Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Properties of Expansive Porous Materials Based on Aluminate Cement for Underground Mining

Properties of Expansive Porous Materials Based on Aluminate Cement for Underground Mining ReferencesBakhtavar E., 2011. Parrallel holes sparing for the extraction of dimension Stones Rusing expansive mortars. Archives of Mining Science, Vol. 56, No 4, p. 621-628.Cevizci H., 2014. Fragmentation, cost and environmental effects of plaster stemming metod for blasting at a basalt quarry. Archives of Mining Science, Vol. 59, No 3, s. 835-846.Hölter H., 1992. Die Entwicklung der Bergtechnik bei der Beherrschung von Untertätigen Strecken unter besondrere Verwendung von Baustoffen. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktot-Ingenieurs. Politechnika Śląska - Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice.Jahn Ch., Madaj M., Klimas W., 2010. Sposoby transportu górniczych spoiw mineralnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Górnictwie Podziemnym, Odkrywkowym i Otworowym, Zawiercie, s. 47-57.Janiczek S., Boryczko J., Majchrzak R., 1980. Popiołowo-gipsowy wysokoekspansywny kompozyt do likwidacji wyrobisk górniczych, pustek w górotworze i przestrzeni za obudową. Przegląd Górniczy, Nr 7-8, s. 350-355.Chudek M., Hölter H., Janiczek S., Krzystolik P., 1995. Materiały stosowane w górnictwie naturalnych i ekologicznie uciążliwych surowców. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Chudek M., Janiczek S., Majchrzak R., Madaj M., Klimas W., 1988. Spoiwa anhydrytowe do robót w górnictwie podziemnym oraz urządzenia do ich transportu pneumatycznego. Przegląd Górniczy, Nr 6, s. 1-6.Klimas W., 1995. Uzyskanie z popiołów lotnych i produktów poreakcyjnych po odsiarczaniu spalin węglowych materiałów o charakterze wiążącym dla potrzeb górnictwa podziemnego. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.Klimas W., 2000. Spoiwa ekspansywne z popiołów lotnych z kotłów fluidalnych. IX Międzynarodowe Sympozjum 50-lecie Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń, s. 285-292.Klimas W., 2001. Popioły lotne z produktami odsiarczania spalin węglowych z Elektrowni „Rybnik” jako składnik kompozytów ekspansywnych. Międzynarodowa Konferencja Gliwice - Ustroń, s. 243-250.Klimas W., 2005. Ekspansywne spoiwa mineralne popiołowo-cementowe (wyniki wstępnych badań). Konferencja „Popioły lotne i spoiwa mineralne Utex w technologiach górniczych” Wisła, s. 49-56.Klimas W., 2007. Wpływ rodzaju popiołu lotnego na wielkość ekspansji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Górnictwo, z. 279 Gliwice, s. 75-87.Klimas W., 2013. Wczesnopodporowe spoiwa górnicze a system ich transportu w warunkach budownictwa podziemnego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe. Wydawnictwo Górnicze, Katowice, R. 19 nr 2, s. 31-38.Klimas W., 2013. Ekspansywne spoiwa mineralne na bazie ubocznych produktów spalania. Budownictwo Górnicze i Tunelowe. Wydawnictwo Górnicze, Katowice, R. 19 nr 3, s. 24-31.Król M., Tur W., 1999. Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa.Król M., 2005. O naprawach i wzmocnieniach konstrukcji budowlanych betonem ekspansywnym. Materiały seminarium szkoleniowego, Lublin.Madaj M., 1982. Wpływ wybranych aktywatorów i ekspansorów na niektóre właściwości mączki anhydrytowej w aspekcie zastosowania jej w górnictwie jako spoiwa ekspansywnego. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.Madaj M., Majchrzak R, Klimas W., 1997. Systemy transportu mineralnych materiałów wiążących w kopalniach węgla kamiennego. III Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń. Materiały konferencyjne. Cz. 1. Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, s. 129-138.Madaj M, Klimas W., 2000. Spoiwa mineralne w budownictwie podziemnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 246, Gliwice, s. 247-255.Majchrzak R., Klimas W., 2003. Odpad gipsowy z zakładu odsalania wód dołowych w Czerwionce-Leszczynach jako baza do wytwarzania spoiw ekspansywnych i urządzenia transportu pneumatycznego do ich wytwarzania i stosowania. Międzynarodowa Konferencja VI Szkoła Geomechaniki, Gliwice - Ustroń, s. 359-368.Matuszewski K., 2004. Nowe środki mineralne stosowane w profilaktyce górniczej. Przegląd Górniczy, Vol. 60, Nr 3, s. 24-28.Neville A.M., 2000. Właściwości betonu. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków.Praca zbiorowa pod redakcją Sakwy W. i Chudka M., 1987. Spoiwa anhydrytowe oraz urządzenia do ich transportu pneumatycznego systemu „Polco” w górnictwie podziemnym. PAN Ossolineum, Katowice.Skalmowski W., 1971. Chemia materiałów budowlanych. Arkady, Warszawa.Skalmowski W., 1973. Technologia materiałów budowlanych. Tom II. Sztuczne materiały kamienne, mineralne materiały wiążące, tworzywa silikatowe, lepiszcza bitumiczne, bitumiczne materiały izolacyjne. Arkady, Warszawa.Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet S., Złotowski A., Ziaja J., 2013. Influence of polycarboxylate superplasticizers on rheological properties of cement slurries used in drilling technologies. Archives of Mining Science, Vol. 58, No 3, p. 719-728. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Properties of Expansive Porous Materials Based on Aluminate Cement for Underground Mining

