powietrza w Krakowie i ich związek z warunkami cyrkulacyjnymi. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 251-261.Miętus M., Filipiak J., 2003, The temporal and spatial patterns of thermal conditions in the area of the southwestern coast of the Gulf of Gdańsk (Poland) from 1951 to 1998. Int. J. Climatol., 24, 4, 499-509.Niedźwiedź T., Ustnul Z., 1994, Maximum and minimum temperatures in Poland and the variability of atmospheric circulation. [in:] R. Brázdil, M. Kolař (eds.), Contemporary Climatology, Brno, 420-425.Niedźwiedź T., 2003, Variability of atmospheric circulation in Southern Poland. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 230-240.Olszewski J.L., Żarnowicki G., Jarzyna K., Adamczyk A., 2007, Zmienność warunków termicznych i opadowych szczytowych partii Łysogór na tle wskaźników cyrkulacyjnych. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 307-314.Piotrowicz K., 2007, Wieloletnie zróżnicowanie liczby nocy gorących w Krakowie. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 277-286.Przybylak R., Wójcik G., Marciniak K., 2003, Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej oraz Arktycznej na warunki termiczne chłodnej pory roku w Polsce w XVI-XX wiekach. Przegl. Geofiz., 1-2, 61-74.Przybylak R., Vizi Z., Araźny A., Kejna M., Maszewski R., Uscka-Kowalkowska J., 2007, Poland’s Climate Extremes Index, 1951-2005, Geogr. Pol., 80, 2, 47-58.Sillman J., Roeckner E., 2008, Indices for extreme events in projections of anthropogenic climate change. Clim. Change, 86, 83-104. http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000251821500009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3Ustrnul Z., 2007, Wskaźnik cyrkulacji zachodniej nad Europą w XX wieku. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 55-64.Ustrnul Z., 2001, Dane gridowe a cyrkulacja atmosferyczna. Rocznik Fizycznogeogr., VI, Uniwersytet Gdański, 7-13.Ustrnul Z., Czekierda D., 2007, Wpływ wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej na średnią temperaturę powietrza w różnych skalach przestrzennych. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 75-84.Trepińska J., 2003, Hot summer seasons in Cracow during the 20th centaury. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 151-157.Walsh J.E., Philips A.S. P ortis D.H., Champan W.L., 2001, Extreme cold outbreaks in the United States and Europe, 1948-1999. J. Climate, 14, 2642-2658.10.1175/1520-0442(2001)014<2642:ECOITU>2.0.CO;2Wibig J., 2000a, Oscylacja Północnoatlantycka i jej wpływ na kształtowanie pogody i klimatu. Przegl. Geofiz., 2, 121-137.Wibig J., 2000b, Temporal variability of the frequency of extreme temperature occurrence in Poland on the example of Zakopane and Łódź. Prac. Geogr. UJ, 108, 215-222.Wibig J., 2000/2001, The methods of analysis of extreme temperature events. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 369-376. Wibig J., Głowicki B., 2002, Trends of minimum and maximum temperature in Poland. Clim. Res., 20, 123-133.Wyszkowski A., 2006a, Tendencje zmian temperatury powietrza w Europie Północnej i Środkowej w świetle danych z Reanalizy NCEP/NCAR, możliwości wykorzystania. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 488-497.Wyszkowski A., 2006b, Reanaliza NCEP/NCAR - informacje ogólne, dostępność, możliwości wykorzystania. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 478-487. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Bulletin of Geography. Physical Geography Series de Gruyter

Daily Minimum and Maximum Air Temperature in Poland in the Years 1951–2005

Free
22 pages

Loading next page...
 
