Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The Influence of Climate Change on CO2 and CH4 Concentration Near Closed Shaft – Numerical Simulations

The Influence of Climate Change on CO2 and CH4 Concentration Near Closed Shaft – Numerical... ReferencesAnderson D.A., Tannehill J.C., Pletcher R.H., 1997. Computational Fluid Mechanics and Heat Tranfer [online]. Wyd. 4. Philadelphia: Hemisphere Publishing Corporation.Annunziatellis A., Beaubien S.E., Bigi S., Ciotoli G., Coltella M., Lombardi S., 2008. Gas migration along fault systems and through the vadose zone in the Latera caldera (central Italy): Implications for CO2 geological storage. International Journal of Greenhouse Gas Control 2, 3, 353-372, DOI:10.1016/j.ijggc.2008.02.003http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000258089800008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.ijggc.2008.02.003Bateson L., Vellico M., Beaubien S.E., Pearce J.M, Annunziatellis A., Ciotoli G., Coren F., Lombardi S., Marsh S., 2008. The application of remote-sensing techniques to monitor CO2-storage sites for surface leakage: Method development and testing at Latera (Italy) where naturally produced CO2 is leaking to the atmosphere, International Journal of Greenhouse Gas Control 2, 3, 388-400, DOI:10.1016/j.ijggc.2007.12.00510.1016/j.ijggc.2007.12.005Bielec-Bąkowska Z., 2007. Występowanie głębokich niżów i silnych wyżów nad Polską (1971-2000). [W:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach, przestrzennych i czasowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, 65-74.Branny M., 2003. Numerical simulation of airflow in blind headings ventilated with jest fans. Archives of Mining Sciences 48, 425-443.Collins M., Knutti R., Arblaster J., Dufresne J.-L., Fichefet T., Friedlingstein P., Gao X., Gutowski W.J., Johns T., Krinner G., Shongwe M., Tebaldi C., Weaver A.J., Wehner M., 2013. Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility. [In:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.Creedy D.P., 1993. Methane emissions from coal related sources in Britain: Development of a methodology. Chemosphere 26, 1-4, 419-439, DOI:10.1016/0045-6535(93)90435-8.10.1016/0045-6535(93)90435-8Czaja P., 2012. Polskie doświadczenia w likwidacji szybów Część 16. Likwidacja szybów głównych kopalni „1 Maja“ — ostrzeżenie i lekcja odpowiedzialności. Wiadomości Górnicze 63, 6, 365-374.Dziurzyński W., Krach A., Krawczyk J., Pałka T., 2004. Migracja gazów z szybu zlikwidowanej kopalni. Mat. 3 Szkoły Aerologii Górniczej, Zakopane 12-15.10.04, 167-180.Falarz M., 1997. Ekstremalne wahania ciśnienia atmosferycznego w Krakowie na tle cyrkulacji atmosfery. Materiały Sympozjum Jubileuszowego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego „Ekstremalne Zjawiska Meteorologiczne, Hydrologiczne i Oceanograficzne”, 12-14 listopada 1997, IMGW, Warszawa, 32-37.Grzybek I., 2012. Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 1-5, 8-10.Kotarba M.J., Dzieniewicz M., Korus A., Sechman H., Kominowski K. Gogolewska A., Grzybek J., 2002. Mechanism of coalbed gas flux and prediction of gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal Sub-basin. Chapter 13 [in:] Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 189-212.Koźmiński C., Michalska B., 2010. Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Przegląd Geograficzny 82, 1, 73-84.Krause E., 2003. Kształtowanie się zagrożenia metanowego w likwidowanej kopalni „1 Maja”. Mat. XX Sem. „Metan i inne zagrożenia współwystępujące – teoria i praktyka” NOT-SITG ROP 2003, 29.10.2003 Rybnik.Lagny C., Lafortune S., Charmoille A., Pokryszka Z., Degrelle F., Kimmel M., 2013. Understanding CO2 Gas Production Above a Partly Flooded. Former Coal Mining Area. Procedia Earth and Planetary Science 12, 7. DOI: 10.1016/j.proeps.2013.03.095.10.1016/j.proeps.2013.03.095Lewicki J.L., Birkholzer J., Tsang C.-F., 2007. Natural and industrial analogues for leakage of CO2 from storage reservoirs: identification of features, events, and processes and lessons learned. Environ Geol 52:457-467, DOI 10.1007/s00254-006-0479-7.