Archives of Mining Sciences , Volume 62 (2): 14 – Jun 27, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/properties-of-expansive-porous-materials-based-on-aluminate-cement-for-oBuAJEU8Tk
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0025
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBakhtavar E., 2011. Parrallel holes sparing for the extraction of dimension Stones Rusing expansive mortars. Archives of Mining Science, Vol. 56, No 4, p. 621-628.Cevizci H., 2014. Fragmentation, cost and environmental effects of plaster stemming metod for blasting at a basalt quarry. Archives of Mining Science, Vol. 59, No 3, s. 835-846.Hölter H., 1992. Die Entwicklung der Bergtechnik bei der Beherrschung von Untertätigen Strecken unter besondrere Verwendung von Baustoffen. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktot-Ingenieurs. Politechnika Śląska - Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice.Jahn Ch., Madaj M., Klimas W., 2010. Sposoby transportu górniczych spoiw mineralnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Górnictwie Podziemnym, Odkrywkowym i Otworowym, Zawiercie, s. 47-57.Janiczek S., Boryczko J., Majchrzak R., 1980. Popiołowo-gipsowy wysokoekspansywny kompozyt do likwidacji wyrobisk górniczych, pustek w górotworze i przestrzeni za obudową. Przegląd Górniczy, Nr 7-8, s. 350-355.Chudek M., Hölter H., Janiczek S., Krzystolik P., 1995. Materiały stosowane w górnictwie naturalnych i ekologicznie uciążliwych surowców. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Chudek M., Janiczek S., Majchrzak R., Madaj M., Klimas W., 1988. Spoiwa anhydrytowe do robót w górnictwie podziemnym oraz urządzenia do ich transportu pneumatycznego. Przegląd Górniczy, Nr 6, s. 1-6.Klimas W., 1995. Uzyskanie z popiołów lotnych i produktów poreakcyjnych po odsiarczaniu spalin węglowych materiałów o charakterze wiążącym dla potrzeb górnictwa podziemnego. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.Klimas W., 2000. Spoiwa ekspansywne z popiołów lotnych z kotłów fluidalnych. IX Międzynarodowe Sympozjum 50-lecie Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń, s. 285-292.Klimas W., 2001. Popioły lotne z produktami odsiarczania spalin węglowych z Elektrowni „Rybnik” jako składnik kompozytów ekspansywnych. Międzynarodowa Konferencja Gliwice - Ustroń, s. 243-250.Klimas W., 2005. Ekspansywne spoiwa mineralne popiołowo-cementowe (wyniki wstępnych badań). Konferencja „Popioły lotne i spoiwa mineralne Utex w technologiach górniczych” Wisła, s. 49-56.Klimas W., 2007. Wpływ rodzaju popiołu lotnego na wielkość ekspansji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Górnictwo, z. 279 Gliwice, s. 75-87.Klimas W., 2013. Wczesnopodporowe spoiwa górnicze a system ich transportu w warunkach budownictwa podziemnego. Budownictwo Górnicze i Tunelowe. Wydawnictwo Górnicze, Katowice, R. 19 nr 2, s. 31-38.Klimas W., 2013. Ekspansywne spoiwa mineralne na bazie ubocznych produktów spalania. Budownictwo Górnicze i Tunelowe. Wydawnictwo Górnicze, Katowice, R. 19 nr 3, s. 24-31.Król M., Tur W., 1999. Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa.Król M., 2005. O naprawach i wzmocnieniach konstrukcji budowlanych betonem ekspansywnym. Materiały seminarium szkoleniowego, Lublin.Madaj M., 1982. Wpływ wybranych aktywatorów i ekspansorów na niektóre właściwości mączki anhydrytowej w aspekcie zastosowania jej w górnictwie jako spoiwa ekspansywnego. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.Madaj M., Majchrzak R, Klimas W., 1997. Systemy transportu mineralnych materiałów wiążących w kopalniach węgla kamiennego. III Szkoła Geomechaniki. Sposoby wzmacniania i uszczelniania masywu skalnego dla minimalizacji ujemnych skutków podziemnej eksploatacji złóż na środowisko górnicze i naturalne. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń. Materiały konferencyjne. Cz. 1. Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, s. 129-138.Madaj M, Klimas W., 2000. Spoiwa mineralne w budownictwie podziemnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 246, Gliwice, s. 247-255.Majchrzak R., Klimas W., 2003. Odpad gipsowy z zakładu odsalania wód dołowych w Czerwionce-Leszczynach jako baza do wytwarzania spoiw ekspansywnych i urządzenia transportu pneumatycznego do ich wytwarzania i stosowania. Międzynarodowa Konferencja VI Szkoła Geomechaniki, Gliwice - Ustroń, s. 359-368.Matuszewski K., 2004. Nowe środki mineralne stosowane w profilaktyce górniczej. Przegląd Górniczy, Vol. 60, Nr 3, s. 24-28.Neville A.M., 2000. Właściwości betonu. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków.Praca zbiorowa pod redakcją Sakwy W. i Chudka M., 1987. Spoiwa anhydrytowe oraz urządzenia do ich transportu pneumatycznego systemu „Polco” w górnictwie podziemnym. PAN Ossolineum, Katowice.Skalmowski W., 1971. Chemia materiałów budowlanych. Arkady, Warszawa.Skalmowski W., 1973. Technologia materiałów budowlanych. Tom II. Sztuczne materiały kamienne, mineralne materiały wiążące, tworzywa silikatowe, lepiszcza bitumiczne, bitumiczne materiały izolacyjne. Arkady, Warszawa.Stryczek S., Wiśniowski R., Gonet S., Złotowski A., Ziaja J., 2013. Influence of polycarboxylate superplasticizers on rheological properties of cement slurries used in drilling technologies. Archives of Mining Science, Vol. 58, No 3, p. 719-728.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Jun 27, 2017

There are no references for this article.