Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Productivity of the fodder area of farms specializing in milk cows breeding in Bieszczady and Lublin regions

Productivity of the fodder area of farms specializing in milk cows breeding in Bieszczady and... Produktywność powierzchni paszowej gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w regionach Bieszczad i Lubelszczyzny Celem pracy była analiza produktywności technicznej i ekonomicznej powierzchni paszowej gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w dwóch regionach Polski - w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie. W regionie Bieszczad badano 10 gospodarstw, a na Lubelszczyźnie 24 gospodarstwa. Badania gospodarstw w obu regionach trwały cztery lata. Średni stan krów mlecznych w gospodarstwach Lubelszczyzny był wyższy o 43,7% od stwierdzonego w Bieszczadach. Natomiast średnia wydajność mleczna krów była odpowiednio wyższa o 25,5%. Gospodarstwa Lubelszczyzny osiągnęły średnio większą wielkość i wartość produkcji bydlęcej w przeliczeniu na 1 ha podstawowej powierzchni paszowej niż gospodarstwa z Bieszczad. W przypadku wielkości produkcji bydlęcej wyrażonej w kg użytecznego białka jadalnego różnica wynosiła średnio 46,8%, a w wartości wynosiła aż 75,6%. Badane gospodarstwa Lubelszczyzny osiągnęły też wyższe dochody rolnicze netto w przeliczeniu na 1 ha podstawowej powierzchni paszowej średnio o 37,9% niż gospodarstwa w Bieszczadach. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Productivity of the fodder area of farms specializing in milk cows breeding in Bieszczady and Lublin regions

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (4) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/productivity-of-the-fodder-area-of-farms-specializing-in-milk-cows-IwQjDdeP74
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0038-5
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Produktywność powierzchni paszowej gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w regionach Bieszczad i Lubelszczyzny Celem pracy była analiza produktywności technicznej i ekonomicznej powierzchni paszowej gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego w dwóch regionach Polski - w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie. W regionie Bieszczad badano 10 gospodarstw, a na Lubelszczyźnie 24 gospodarstwa. Badania gospodarstw w obu regionach trwały cztery lata. Średni stan krów mlecznych w gospodarstwach Lubelszczyzny był wyższy o 43,7% od stwierdzonego w Bieszczadach. Natomiast średnia wydajność mleczna krów była odpowiednio wyższa o 25,5%. Gospodarstwa Lubelszczyzny osiągnęły średnio większą wielkość i wartość produkcji bydlęcej w przeliczeniu na 1 ha podstawowej powierzchni paszowej niż gospodarstwa z Bieszczad. W przypadku wielkości produkcji bydlęcej wyrażonej w kg użytecznego białka jadalnego różnica wynosiła średnio 46,8%, a w wartości wynosiła aż 75,6%. Badane gospodarstwa Lubelszczyzny osiągnęły też wyższe dochody rolnicze netto w przeliczeniu na 1 ha podstawowej powierzchni paszowej średnio o 37,9% niż gospodarstwa w Bieszczadach.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.