Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Variability of economic characteristics of Ipomoea Batatas L. (Lam.) in the conditions of cultivation under cover

Variability of economic characteristics of Ipomoea Batatas L. (Lam.) in the conditions of... Zmienność cech gospodarczych Ipomoea batatas L. (Lam) w warunkach uprawy pod osłonami Badania oparto na doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2007-2009 w południowo-wschodniej części Polski. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu były technologie uprawy: a) technologia tradycyjna jako obiekt kontrolny, b) technologia z zastosowaniem osłon z folii polietylenowej, c) technologia z użyciem włókniny polipropylenowej jako okrywy. Czynnik drugiego rzędu stanowiły trzy, zróżnicowane pod względem fizjologicznym, odmiany batata. Czynnikiem trzeciego rzędu były gęstości sadzenia, co 30, 40 i 50 cm w rzędzie. Uprawa batata pod osłonami przyczyniła się do wzrostu plonu ogólnego bulw w porównaniu z technologią tradycyjną, przy czym większy efekt w postaci zwyżki plonu ogólnego i handlowego bulw uzyskano w przypadku stosowania folii polietylenowej, perforowanej. Najkorzystniejszą reakcję, w postaci wzrostu plonu ogólnego i handlowego bulw, na uprawę pod osłonami wykazała odmiana Carmen Rubin. Największy plon ogólny bulw odmiany White Triumph i Goldstar wydały przy gęstości sadzenia co 30 cm, zaś odmiana Carmen Rubin co 50 cm w rzędzie. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Variability of economic characteristics of Ipomoea Batatas L. (Lam.) in the conditions of cultivation under cover

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/variability-of-economic-characteristics-of-ipomoea-batatas-l-lam-in-DvBaROIn7q
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0035-8
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zmienność cech gospodarczych Ipomoea batatas L. (Lam) w warunkach uprawy pod osłonami Badania oparto na doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2007-2009 w południowo-wschodniej części Polski. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu były technologie uprawy: a) technologia tradycyjna jako obiekt kontrolny, b) technologia z zastosowaniem osłon z folii polietylenowej, c) technologia z użyciem włókniny polipropylenowej jako okrywy. Czynnik drugiego rzędu stanowiły trzy, zróżnicowane pod względem fizjologicznym, odmiany batata. Czynnikiem trzeciego rzędu były gęstości sadzenia, co 30, 40 i 50 cm w rzędzie. Uprawa batata pod osłonami przyczyniła się do wzrostu plonu ogólnego bulw w porównaniu z technologią tradycyjną, przy czym większy efekt w postaci zwyżki plonu ogólnego i handlowego bulw uzyskano w przypadku stosowania folii polietylenowej, perforowanej. Najkorzystniejszą reakcję, w postaci wzrostu plonu ogólnego i handlowego bulw, na uprawę pod osłonami wykazała odmiana Carmen Rubin. Największy plon ogólny bulw odmiany White Triumph i Goldstar wydały przy gęstości sadzenia co 30 cm, zaś odmiana Carmen Rubin co 50 cm w rzędzie.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References