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000244951100005&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1007/s00254-006-0479-7McGrattan K., Hostikka S., Floyd J., Baum H., Rehm R., Mell W., McDermott R., 2010. Fire Dynamics Simulator (Version 5) Technical Reference Guide, Vol. 1: Mathematical Model [online]. NIST Special Publication 1018-5. Washington: NIST Special Publication.Nawrat S., 2002. Problemy likwidacji szybów kopalnianych na przykładzie doświadczeń KWK „Morcinek” w aspekcie wybuchu metanu w szybie III. Mat. Szkoły Eksp. Podz. 1, Kraków, 479-493.National Greenhouse and Energy Reporting (NGER), Act 2007, 2009. National Greenhouse and Energy Reporting (Measurement) Determination 2008, Prepared by the Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General’s Department, Canberra, http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.htmlPaulley A., Metcalfe R., Egan M., Maul P.R., Limer L., Grimstad A.-A., 2013. Hypothetical Impact Scenarios for CO2 Leakage from Storage Sites. Energy Procedia, Vol. 37, 3495-3502, DOI:10.1016/j.egypro.2013.06.240.10.1016/j.egypro.2013.06.240Prokop P., 2001. Gas leak effects on environment of Ostrava basin. Proc. of the 7th Inernational Mine Ventilation Congress – Research & Development Center EMAG, (eds), Kraków (Poland).Rudakov D.V., Coldewey W.G., Goerke-Mallet P., 2014. Modelling the inflow and discharge from underground structures within the abandoned hardcoal mining area of West Field (Ibbenbüren). [In:] An Interdisciplinary Response to Mine Water Challenges, Sui, W., Sun, Y., and Wang, C.(eds), China University of Mining and Technology Press, Xuzhou, China, 699-705.Słomka A., 1999. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. Wyd. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Wrocław.Suban A., Petelin S., Vidmar P., 2015. Effect of Gusty Wind on Road Tunnel Safety. Journal of Mechanical Engineering, 61, 7-8, 421-431, DOI:10.5545/sv-jme.2015.2433.10.5545/sv-jme.2015.2433http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000358755200001&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., 2002. Zagrożenie gazami kopalnianymi w obiektach budowlanych na terenach zlikwidowanych kopalń podziemnych. Przegląd Górniczy 58, 7-8, 42-28.Trepińska J., 2007. Ciśnienie atmosferyczne. [W:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ Kraków, 4154.Ustrnul Z., Czekierda D., 2000. Air pressure extreme during the instrumental observation period in Warsaw. [W:] B. Obrębska-Starkel (red.), Images of Weather of Climate, Prace Geograficzne, UJ 108, 207-213.Wrona P., 2010a. The method of estimation of gas hazard near abandoned coal mine shaft. Wiadomości Górnicze 5, 287-293.Wrona P., 2010b. Przepływ powietrza zrobowego w zlikwidowanych szybach w stanach awaryjnych w świetle badań modelowych. Przegląd Górniczy 12, 148-151.Wrona P., 2013. Wpływ prędkości powietrza na rozwój pożaru egzogenicznego w wyrobisku górniczym – symulacja w programie Fire Dynamics Simulator (FDS) – Pyrosim. Przegląd Górniczy 7.Wrona P., Różański Z., Pach G., 2013. Carbon Monoxide Emission from Diesel Engine in Blind Excavation – FDS Simulation. Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources (CIERM 2013), ISBN: 978-84-936086-6-8.Wrona P., 2015. Propozycja nowej metody klasyfikacji zagrożenia gazowego na terenach pogórniczych kopalń węgla kamiennego (Eng. Proposition of a New Method for Classification of Post-Mining Areas due to Gas Hazard), Wiadomości Górnicze 11, 584-593.Wrona P., Różański Z., Pach G., Domagała L., 2016a. The application of a jet fan for the control of air and methane streams mixing at the excavations cross – the results of numerical simulation. Management Systems in Production Engineering 3, 156-162.Wrona P., Różański Z., Pach G., Suponik T., Popczyk M., 2016b. Closed coal mine shaft as a source of carbon dioxide emissions. Environmental Earth Sciences 75, article 1139, 2016, DOI: 10.1007/s12665-016-5977-7.10.1007/s12665-016-5977-7 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

The Influence of Climate Change on CO2 and CH4 Concentration Near Closed Shaft – Numerical Simulations

Archives of Mining Sciences , Volume 62 (3): 14 – Sep 1, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-climate-change-on-co2-and-ch4-concentration-near-iK36r3HNEB
