Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Weed infestation of oats grown in monoculture in relation to stubble crops

Weed infestation of oats grown in monoculture in relation to stubble crops Zachwaszczenie owsa uprawianego w monokulturze w zależności od międzyplonów ścierniskowych Celem trzyletnich badań polowych była ocena wpływu wybranych międzyplonów ścierniskowych na skład gatunkowy, liczbę oraz powietrznie suchą masę chwastów w łanie owsa uprawianego w monokulturze. Eksperyment założono w czterech powtórzeniach metodą split-blok w stanowisku po jęczmieniu jarym. Czynnikiem badawczym był rodzaj międzyplonów ścierniskowych przyorywanych corocznie po zbiorze owsa: gorczyca biała, facelia błękitna, rzepak ozimy oraz mieszanka łubinu wąskolistnego z grochem siewnym pastewnym. W doświadczeniu stosowano jedynie pielęgnację mechaniczną, polegającą na wykonaniu bronowania w fazie 3-4 liści. Największą liczbę chwastów na 1 m 2 stwierdzono w owsie uprawianym po mieszance roślin strączkowych (łubin wąskolistny + groch siewny pastewny). W porównaniu z obiektem z mieszanką strączkowych liczba chwastów była istotnie mniejsza po rzepaku ozimym, facelii błękitnej oraz na obiekcie kontrolnym. Średnio za trzy lata badań międzyplony ścierniskowe nie modyfikowały istotnie powietrznie suchej masy chwastów w owsie. Na wszystkich obiektach doświadczenia dominującym gatunkiem chwastów był Chenopodium album . Najmniejszą liczbę egzemplarzy tego gatunku zaobserwowano na obiekcie kontrolnym, największą zaś w łanie owsa wysianego po gorczycy białej. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Weed infestation of oats grown in monoculture in relation to stubble crops

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (4) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/weed-infestation-of-oats-grown-in-monoculture-in-relation-to-stubble-i5H5YQYGlf
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0033-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zachwaszczenie owsa uprawianego w monokulturze w zależności od międzyplonów ścierniskowych Celem trzyletnich badań polowych była ocena wpływu wybranych międzyplonów ścierniskowych na skład gatunkowy, liczbę oraz powietrznie suchą masę chwastów w łanie owsa uprawianego w monokulturze. Eksperyment założono w czterech powtórzeniach metodą split-blok w stanowisku po jęczmieniu jarym. Czynnikiem badawczym był rodzaj międzyplonów ścierniskowych przyorywanych corocznie po zbiorze owsa: gorczyca biała, facelia błękitna, rzepak ozimy oraz mieszanka łubinu wąskolistnego z grochem siewnym pastewnym. W doświadczeniu stosowano jedynie pielęgnację mechaniczną, polegającą na wykonaniu bronowania w fazie 3-4 liści. Największą liczbę chwastów na 1 m 2 stwierdzono w owsie uprawianym po mieszance roślin strączkowych (łubin wąskolistny + groch siewny pastewny). W porównaniu z obiektem z mieszanką strączkowych liczba chwastów była istotnie mniejsza po rzepaku ozimym, facelii błękitnej oraz na obiekcie kontrolnym. Średnio za trzy lata badań międzyplony ścierniskowe nie modyfikowały istotnie powietrznie suchej masy chwastów w owsie. Na wszystkich obiektach doświadczenia dominującym gatunkiem chwastów był Chenopodium album . Najmniejszą liczbę egzemplarzy tego gatunku zaobserwowano na obiekcie kontrolnym, największą zaś w łanie owsa wysianego po gorczycy białej.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References