/lp/degruyter/daily-minimum-and-maximum-air-temperature-in-poland-in-the-years-1951-nXBX1YdkAh
Publisher
de Gruyter
Copyright
© by Marek Kejna
ISSN
2080-7686
eISSN
2300-8490
D.O.I.
10.2478/bgeo-2009-0010
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., 2007, Wieloletnia zmienność ekstremalnych warunków termicznych w południowej części Małopolski w drugiej połowie XX wieku. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 287-295.Brázdil R., Budikova M., Auer I., Bőhm R., Cegnar T, Faško P. Lapin P., Gajic-Čapka M., Zaninovic K., Koleva E., Niedźwiedź T., Ustrnul Z., Szalai S., Weber R.O., 1996, Trends of maximum and minimum daily temperatures in Central and Southeastern Europe. Int. J. Climatol, 16, 765-782.10.1002/(SICI)1097-0088(199607)16:7<765::AID-JOC46>3.0.CO;2-OCebulak E., Limanówka D., 2007, Dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza w Polsce. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 185-194.Durło G., Wilczyński S., Feliksik E., 2007, Wieloletnia zmienność temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza na Kopciowej w Beskidzie Sądeckim. [in:] Cywilizacja i Żywioły, Warszawa, 127-135.Easterling D.R., Meehl G.A., Parmesan C., Changnon S.A., Karl T.R., Mearns L.O., 2000, Climate extremes: observations, modeling, and impacts. Science, 289, 2068-2074.Fortuniak K., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Trendy i okresowość zmian temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegl. Geofiz., XLVI, 4, 283-303.Głowicki B., 2003, Symptoms of contemporary warming in the 100-years series of temperature measurements on the Śnieżka Mountain. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 142-150.Heino R., R. Brázdil, E. Forland, H. Tuomenvirta, H. Alexandersson, M. Beniston, C. Pfister, M. Rebetez, G. Rosenhagen, S. R osner and J. Wibig, 1999, Progress in the study of climate extremes in northern and central Europe. Clim. Change 42, 151-181.Hilmer M., Jung T., 2000, Evidence for a recent change in the link between the North Atlantic Oscillation and Arctic sea ice export. Geophys. Res. Lett., 27 (7), 989-992.10.1029/1999GL010944Hurrell J.W., 1995, Decadal trends in the North Atlantic Oscillation and relationship to regional temperature and precipitation. Science, 269, 676-679.PCC 4th Assessment Report, 2007, http://www.ipcc.chJones P.D., Jonsson T., Wheeler D., 1997, Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibraltar and South-West Iceland. Int. J. Climatol., 17, 1433-1455.10.1002/(SICI)1097-0088(19971115)17:13<1433::AID-JOC203>3.0.CO;2-PJones P., New M., Parker D.E., Martin S., Rigor I.G., 1999, Surface air temperature and its changes over the past 150 years. Rev. Geophys. 37, 173-199.Kalnay E., et al., 1996, The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull. Amer. Met. Soc., 77, 3, 437-471.Kaszewski B.M., Siwek K., Siłuch M., Gluza A.F., 2007, Ekstremalne wartości wybranych charakterystyk termicznych w Lublinie (1951-2004). [in:] Cywilizacja i Żywioły, Warszawa, 118-126.Karl T., et al., 1993, Asymmetric trends of daily maximum and minimumtemperature. Bull. Amer. Met. Soc., 74, 6, 1007-1023. Kysely J., 2002, Probability estimates of extreme temperature events: stochastic modeling approach vs. extreme value distributions. Stud. Geophys. Geod., 46, 93-112.Kożuchowski K., 2003, Some aspects of the contemporary climatic changes in Poland. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 67-76.Kożuchowski K., Degirmendžić J., 2002, Wskaźniki cyrkulacji a temperatura w Polsce. [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski a temperatura powietrza nad Polską, Akademia Morska, Gdynia, 111-128.Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Ocieplenie w Polsce, skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku. Przegl. Geofiz., 1-2, 81-90.Marsz A.A., 2007, Czy w latach 1976-1978 nastąpiła zmiana reżimu cyrkulacyjnego i klimatycznego półkuli północnej? Przegl. Geofiz., 1, 7-25. Lorenc H. (ed.), 2005, Atlas klimatu Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 116 pp.Marsz A.A., Styszyńska A., 2001, Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską. Wyd. WSM, Gdynia, 101 pp.Marsz A.A., Styszyńska A. (eds.), 2002, Oscylacja Północnego Atlantykui jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski a temperatura powietrza nad Polską. Akademia Morska, Gdynia, 222 pp.Michniewski A., 2007, Charakterystyka miesięcznych ekstremów temperatury powietrza w Krakowie i ich związek z warunkami cyrkulacyjnymi. