Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Variability Qualitative Phase Composition of the Different Grain Classes of the Calcareous Fly Ashes

Variability Qualitative Phase Composition of the Different Grain Classes of the Calcareous Fly Ashes ReferencesChudek M., Janiczek S., Plewa F., 2001. Materiały w budownictwie geotechnicznym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Galos K. i in., 2009. Surowce mineralne Polski. Mineralne surowce odpadowe, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.Garbacik A., Baran T., Dróżdż W., 2011. Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Zakopane.Giergiczny Z., Garbacik A., 2012. Cement – Wapno – Beton, 4, 217-223.Klimas W., 2013. Ekspansywne spoiwa mineralne na bazie ubocznych produktów spalania. Budownictwo górnicze i tunelowe, Tom 3, 24-31.Kurdowski W., 2010. Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2007. Aktualny stan stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego. Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych. IV warsztaty, zbiór referatów, Wisła, 73-78.Pachowski J., 1976. Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.Rajczyk K., Szota M., Szynkowski S., 2011. Możliwości waloryzacji i wykorzystania popiołów wysokowapniowych na przykładzie popiołów ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Zakopane.Roszczynialski W., Dyczek J., Gawlicki M., 2002. Odpady denne z kotłów fluidalnych jako regulatory czasu wiązania cementu. IX Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Ustroń.Stryczek S. i in., 2009. Możliwości stosowania popiołu lotnego powstającego w trakcie fluidalnego spalania węgla kamiennego w zaczynach do cementacji w wiertnictwie i pracach geotechnicznych. Arch. Min. Sci. 54, 4, 775-786.Strzałkowska E., 2011. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych wybranych ubocznych produktów spalania węgla. Monografia, Gliwice.Tkaczewska E., Małolepszy J., 2009. Cement – Wapno – Beton, 3, 148-153. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Variability Qualitative Phase Composition of the Different Grain Classes of the Calcareous Fly Ashes

Archives of Mining Sciences , Volume 62 (1): 13 – Mar 1, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/variability-qualitative-phase-composition-of-the-different-grain-dmXmCyG0Vk
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2017 Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0017
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesChudek M., Janiczek S., Plewa F., 2001. Materiały w budownictwie geotechnicznym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Galos K. i in., 2009. Surowce mineralne Polski. Mineralne surowce odpadowe, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.Garbacik A., Baran T., Dróżdż W., 2011. Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Zakopane.Giergiczny Z., Garbacik A., 2012. Cement – Wapno – Beton, 4, 217-223.Klimas W., 2013. Ekspansywne spoiwa mineralne na bazie ubocznych produktów spalania. Budownictwo górnicze i tunelowe, Tom 3, 24-31.Kurdowski W., 2010. Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2007. Aktualny stan stosowania popiołów lotnych w kopalniach węgla kamiennego. Popioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych. IV warsztaty, zbiór referatów, Wisła, 73-78.Pachowski J., 1976. Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.Rajczyk K., Szota M., Szynkowski S., 2011. Możliwości waloryzacji i wykorzystania popiołów wysokowapniowych na przykładzie popiołów ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów. XVIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Zakopane.Roszczynialski W., Dyczek J., Gawlicki M., 2002. Odpady denne z kotłów fluidalnych jako regulatory czasu wiązania cementu. IX Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Ustroń.Stryczek S. i in., 2009. Możliwości stosowania popiołu lotnego powstającego w trakcie fluidalnego spalania węgla kamiennego w zaczynach do cementacji w wiertnictwie i pracach geotechnicznych. Arch. Min. Sci. 54, 4, 775-786.Strzałkowska E., 2011. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych wybranych ubocznych produktów spalania węgla. Monografia, Gliwice.Tkaczewska E., Małolepszy J., 2009. Cement – Wapno – Beton, 3, 148-153.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References