Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Nowy wspaniały (filozoficzny) świat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej

Nowy wspaniały (filozoficzny) świat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0001-x Tego nie mona przeoczy J a n Wo l e s k i Nowy wspanialy (filozoficzny) wiat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej Encyklopedia filozofii polskiej, pod red. Andrzeja Maryniarczyka; redaktorzy dzialów: Marian Ciszewski (filozofia renesansu), Honorata Jakuszko (filozofia nowoytna), Stanislaw Janeczek (filozofia owiecenia), Piotr Jaroszyski (filozofia kultury), Henryk Kiere (filozofia sztuki, filozofia poznania), Malgorzata Kowalewska (filozofia wspólczesna), Andrzej Maryniarczyk (metafizyka, antropologia), Marcin Tkaczyk (logika), Agnieszka Lekka-Kowalik (metodologia nauk), Zenon E. Roskal (filozofia przyrody), Kazimierz Wójcik (filozofia redniowieczna), Katarzyna Stpie (filozofia prawa), Zofia J. Zdybicka (filozofia Boga i religii); konsultacja merytoryczna Antoni B. Stpie; tom 1: A­L, ss. 957; tom 2: M­, ss. 947, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 Tekst ten nie jest recenzj w zwyczajowym sensie, bo nie jest rzecz moliw, aby jeden autor napisal takow. Encyklopedia filozofii polskiej (dalej: Encyklopedia) liczy blisko dwa tysice dwuszpaltowych stron, zawiera okolo 950 hasel, napisanych przez prawie 200 autorów. Wiele hasel pokrywa si (lub stanowi ich rozwinicie) z opublikowanymi wczeniej w Powszechnej encyklopedii filozofii (dalej: PEF), take wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, rozpocztej w 2000 r., a zakoczonej dziewi lat http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Nowy wspaniały (filozoficzny) świat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/nowy-wspania-y-filozoficzny-wiat-poprawiony-czyli-refleksje-o-ucp5uwHfrR
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0001-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0001-x Tego nie mona przeoczy J a n Wo l e s k i Nowy wspanialy (filozoficzny) wiat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej Encyklopedia filozofii polskiej, pod red. Andrzeja Maryniarczyka; redaktorzy dzialów: Marian Ciszewski (filozofia renesansu), Honorata Jakuszko (filozofia nowoytna), Stanislaw Janeczek (filozofia owiecenia), Piotr Jaroszyski (filozofia kultury), Henryk Kiere (filozofia sztuki, filozofia poznania), Malgorzata Kowalewska (filozofia wspólczesna), Andrzej Maryniarczyk (metafizyka, antropologia), Marcin Tkaczyk (logika), Agnieszka Lekka-Kowalik (metodologia nauk), Zenon E. Roskal (filozofia przyrody), Kazimierz Wójcik (filozofia redniowieczna), Katarzyna Stpie (filozofia prawa), Zofia J. Zdybicka (filozofia Boga i religii); konsultacja merytoryczna Antoni B. Stpie; tom 1: A­L, ss. 957; tom 2: M­, ss. 947, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 Tekst ten nie jest recenzj w zwyczajowym sensie, bo nie jest rzecz moliw, aby jeden autor napisal takow. Encyklopedia filozofii polskiej (dalej: Encyklopedia) liczy blisko dwa tysice dwuszpaltowych stron, zawiera okolo 950 hasel, napisanych przez prawie 200 autorów. Wiele hasel pokrywa si (lub stanowi ich rozwinicie) z opublikowanymi wczeniej w Powszechnej encyklopedii filozofii (dalej: PEF), take wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, rozpocztej w 2000 r., a zakoczonej dziewi lat

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.