Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Zaczęło się od Fregego

Zaczęło się od Fregego Streszczenie Wittgenstein zaproponował semantykę, w której zdania odnoszą się do stanów rzeczy (sytuacji), a stany rzeczy są konfiguracjami przedmiotów. Podstawą takiej semantyki powinna być ontologia przedmiotów i sytuacji. Logika niefregowska Romana Suszki miała być formalizacją idei (pomysłów?) Wittgen steina. Sytuacje charakteryzuje Suszko wyłącznie jako korelaty (denotacje) zdań, a na pytanie, co to są sytuacje, Suszko odmawia odpowiedzi. Autor uważa, że ontologia winna poprzedzać semantykę, i stara się zdefiniować sytuacje jako konfiguracje przedmiotów. Jego zdaniem, konfiguracje są relacjami rzędu drugiego. Jednakże w zakończeniu stwierdza, że pojęcie sytuacji, którym posługujemy się w języku potocznym, nie ma charakteru ontologicznego. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Zaczęło się od Fregego

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/zacz-o-si-od-fregego-eyf00HAl71
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0003-8
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie Wittgenstein zaproponował semantykę, w której zdania odnoszą się do stanów rzeczy (sytuacji), a stany rzeczy są konfiguracjami przedmiotów. Podstawą takiej semantyki powinna być ontologia przedmiotów i sytuacji. Logika niefregowska Romana Suszki miała być formalizacją idei (pomysłów?) Wittgen steina. Sytuacje charakteryzuje Suszko wyłącznie jako korelaty (denotacje) zdań, a na pytanie, co to są sytuacje, Suszko odmawia odpowiedzi. Autor uważa, że ontologia winna poprzedzać semantykę, i stara się zdefiniować sytuacje jako konfiguracje przedmiotów. Jego zdaniem, konfiguracje są relacjami rzędu drugiego. Jednakże w zakończeniu stwierdza, że pojęcie sytuacji, którym posługujemy się w języku potocznym, nie ma charakteru ontologicznego.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.