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2017 Paweł Wrona, published by De Gruyter Open
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0046
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesAnderson D.A., Tannehill J.C., Pletcher R.H., 1997. Computational Fluid Mechanics and Heat Tranfer [online]. Wyd. 4. Philadelphia: Hemisphere Publishing Corporation.Annunziatellis A., Beaubien S.E., Bigi S., Ciotoli G., Coltella M., Lombardi S., 2008. Gas migration along fault systems and through the vadose zone in the Latera caldera (central Italy): Implications for CO2 geological storage. International Journal of Greenhouse Gas Control 2, 3, 353-372, DOI:10.1016/j.ijggc.2008.02.003http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000258089800008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.ijggc.2008.02.003Bateson L., Vellico M., Beaubien S.E., Pearce J.M, Annunziatellis A., Ciotoli G., Coren F., Lombardi S., Marsh S., 2008. The application of remote-sensing techniques to monitor CO2-storage sites for surface leakage: Method development and testing at Latera (Italy) where naturally produced CO2 is leaking to the atmosphere, International Journal of Greenhouse Gas Control 2, 3, 388-400, DOI:10.1016/j.ijggc.2007.12.00510.1016/j.ijggc.2007.12.005Bielec-Bąkowska Z., 2007. Występowanie głębokich niżów i silnych wyżów nad Polską (1971-2000). [W:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach, przestrzennych i czasowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, 65-74.Branny M., 2003. Numerical simulation of airflow in blind headings ventilated with jest fans. Archives of Mining Sciences 48, 425-443.Collins M., Knutti R., Arblaster J., Dufresne J.-L., Fichefet T., Friedlingstein P., Gao X., Gutowski W.J., Johns T., Krinner G., Shongwe M., Tebaldi C., Weaver A.J., Wehner M., 2013. Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility. [In:] Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.Creedy D.P., 1993. Methane emissions from coal related sources in Britain: Development of a methodology. Chemosphere 26, 1-4, 419-439, DOI:10.1016/0045-6535(93)90435-8.10.1016/0045-6535(93)90435-8Czaja P., 2012. Polskie doświadczenia w likwidacji szybów Część 16. Likwidacja szybów głównych kopalni „1 Maja“ — ostrzeżenie i lekcja odpowiedzialności. Wiadomości Górnicze 63, 6, 365-374.Dziurzyński W., Krach A., Krawczyk J., Pałka T., 2004. Migracja gazów z szybu zlikwidowanej kopalni. Mat. 3 Szkoły Aerologii Górniczej, Zakopane 12-15.10.04, 167-180.Falarz M., 1997. Ekstremalne wahania ciśnienia atmosferycznego w Krakowie na tle cyrkulacji atmosfery. Materiały Sympozjum Jubileuszowego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego „Ekstremalne Zjawiska Meteorologiczne, Hydrologiczne i Oceanograficzne”, 12-14 listopada 1997, IMGW, Warszawa, 32-37.Grzybek I., 2012. Studium uwarunkowań emisji gazów ze zlikwidowanych kopalń SW części GZW. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 1-5, 8-10.Kotarba M.J., Dzieniewicz M., Korus A., Sechman H., Kominowski K. Gogolewska A., Grzybek J., 2002. Mechanism of coalbed gas flux and prediction of gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal Sub-basin. Chapter 13 [in:] Kotarba M.J. (Ed.): Gas hazard in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District caused by coal mine closure: geological and geochemical controls. Society of Research on Environmental Changes “GEOSPHERE”, Kraków, 189-212.Koźmiński C., Michalska B., 2010. Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Przegląd Geograficzny 82, 1, 73-84.Krause E., 2003. Kształtowanie się zagrożenia metanowego w likwidowanej kopalni „1 Maja”. Mat. XX Sem. „Metan i inne zagrożenia współwystępujące – teoria i praktyka” NOT-SITG ROP 2003, 29.10.2003 Rybnik.Lagny C., Lafortune S., Charmoille A., Pokryszka Z., Degrelle F., Kimmel M., 2013. Understanding CO2 Gas Production Above a Partly Flooded. Former Coal Mining Area. Procedia Earth and Planetary Science 12, 7. DOI: 10.1016/j.proeps.2013.03.095.10.1016/j.proeps.2013.03.095Lewicki J.L., Birkholzer J., Tsang C.