Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The efficiency of meadow fertilization with nitrogen applied in the liguid and solid fertilizer

The efficiency of meadow fertilization with nitrogen applied in the liguid and solid fertilizer Efektywność nawożenia runi łąkowej azotem stosowanym w nawozie płynnym i stałym W latach 1999-2001 w ścisłym doświadczeniu polowym badano reakcje runi łąkowej na nawożenie roztworami mocznika o 20, 30 i 40% stężeniu, w odniesieniu do nawożenia saletrą amonową w formie stałej. Badania prowadzono w aspekcie efektywności nawożenia azotem runi łąkowej. Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że wzrastające dawki azotu w sposób istotny zwiększały pobranie azotu z plonem roślin. Najwięcej tego składnika pobrała ruń nawożona 40% roztworem mocznika. Efektywność rolnicza i fizjologiczna nawożenia runi azotem istotnie malała wraz ze wzrostem dawki azotu. Ponadto większą efektywność rolniczą i mniejszą efektywność fizjologiczną uzyskano pod wpływem stosowania płynnej formy nawozu. Wykorzystanie azotu z nawozów nie zmieniało się istotnie pod wpływem zastosowanych w doświadczeniu dawek azotu. Natomiast dolistne stosowanie azotu zwiększało wykorzystanie tego składnika w stosunku do nawożenia stałą formą nawozu. Wykorzystanie azotu z roztworu mocznika było o 8,1% większe niż z saletry amonowej. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The efficiency of meadow fertilization with nitrogen applied in the liguid and solid fertilizer

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-efficiency-of-meadow-fertilization-with-nitrogen-applied-in-the-pUIHMWqGUE
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0019-8
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Efektywność nawożenia runi łąkowej azotem stosowanym w nawozie płynnym i stałym W latach 1999-2001 w ścisłym doświadczeniu polowym badano reakcje runi łąkowej na nawożenie roztworami mocznika o 20, 30 i 40% stężeniu, w odniesieniu do nawożenia saletrą amonową w formie stałej. Badania prowadzono w aspekcie efektywności nawożenia azotem runi łąkowej. Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że wzrastające dawki azotu w sposób istotny zwiększały pobranie azotu z plonem roślin. Najwięcej tego składnika pobrała ruń nawożona 40% roztworem mocznika. Efektywność rolnicza i fizjologiczna nawożenia runi azotem istotnie malała wraz ze wzrostem dawki azotu. Ponadto większą efektywność rolniczą i mniejszą efektywność fizjologiczną uzyskano pod wpływem stosowania płynnej formy nawozu. Wykorzystanie azotu z nawozów nie zmieniało się istotnie pod wpływem zastosowanych w doświadczeniu dawek azotu. Natomiast dolistne stosowanie azotu zwiększało wykorzystanie tego składnika w stosunku do nawożenia stałą formą nawozu. Wykorzystanie azotu z roztworu mocznika było o 8,1% większe niż z saletry amonowej.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References