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 251-261.Miętus M., Filipiak J., 2003, The temporal and spatial patterns of thermal conditions in the area of the southwestern coast of the Gulf of Gdańsk (Poland) from 1951 to 1998. Int. J. Climatol., 24, 4, 499-509.Niedźwiedź T., Ustnul Z., 1994, Maximum and minimum temperatures in Poland and the variability of atmospheric circulation. [in:] R. Brázdil, M. Kolař (eds.), Contemporary Climatology, Brno, 420-425.Niedźwiedź T., 2003, Variability of atmospheric circulation in Southern Poland. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 230-240.Olszewski J.L., Żarnowicki G., Jarzyna K., Adamczyk A., 2007, Zmienność warunków termicznych i opadowych szczytowych partii Łysogór na tle wskaźników cyrkulacyjnych. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 307-314.Piotrowicz K., 2007, Wieloletnie zróżnicowanie liczby nocy gorących w Krakowie. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 277-286.Przybylak R., Wójcik G., Marciniak K., 2003, Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej oraz Arktycznej na warunki termiczne chłodnej pory roku w Polsce w XVI-XX wiekach. Przegl. Geofiz., 1-2, 61-74.Przybylak R., Vizi Z., Araźny A., Kejna M., Maszewski R., Uscka-Kowalkowska J., 2007, Poland’s Climate Extremes Index, 1951-2005, Geogr. Pol., 80, 2, 47-58.Sillman J., Roeckner E., 2008, Indices for extreme events in projections of anthropogenic climate change. Clim. Change, 86, 83-104. http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000251821500009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3Ustrnul Z., 2007, Wskaźnik cyrkulacji zachodniej nad Europą w XX wieku. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 55-64.Ustrnul Z., 2001, Dane gridowe a cyrkulacja atmosferyczna. Rocznik Fizycznogeogr., VI, Uniwersytet Gdański, 7-13.Ustrnul Z., Czekierda D., 2007, Wpływ wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej na średnią temperaturę powietrza w różnych skalach przestrzennych. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 75-84.Trepińska J., 2003, Hot summer seasons in Cracow during the 20th centaury. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 151-157.Walsh J.E., Philips A.S. P ortis D.H., Champan W.L., 2001, Extreme cold outbreaks in the United States and Europe, 1948-1999. J. Climate, 14, 2642-2658.10.1175/1520-0442(2001)014<2642:ECOITU>2.0.CO;2Wibig J., 2000a, Oscylacja Północnoatlantycka i jej wpływ na kształtowanie pogody i klimatu. Przegl. Geofiz., 2, 121-137.Wibig J., 2000b, Temporal variability of the frequency of extreme temperature occurrence in Poland on the example of Zakopane and Łódź. Prac. Geogr. UJ, 108, 215-222.Wibig J., 2000/2001, The methods of analysis of extreme temperature events. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 369-376. Wibig J., Głowicki B., 2002, Trends of minimum and maximum temperature in Poland. Clim. Res., 20, 123-133.Wyszkowski A., 2006a, Tendencje zmian temperatury powietrza w Europie Północnej i Środkowej w świetle danych z Reanalizy NCEP/NCAR, możliwości wykorzystania. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 488-497.Wyszkowski A., 2006b, Reanaliza NCEP/NCAR - informacje ogólne, dostępność, możliwości wykorzystania. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 478-487.

Journal

Bulletin of Geography. Physical Geography Seriesde Gruyter

Published: Dec 1, 2009

There are no references for this article.

You’re reading a free preview. Subscribe to read the entire article.


DeepDyve is your
personal research library

It’s your single place to instantly
discover and read the research
that matters to you.

Enjoy affordable access to
over 18 million articles from more than
15,000 peer-reviewed journals.

All for just $49/month

Explore the DeepDyve Library

Search

Query the DeepDyve database, plus search all of PubMed and Google Scholar seamlessly

Organize

Save any article or search result from DeepDyve, PubMed, and Google Scholar... all in one place.

Access

Get unlimited, online access to over 18 million full-text articles from more than 15,000 scientific journals.

Your journals are on DeepDyve

Read from thousands of the leading scholarly journals from SpringerNature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press and more.

All the latest content is available, no embargo periods.

See the journals in your area

DeepDyve

Freelancer

DeepDyve

Pro

Price

FREE

$49/month
$360/year

Save searches from
Google Scholar,
PubMed

Create lists to
organize your research

Export lists, citations

Read DeepDyve articles

Abstract access only

Unlimited access to over
18 million full-text articles

Print

20 pages / month

PDF Discount

20% off