-F., 2007. Natural and industrial analogues for leakage of CO2 from storage reservoirs: identification of features, events, and processes and lessons learned. Environ Geol 52:457-467, DOI 10.1007/s00254-006-0479-7.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000244951100005&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1007/s00254-006-0479-7McGrattan K., Hostikka S., Floyd J., Baum H., Rehm R., Mell W., McDermott R., 2010. Fire Dynamics Simulator (Version 5) Technical Reference Guide, Vol. 1: Mathematical Model [online]. NIST Special Publication 1018-5. Washington: NIST Special Publication.Nawrat S., 2002. Problemy likwidacji szybów kopalnianych na przykładzie doświadczeń KWK „Morcinek” w aspekcie wybuchu metanu w szybie III. Mat. Szkoły Eksp. Podz. 1, Kraków, 479-493.National Greenhouse and Energy Reporting (NGER), Act 2007, 2009. National Greenhouse and Energy Reporting (Measurement) Determination 2008, Prepared by the Office of Legislative Drafting and Publishing, Attorney-General’s Department, Canberra, http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.htmlPaulley A., Metcalfe R., Egan M., Maul P.R., Limer L., Grimstad A.-A., 2013. Hypothetical Impact Scenarios for CO2 Leakage from Storage Sites. Energy Procedia, Vol. 37, 3495-3502, DOI:10.1016/j.egypro.2013.06.240.10.1016/j.egypro.2013.06.240Prokop P., 2001. Gas leak effects on environment of Ostrava basin. Proc. of the 7th Inernational Mine Ventilation Congress – Research & Development Center EMAG, (eds), Kraków (Poland).Rudakov D.V., Coldewey W.G., Goerke-Mallet P., 2014. Modelling the inflow and discharge from underground structures within the abandoned hardcoal mining area of West Field (Ibbenbüren). [In:] An Interdisciplinary Response to Mine Water Challenges, Sui, W., Sun, Y., and Wang, C.(eds), China University of Mining and Technology Press, Xuzhou, China, 699-705.Słomka A., 1999. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. Wyd. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Wrocław.Suban A., Petelin S., Vidmar P., 2015. Effect of Gusty Wind on Road Tunnel Safety. Journal of Mechanical Engineering, 61, 7-8, 421-431, DOI:10.5545/sv-jme.2015.2433.10.5545/sv-jme.2015.2433http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000358755200001&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., 2002. Zagrożenie gazami kopalnianymi w obiektach budowlanych na terenach zlikwidowanych kopalń podziemnych. Przegląd Górniczy 58, 7-8, 42-28.Trepińska J., 2007. Ciśnienie atmosferyczne. [W:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ Kraków, 4154.Ustrnul Z., Czekierda D., 2000. Air pressure extreme during the instrumental observation period in Warsaw. [W:] B. Obrębska-Starkel (red.), Images of Weather of Climate, Prace Geograficzne, UJ 108, 207-213.Wrona P., 2010a. The method of estimation of gas hazard near abandoned coal mine shaft. Wiadomości Górnicze 5, 287-293.Wrona P., 2010b. Przepływ powietrza zrobowego w zlikwidowanych szybach w stanach awaryjnych w świetle badań modelowych. Przegląd Górniczy 12, 148-151.Wrona P., 2013. Wpływ prędkości powietrza na rozwój pożaru egzogenicznego w wyrobisku górniczym – symulacja w programie Fire Dynamics Simulator (FDS) – Pyrosim. Przegląd Górniczy 7.Wrona P., Różański Z., Pach G., 2013. Carbon Monoxide Emission from Diesel Engine in Blind Excavation – FDS Simulation. Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources (CIERM 2013), ISBN: 978-84-936086-6-8.Wrona P., 2015. Propozycja nowej metody klasyfikacji zagrożenia gazowego na terenach pogórniczych kopalń węgla kamiennego (Eng. Proposition of a New Method for Classification of Post-Mining Areas due to Gas Hazard), Wiadomości Górnicze 11, 584-593.Wrona P., Różański Z., Pach G., Domagała L., 2016a. The application of a jet fan for the control of air and methane streams mixing at the excavations cross – the results of numerical simulation. Management Systems in Production Engineering 3, 156-162.Wrona P., Różański Z., Pach G., Suponik T., Popczyk M., 2016b. Closed coal mine shaft as a source of carbon dioxide emissions. Environmental Earth Sciences 75, article 1139, 2016, DOI: 10.1007/s12665-016-5977-7.10.1007/s12665-016-5977-7

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Sep 1, 2017

References