Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Odpowiedź na uwagi Anny Wójtowicz

Odpowiedź na uwagi Anny Wójtowicz Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0005-6 Na pocztku mojego artykulu zastrzeglem, e moja znajomo problematyki ontologii sytuacji jest ograniczona. W uwagach Anny Wójtowicz znalazlo to dobitne potwierdzenie. Kiedy bowiem rozwaalem moliwo okrelenia identycznoci sytuacji w jzyku logiki niefregowskiej przez zastpienie pewnych implikacji równowanociami, Anna Wójtowicz wykazala, e generuje to sprzecznoci. To jednake potwierdza moj tez, e w jzyku tym identycznoci sytuacji zdefiniowa si nie da. Autorka polemiki bardzo dokladnie zanalizowala mój artykul, wyróniajc w nim postulaty i tezy, a w tytule umiecila pytanie: czy semantyk sytuacyjn da si zastpi semantyk przedmiotow? Moja odpowied jest zloona. Po pierwsze, w jzykach, w których nie ma spójnika identycznoci i obowizuje tradycyjna, a nie Suszkowska, zasada ekstensjonalnoci, semantyka sytuacyjna jest zbdna. Po drugie, próby jej redukcji do semantyki przedmiotowej maj istotne wady. Po trzecie, tam, gdzie semantyka sytuacyjna moglaby by przydatna, traci ona charakter semantyczny i staje si pragmatyk jzyka. To wszystko daloby si wyczyta w moim artykule (by moe ,,midzy wierszami"). Ponadto nie sdz, eby mona bylo zrealizowa postulat Romana Suszki, mianowicie ,,zbudowa ontologi przedmiotów nad ontologi sytuacji", co umoliwialoby zastpienie semantyki przedmiotowej sytuacyjn. A skoro tak, to potrzebna jest ontologia przedmiotów http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Odpowiedź na uwagi Anny Wójtowicz

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/odpowied-na-uwagi-anny-w-jtowicz-NjVZLWTS70
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0005-6
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0005-6 Na pocztku mojego artykulu zastrzeglem, e moja znajomo problematyki ontologii sytuacji jest ograniczona. W uwagach Anny Wójtowicz znalazlo to dobitne potwierdzenie. Kiedy bowiem rozwaalem moliwo okrelenia identycznoci sytuacji w jzyku logiki niefregowskiej przez zastpienie pewnych implikacji równowanociami, Anna Wójtowicz wykazala, e generuje to sprzecznoci. To jednake potwierdza moj tez, e w jzyku tym identycznoci sytuacji zdefiniowa si nie da. Autorka polemiki bardzo dokladnie zanalizowala mój artykul, wyróniajc w nim postulaty i tezy, a w tytule umiecila pytanie: czy semantyk sytuacyjn da si zastpi semantyk przedmiotow? Moja odpowied jest zloona. Po pierwsze, w jzykach, w których nie ma spójnika identycznoci i obowizuje tradycyjna, a nie Suszkowska, zasada ekstensjonalnoci, semantyka sytuacyjna jest zbdna. Po drugie, próby jej redukcji do semantyki przedmiotowej maj istotne wady. Po trzecie, tam, gdzie semantyka sytuacyjna moglaby by przydatna, traci ona charakter semantyczny i staje si pragmatyk jzyka. To wszystko daloby si wyczyta w moim artykule (by moe ,,midzy wierszami"). Ponadto nie sdz, eby mona bylo zrealizowa postulat Romana Suszki, mianowicie ,,zbudowa ontologi przedmiotów nad ontologi sytuacji", co umoliwialoby zastpienie semantyki przedmiotowej sytuacyjn. A skoro tak, to potrzebna jest ontologia przedmiotów

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.