Criteria of Thermal Classifications of Lakes

Criteria of Thermal Classifications of Lakes ReferencesAbrosov V.N., 1971, Termičeskaja klassifikacia smešannych ozer umerennyh širot, [in:] Priroda i hozjajstvennoe ispolzowanie ozer Pskovskoj i prilegajuščih oblastej, II Miežvuz. konf., Pskov, 3-5.Bernatowicz S., 1981, Thermal types of lakes in North-Eastern Poland, Ekologia Polska, 29, 585-594.Bogoslavskij B.B., Muravejskij S.D., 1955, Očerki po ozerovedeniju, Izdat. Moskovskogo Univ., Moskva, 176 pp.Bojanowicz M., 1970, Termika wód jeziornych w Polsce i ocena zasobów ciepła w jeziorach, Mat. PIHM, 676, 55 pp.Chojnowski S., 1967, Uwagi o zmianach temperatury wody jeziornej, Wiad. Służby Hydrol.-Meteorol., 3 (15), 1.Chomskis V., Levickas A., Petrauskaitĕ J., 1966, Kai kurių Lietuvos TSR ežerų šilumos atsargos žiemą ir jų kaupimo sąlygos, Liet. TSR aukšt. m-lų mokslo darbai. Geografija ir geologija, 4, 5-11.Chomskis W., 1969, Dinamika i termika malyh ozer, 13, Izdat. Mintis, Vilnius. Chomskis W., Żukajte E., 1970, Issliedovanija uslovij vertikalnogo perenosa tepla v sloje metalimniona v period termičeskoj stagnacji, Režim ozer, Trudy Vsesojunznogo Simpozjuma, t. I, Vilnius, 196-209.Gieysztor M., 1960, On the thermal conditions of the littoral zone of lakes, Polskie Archiw. Hydrobiol. i Rybactwa, 8, 171-193.Gołębiewski R., Lange W., 1976, Stosowalność niektórych typologii limnologicznych na przykładzie jezior Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Geografia, 5, 25-56.Grześ M., 1978, Termika osadów dennych w badaniu jezior, Prace Geogr. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 130 pp.Häkanson L., Jan sson M., 1983, Principles of Lake Sedimentology, Springer Verlag, Heidelberg, 316 pp.Hutchinson G.E., 1957, A treatise on limnology, vol. 1. Geography, physics, and chemistry. John Wiley & Sons. Hutchinson G.E., Löffler H., 1956, The thermal classification of lakes, Proc. Nat. Acad. Sci., Washington, 42: 84-86.Järvet A, 2002, Climatological calendar of Estonian lakes and its longterm changes. - Nordic Hydrological Programme, Report No. 47, 2, 677-687.Jędrasik J., 1985, Uwarunkowania cykli termicznych w jeziorach, Zesz. Nauk. Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi Uniw. Gdańskiego, Geografia, 14, 45-56.Kilkus K., 2000, Dimiktinų ežerų terminės struktūros, Vilniaus universiteto lejdykla, 200 pp.Kitajev S.P., 1978, Klassifikacja ozer mira, Vodnyje Resursy, Moskva, 1, 97-103.Kitajev S.P., 1984, Ekologičeskoje osnovy bioproduktyvnosti ozer raznych prirodnyh zon, Moskva, 207 pp.Klaven V.M., 1978, Raspredelenije temperatury vody po glubinie w Kahovskom vodohranilišče, Voprosy režima i issliedovanija ozer i vodohranilišč, 203, Leningrad, 144-160.Kubiak J., 2003, Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny, Rozprawy 214, Akad. Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 96 pp.Lange W., 1985, Ustroje termiczne jezior Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Rozpr. i monografie, Gdańsk.Lange W., 1986, Fizyczno-limnologiczne uwarunkowania tolerancji systemów jeziornych, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Rozpr. i monografie, Gdańsk, 79, 177 pp.Lewis, W.M., 1983, A revised classification of lakes based on mixing, Can. J. fish. Aquat. Sci., 40, 1779-1787.10.1139/f83-207Mientki C., Wiśniewski G., 2003, Characteristics of limnologic seasons in restored Lake Kortowskie in years 1952-2002, Limnol. Rev., 3, 159-164.Niesina L.V., Ogneva T.A., 1975, Solnečnaja radiacja i teplovyj balans vodojemov, Krugovorot veščestva i energii v vodojemach, Novosybirsk, 308-313.Potachin M.S., 2006, Obzor klassifikacji vodojemov Karelii, Vodna sreda Karelii: issledovanije, ispolzowanije, ohrana, Materialy II respublikanskoj školy-konferencji molodyh učionych 20-21.02.2006, Petrozavodsk, 16-21.Skowron R., 2001, Surface water thermal seasons in polish lakes, their distribution and spatial differentation, Limnol. Rev., 1, 251-263.Skowron R., 2009, Kształtowanie się temperatury wody w okresie letniej stagnacji w najgłębszych jeziorach niżowych Polski, [in:] Zasoby wodne i ich ochrona. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniw. Gdańskiego, 81-95.Tikhomirov A.I., 1970, Klassifikacja ozer umernoj zony po termičeskomu režimu, Režim ozer, Trudy Vsiesojunznogo Simpozjuma, t. I, Vilnius, 174-185.Tikhomirov A.I., 1982, Termika krupnyh ozer, Izdat. Nauka, Leningrad, 208 pp.Wetzel R., G., 2001, Limnology, Lake and River Ecosystems, Academic Press, New York, 1006 pp.Wiszniewski J., 1953, Uwagi w sprawie typologii jezior polskich, Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1 (14), 11-23.Yoshimura S., 1936, A contribution to the knowledge of deep water temperatures of Japanese lakes, Part 1. Summer temperatures, Jap. J. Astr. Geophys., 13, 61-120.Zafar A.R., 1959, Taxonomy of lakes, Hydrobiologia, 13, 287-299. Zajkov, 1955, Očerki po ozerovedeniju, Gidrometeoidat, Leningrad, 271 pp. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Bulletin of Geography. Physical Geography Series de Gruyter

