Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Polish agriculture - prognosis of changes

Polish agriculture - prognosis of changes Polskie rolnictwo - prognozy zmian Polska charakteryzuje się znacznym potencjałem ziemi rolniczej, biorąc pod uwagę areał użytków rolnych oraz udział w produkcji rolnej UE. Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i zróżnicowaniem regionalnym. Przeważają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 0-2 ESU. Najwięcej tych gospodarstw znajduje się w województwach śląskim, podkarpackim i małopolskim. Warunkiem zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa jest poprawa struktury agrarnej, zmniejszenie zatrudnienia oraz zwiększenie wydajności pracy. Tempo procesów koncentracji użytkowanej rolniczo ziemi będzie zależeć od sytuacji na rynku ziemi oraz oddziaływania czynników o charakterze społecznym i demograficznym. Strategia wspólnej polityki rolnej UE przewiduje wspieranie i rozwój gospodarstw rodzinnych, które spełniają warunki zrównoważonego rozwoju, zabezpieczają bioróżnorodność i aktywizację obszarów wiejskich. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Polish agriculture - prognosis of changes

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/polish-agriculture-prognosis-of-changes-f2DOr21Yh0
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0001-5
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Polskie rolnictwo - prognozy zmian Polska charakteryzuje się znacznym potencjałem ziemi rolniczej, biorąc pod uwagę areał użytków rolnych oraz udział w produkcji rolnej UE. Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i zróżnicowaniem regionalnym. Przeważają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 0-2 ESU. Najwięcej tych gospodarstw znajduje się w województwach śląskim, podkarpackim i małopolskim. Warunkiem zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa jest poprawa struktury agrarnej, zmniejszenie zatrudnienia oraz zwiększenie wydajności pracy. Tempo procesów koncentracji użytkowanej rolniczo ziemi będzie zależeć od sytuacji na rynku ziemi oraz oddziaływania czynników o charakterze społecznym i demograficznym. Strategia wspólnej polityki rolnej UE przewiduje wspieranie i rozwój gospodarstw rodzinnych, które spełniają warunki zrównoważonego rozwoju, zabezpieczają bioróżnorodność i aktywizację obszarów wiejskich.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References