Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of ridge tillage of soil and sulphur fertilization of potato on the weed seed reserve in the soil

The influence of ridge tillage of soil and sulphur fertilization of potato on the weed seed... Wpływ redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką ziemniaka na zapas diaspor chwastów w glebie Celem badań była ocena zachwaszczenia gleby brunatnej wyługowanej diasporami chwastów w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia ziemniaków siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003. Próbki gleby pobrano w 2003 r. i metodą bezpośrednią oznaczono diaspory chwastów. Stwierdzono, że w glebie znajdują się diaspory 18 gatunków, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Setaria viridis i Matricaria maritima . Średnio w glebie było 4820 sztuk diaspor na 1 m 2 . Najwięcej naliczono ich w glebie w warunkach pod uprawą z letnim i jesiennym formowaniem redlin oraz w 0-10 i 10-20 cm warstwie gleby. Sposób nawożenia mineralnego nie różnicował zachwaszczenia gleby, jednakże najmniej diaspor było w warunkach nawożenia kontrolnego NPK. Największą bioróżnorodność diaspor wykazała gleba, na której prowadzono wiosenne formowanie redlin. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of ridge tillage of soil and sulphur fertilization of potato on the weed seed reserve in the soil

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (3) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-ridge-tillage-of-soil-and-sulphur-fertilization-of-DCGefNrUWP
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0027-8
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ redlinowej uprawy roli i nawożenia siarką ziemniaka na zapas diaspor chwastów w glebie Celem badań była ocena zachwaszczenia gleby brunatnej wyługowanej diasporami chwastów w warunkach zróżnicowanego formowania redlin oraz nawożenia ziemniaków siarką w zmienionej formie i dawce. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001-2003. Próbki gleby pobrano w 2003 r. i metodą bezpośrednią oznaczono diaspory chwastów. Stwierdzono, że w glebie znajdują się diaspory 18 gatunków, wśród których dominowały: Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Setaria viridis i Matricaria maritima . Średnio w glebie było 4820 sztuk diaspor na 1 m 2 . Najwięcej naliczono ich w glebie w warunkach pod uprawą z letnim i jesiennym formowaniem redlin oraz w 0-10 i 10-20 cm warstwie gleby. Sposób nawożenia mineralnego nie różnicował zachwaszczenia gleby, jednakże najmniej diaspor było w warunkach nawożenia kontrolnego NPK. Największą bioróżnorodność diaspor wykazała gleba, na której prowadzono wiosenne formowanie redlin.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.