Criteria of Thermal Classifications of Lakes

Loading next page...
 
/lp/degruyter/criteria-of-thermal-classifications-of-lakes-6tissAnmr3
Publisher
de Gruyter
Copyright
© by Rajmund Skowron
ISSN
2080-7686
eISSN
2300-8490
D.O.I.
10.2478/bgeo-2009-0014
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesAbrosov V.N., 1971, Termičeskaja klassifikacia smešannych ozer umerennyh širot, [in:] Priroda i hozjajstvennoe ispolzowanie ozer Pskovskoj i prilegajuščih oblastej, II Miežvuz. konf., Pskov, 3-5.Bernatowicz S., 1981, Thermal types of lakes in North-Eastern Poland, Ekologia Polska, 29, 585-594.Bogoslavskij B.B., Muravejskij S.D., 1955, Očerki po ozerovedeniju, Izdat. Moskovskogo Univ., Moskva, 176 pp.Bojanowicz M., 1970, Termika wód jeziornych w Polsce i ocena zasobów ciepła w jeziorach, Mat. PIHM, 676, 55 pp.Chojnowski S., 1967, Uwagi o zmianach temperatury wody jeziornej, Wiad. Służby Hydrol.-Meteorol., 3 (15), 1.Chomskis V., Levickas A., Petrauskaitĕ J., 1966, Kai kurių Lietuvos TSR ežerų šilumos atsargos žiemą ir jų kaupimo sąlygos, Liet. TSR aukšt. m-lų mokslo darbai. Geografija ir geologija, 4, 5-11.Chomskis W., 1969, Dinamika i termika malyh ozer, 13, Izdat. Mintis, Vilnius. Chomskis W., Żukajte E., 1970, Issliedovanija uslovij vertikalnogo perenosa tepla v sloje metalimniona v period termičeskoj stagnacji, Režim ozer, Trudy Vsesojunznogo Simpozjuma, t. I, Vilnius, 196-209.Gieysztor M., 1960, On the thermal conditions of the littoral zone of lakes, Polskie Archiw. Hydrobiol. i Rybactwa, 8, 171-193.Gołębiewski R., Lange W., 1976, Stosowalność niektórych typologii limnologicznych na przykładzie jezior Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Geografia, 5, 25-56.Grześ M., 1978, Termika osadów dennych w badaniu jezior, Prace Geogr. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 130 pp.Häkanson L., Jan sson M., 1983, Principles of Lake Sedimentology, Springer Verlag, Heidelberg, 316 pp.Hutchinson G.E., 1957, A treatise on limnology, vol. 1. Geography, physics, and chemistry. John Wiley & Sons. Hutchinson G.E., Löffler H., 1956, The thermal classification of lakes, Proc. Nat. Acad. Sci., Washington, 42: 84-86.Järvet A, 2002, Climatological calendar of Estonian lakes and its longterm changes. - Nordic Hydrological Programme, Report No. 47, 2, 677-687.Jędrasik J., 1985, Uwarunkowania cykli termicznych w jeziorach, Zesz. Nauk. Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi Uniw. Gdańskiego, Geografia, 14, 45-56.Kilkus K., 2000, Dimiktinų ežerų terminės struktūros, Vilniaus universiteto lejdykla, 200 pp.Kitajev S.P., 1978, Klassifikacja ozer mira, Vodnyje Resursy, Moskva, 1, 97-103.Kitajev S.P., 1984, Ekologičeskoje osnovy bioproduktyvnosti ozer raznych prirodnyh zon, Moskva, 207 pp.Klaven V.M., 1978, Raspredelenije temperatury vody po glubinie w Kahovskom vodohranilišče, Voprosy režima i issliedovanija ozer i vodohranilišč, 203, Leningrad, 144-160.Kubiak J., 2003, Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny, Rozprawy 214, Akad. Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 96 pp.Lange W., 1985, Ustroje termiczne jezior Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Rozpr. i monografie, Gdańsk.Lange W., 1986, Fizyczno-limnologiczne uwarunkowania tolerancji systemów jeziornych, Zesz. Nauk. Uniw. Gdańskiego, Rozpr. i monografie, Gdańsk, 79, 177 pp.Lewis, W.M., 1983, A revised classification of lakes based on mixing, Can. J. fish. Aquat. Sci., 40, 1779-1787.10.1139/f83-207Mientki C., Wiśniewski G., 2003, Characteristics of limnologic seasons in restored Lake Kortowskie in years 1952-2002, Limnol. Rev., 3, 159-164.Niesina L.V., Ogneva T.A., 1975, Solnečnaja radiacja i teplovyj balans vodojemov, Krugovorot veščestva i energii v vodojemach, Novosybirsk, 308-313.Potachin M.S., 2006, Obzor klassifikacji vodojemov Karelii, Vodna sreda Karelii: issledovanije, ispolzowanije, ohrana, Materialy II respublikanskoj školy-konferencji molodyh učionych 20-21.02.2006, Petrozavodsk, 16-21.Skowron R., 2001, Surface water thermal seasons in polish lakes, their distribution and spatial differentation, Limnol. Rev., 1, 251-263.Skowron R., 2009, Kształtowanie się temperatury wody w okresie letniej stagnacji w najgłębszych jeziorach niżowych Polski, [in:] Zasoby wodne i ich ochrona. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniw. Gdańskiego, 81-95.Tikhomirov A.I., 1970, Klassifikacja ozer umernoj zony po termičeskomu režimu, Režim ozer, Trudy Vsiesojunznogo Simpozjuma, t. I, Vilnius, 174-185.Tikhomirov A.I., 1982, Termika krupnyh ozer, Izdat. Nauka, Leningrad, 208 pp.Wetzel R., G., 2001, Limnology, Lake and River Ecosystems, Academic Press, New York, 1006 pp.Wiszniewski J., 1953, Uwagi w sprawie typologii jezior polskich, Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1 (14), 11-23.Yoshimura S., 1936, A contribution to the knowledge of deep water temperatures of Japanese lakes, Part 1. Summer temperatures, Jap. J. Astr. Geophys., 13, 61-120.Zafar A.R., 1959, Taxonomy of lakes, Hydrobiologia, 13, 287-299. Zajkov, 1955, Očerki po ozerovedeniju, Gidrometeoidat, Leningrad, 271 pp.

Journal

Bulletin of Geography. Physical Geography Seriesde Gruyter

Published: Dec 1, 2009

There are no references for this article.

You’re reading a free preview. Subscribe to read the entire article.


DeepDyve is your
personal research library

It’s your single place to instantly
discover and read the research
that matters to you.

Enjoy affordable access to
over 18 million articles from more than
15,000 peer-reviewed journals.

All for just $49/month

Explore the DeepDyve Library

Search

Query the DeepDyve database, plus search all of PubMed and Google Scholar seamlessly

Organize

Save any article or search result from DeepDyve, PubMed, and Google Scholar... all in one place.

Access

Get unlimited, online access to over 18 million full-text articles from more than 15,000 scientific journals.

Your journals are on DeepDyve

Read from thousands of the leading scholarly journals from SpringerNature, Elsevier, Wiley-Blackwell, Oxford University Press and more.

All the latest content is available, no embargo periods.

See the journals in your area

DeepDyve

Freelancer

DeepDyve

Pro

Price

FREE

$49/month
$360/year

Save searches from
Google Scholar,
PubMed

Create folders to
organize your research

Export folders, citations

Read DeepDyve articles

Abstract access only

Unlimited access to over
18 million full-text articles

Print

20 pages / month

PDF Discount

20% off