Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Testing of Confining Pressure Impacton Explosion Energy of Explosive Materials

Testing of Confining Pressure Impacton Explosion Energy of Explosive Materials ReferencesDrzewiecki J., Myszkowski J., 2015. Test stand for determining ability of explosives to detonate in high pressure and temperature environment. Journal of Sustainable Mining, Vol. 14 (2015), No. 4, Katowice, p. 188-194.Dygdała R., Śmigielski G., Lewandowski D., Kaczorowski M., 2007. Badanie parametrów fali uderzeniowej powstającej przy wytwarzaniu aerozolu wodnego metodą wybuchową. Problemy Techniki Uzbrojenia 2007 R. 36, z. 104. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zielonka, p. 71-78.Goc S., Bonarek J., Siemianowski J., 1999. Górnik strzałowy. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice.Held M., 2006. New diagnostic techniques in blast wave. Proc. Int. Conf. New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice.Hobler M., 1982. Projektowanie i wykonywanie robót strzelniczych w górnictwie podziemnym. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.Hoek E., Brown E.T., 1980. Underground excavations in rock. The Institution of Mining and Metallurgy. London.http://www.nitroerg.pl/Kabiesz J. (ed.), 2014. Raport roczny (2013) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego (Annual Report of (2013) on the state of fundamental natural and technical hazards in hard coal mining]. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.Kaczorowski M., Borkowski J., Dygdała R., Śmigielski G., 2009. Wpływ otoczki wodnej na prędkość detonacji wybranych materiałów wybuchowych.Problemy Techniki Uzbrojenia 2009 R. 38, z. 111. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zielonka, p. 105-111Krause E., Smoliński A., 2013. Analysis and assessment of parameters shaping methane hazard in longwall areas. Journal of Sustainable Mining, Vol. 12 (2013), No. 1, p. 13-19, Katowice.Maranda A., Gołąbek B., Kasperski J., 2008. Materiały wybuchowe emulsyjne. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.Maranda A., Paszula J., Cieślicka K., Wilk Z., 2010. Badanie wpływu pyłu aluminiowego na zdolność do wykonania pracy saletroli. Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Prace naukowe GIG. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, p. 99-107.Myszkowski J., 1996. Ukierunkowane szczelinowanie skał techniką strzelniczą. Prace Naukowe GIG, Seria Konferencje, No. 16, Katowice, p. 57-66.Norma PN-EN-13763-23:2004 - Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 23: Oznaczenie prędkości fali uderzeniowej w rurce detonującej.Onderka Z., 1998. Powietrzna fala uderzeniowa i rozrzut odłamków skalnych przy strzelaniu. Technika strzelnicza w górnictwie - Problemy urabiania skał. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków. p. 365-378.Paszula J., Maranda A., Gołąbek B., Kasperski J., 2004. Zdolność do wykonania pracy górniczych materiałów wybuchowych w teście wybuchu podwodnego [The ability todo workof mining explosivesunderwaterexplosiontest]. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 28 Zeszyt 3/1, 385-396.Standard PN-EN-13763-23:2004 - Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 23: Determination of the shock-wave velocity of shock tubeTrzciński W.A., Cudziło S., 2001. Zastosowania testu cylindrycznego do wyznaczania energetycznych charakterystyk górniczych materiałów wybuchowych [The application of the cylinder test to determine the energy characteristics of industrial explosives]. Archives of Mining Sciences, 46, (3), 291-307. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Testing of Confining Pressure Impacton Explosion Energy of Explosive Materials

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/testing-of-confining-pressure-impacton-explosion-energy-of-explosive-ZBFeC8FLd5
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0029
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesDrzewiecki J., Myszkowski J., 2015. Test stand for determining ability of explosives to detonate in high pressure and temperature environment. Journal of Sustainable Mining, Vol. 14 (2015), No. 4, Katowice, p. 188-194.Dygdała R., Śmigielski G., Lewandowski D., Kaczorowski M., 2007. Badanie parametrów fali uderzeniowej powstającej przy wytwarzaniu aerozolu wodnego metodą wybuchową. Problemy Techniki Uzbrojenia 2007 R. 36, z. 104. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zielonka, p. 71-78.Goc S., Bonarek J., Siemianowski J., 1999. Górnik strzałowy. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice.Held M., 2006. New diagnostic techniques in blast wave. Proc. Int. Conf. New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice.Hobler M., 1982. Projektowanie i wykonywanie robót strzelniczych w górnictwie podziemnym. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.Hoek E., Brown E.T., 1980. Underground excavations in rock. The Institution of Mining and Metallurgy. London.http://www.nitroerg.pl/Kabiesz J. (ed.), 2014. Raport roczny (2013) o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego (Annual Report of (2013) on the state of fundamental natural and technical hazards in hard coal mining]. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.Kaczorowski M., Borkowski J., Dygdała R., Śmigielski G., 2009. Wpływ otoczki wodnej na prędkość detonacji wybranych materiałów wybuchowych.Problemy Techniki Uzbrojenia 2009 R. 38, z. 111. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Zielonka, p. 105-111Krause E., Smoliński A., 2013. Analysis and assessment of parameters shaping methane hazard in longwall areas. Journal of Sustainable Mining, Vol. 12 (2013), No. 1, p. 13-19, Katowice.Maranda A., Gołąbek B., Kasperski J., 2008. Materiały wybuchowe emulsyjne. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.Maranda A., Paszula J., Cieślicka K., Wilk Z., 2010. Badanie wpływu pyłu aluminiowego na zdolność do wykonania pracy saletroli. Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie. Prace naukowe GIG. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, p. 99-107.Myszkowski J., 1996. Ukierunkowane szczelinowanie skał techniką strzelniczą. Prace Naukowe GIG, Seria Konferencje, No. 16, Katowice, p. 57-66.Norma PN-EN-13763-23:2004 - Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 23: Oznaczenie prędkości fali uderzeniowej w rurce detonującej.Onderka Z., 1998. Powietrzna fala uderzeniowa i rozrzut odłamków skalnych przy strzelaniu. Technika strzelnicza w górnictwie - Problemy urabiania skał. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków. p. 365-378.Paszula J., Maranda A., Gołąbek B., Kasperski J., 2004. Zdolność do wykonania pracy górniczych materiałów wybuchowych w teście wybuchu podwodnego [The ability todo workof mining explosivesunderwaterexplosiontest]. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 28 Zeszyt 3/1, 385-396.Standard PN-EN-13763-23:2004 - Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 23: Determination of the shock-wave velocity of shock tubeTrzciński W.A., Cudziło S., 2001. Zastosowania testu cylindrycznego do wyznaczania energetycznych charakterystyk górniczych materiałów wybuchowych [The application of the cylinder test to determine the energy characteristics of industrial explosives]. Archives of Mining Sciences, 46, (3), 291-307.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Jun 27, 2017

References