Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

W sprawie siły argumentacji

W sprawie siły argumentacji Streszczenie Artykuł stanowi krytyczny komentarz do tekstu Marcina Selingera Formalna ocena argumentacji, poświęconego obliczaniu logicznej siły argumentacji. Przyjęte są w tym tekście definicje o niepożądanych konsekwencjach, zatem sugeruję zmiany w tych defi nicjach. Postuluję dowartościowanie argumentacji wychodzących z wątpliwych przesłanek, gdyż bywają czasem bardzo użyteczne. W obliczaniu siły argumentacji należy uwzględniać nie tylko logiczne relacje między przesłankami, lecz także relacje analityczne i oparte na faktach (zwłaszcza statystycznych). Czasem dane statystyczne są nie tylko użyteczne, ale wręcz niezbędne, gdyż bez nich w ogóle siły logicznej argumentacji nie da się wyliczyć (co pokazuję na przykładach). http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

W sprawie siły argumentacji

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/w-sprawie-si-y-argumentacji-xUrvSaWBnN
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0007-4
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie Artykuł stanowi krytyczny komentarz do tekstu Marcina Selingera Formalna ocena argumentacji, poświęconego obliczaniu logicznej siły argumentacji. Przyjęte są w tym tekście definicje o niepożądanych konsekwencjach, zatem sugeruję zmiany w tych defi nicjach. Postuluję dowartościowanie argumentacji wychodzących z wątpliwych przesłanek, gdyż bywają czasem bardzo użyteczne. W obliczaniu siły argumentacji należy uwzględniać nie tylko logiczne relacje między przesłankami, lecz także relacje analityczne i oparte na faktach (zwłaszcza statystycznych). Czasem dane statystyczne są nie tylko użyteczne, ale wręcz niezbędne, gdyż bez nich w ogóle siły logicznej argumentacji nie da się wyliczyć (co pokazuję na przykładach).

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.