Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Nasza protegowana, panna de Beauvoir

Nasza protegowana, panna de Beauvoir Streszczenie Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Justyny Wodzik Czy Simone de Beauvoir była samodzielną myślicielką? Dlaczego niektórzy autorzy z takim uporem podnoszą kwestię wpływu, jaki na koncepcje de Beauvoir wywarła myśl Jeana-Paula Sartre’a? Czyż nie sprawiają tym samym, że marginalny i pozbawiony znaczenia problem przeradza się w spór uchodzący za merytorycznie istotny? Pytanie o intelektualną zależność czy niezależność de Beauvoir od Sartre’a powinno, jak się zdaje, zostać poprzedzone refl eksją bardziej zasadniczą, mianowicie nad sensownością wikłania się w tego rodzaju zagadnienia. W tekście przedstawiam trzy argumenty broniące tezy o bezsensowności prowadzenia takiego sporu, przynajmniej w odniesieniu do de Beauvoir. Pierwszym jest zbędność apologii de Beauvoir, pozbawionych teoretycznej wartości; drugim – pomijanie przez niektórych autorów, jak Justyna Wodzik, przemian, jakie zaszły od czasu wydania Drugiej płci; ostatni zaś dotyczy różnicy między pojęciem samodzielności a pojęciem oryginalności, które nierzadko bywają ze sobą utożsamiane. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Nasza protegowana, panna de Beauvoir

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/nasza-protegowana-panna-de-beauvoir-0hF00K0XwG
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0009-2
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie Niniejszy tekst jest odpowiedzią na artykuł Justyny Wodzik Czy Simone de Beauvoir była samodzielną myślicielką? Dlaczego niektórzy autorzy z takim uporem podnoszą kwestię wpływu, jaki na koncepcje de Beauvoir wywarła myśl Jeana-Paula Sartre’a? Czyż nie sprawiają tym samym, że marginalny i pozbawiony znaczenia problem przeradza się w spór uchodzący za merytorycznie istotny? Pytanie o intelektualną zależność czy niezależność de Beauvoir od Sartre’a powinno, jak się zdaje, zostać poprzedzone refl eksją bardziej zasadniczą, mianowicie nad sensownością wikłania się w tego rodzaju zagadnienia. W tekście przedstawiam trzy argumenty broniące tezy o bezsensowności prowadzenia takiego sporu, przynajmniej w odniesieniu do de Beauvoir. Pierwszym jest zbędność apologii de Beauvoir, pozbawionych teoretycznej wartości; drugim – pomijanie przez niektórych autorów, jak Justyna Wodzik, przemian, jakie zaszły od czasu wydania Drugiej płci; ostatni zaś dotyczy różnicy między pojęciem samodzielności a pojęciem oryginalności, które nierzadko bywają ze sobą utożsamiane.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.