Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Modelling of Powered Roof Support Cooperation with the Floor of Low Bearing Capacity in the aspect of Shaping the Section Design

Modelling of Powered Roof Support Cooperation with the Floor of Low Bearing Capacity in the... ReferencesBukowiecki B., Gałuszka A., Szweda S., 2012. Optymalizacja cech geometrycznych łańcucha kinematycznego mechanizmu na przykładzie sekcji obudowy zmechanizowanej. Przegląd elektrotechniczny, nr 3a, s. 131-138.Bukowiecki B., Szweda S., 2010. Analiza ograniczeń nakładanych na cechy geometryczne nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej. [W:] Polski Kongres Górniczy 2010. Materiały Konferencyjne Kongresu Górnictwa Podziemnego, Gliwice, 9-10 September 2010. T. 2: Górnictwo podziemne. Gliwice, Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, s. 215-224.Gricajuk B.I., 1979. O wzaimodejjstvii dvustoechnojj ograditel’no poddierzhivajushhejj mekhanizirovannoj krepi z pochvojj, Ugol, nr 1, s. 48-52.Jaszczuk M., Markowicz J., Szweda S., Kaczmarczyk A., 2008. Analiza rozkładu nacisku spągu na spągnicę i stropu na stropnicę metodą Jacksona wraz z programem komputerowym. Praca niepublikowana, s. 2-4.Łaczek S., 2011. Modelowanie i analiza konstrukcji w systemie MES Ansys v. 11. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.Markowicz J., 1997. Wyznaczanie nacisków spągnicy obudowy zmechanizowanej na spąg wyrobiska. Przegląd Górniczy, 2/97, s. 1-7.Markowicz J., 2010. Analysis of impact of welded joint damages and corrosion in powered roof support components on their operational safety. Arch. Min. Sci. 55, 4, 799-826.Markowicz J., 2000. Modelowanie współpracy spągnicy obudowy zmechanizowanej ze spągiem. V Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania MSC Warszawa – Rynia Materiały konferencyjne, s. 139-145.Markowicz J., 1985. Wyznaczanie obciążenia obudowy zmechanizowanej poprzez pomiar sił w wybranych elementach sekcji. Praca doktorska, Gliwice, 1985, s. 49-52.Płonka M., Rajwa S., 2009. Podporność i rozkłady sił w węzłach sekcji obudowy zmechanizowanej. Wiadomości Górnicze, nr 10, s. 611-617.Ptak J., Ślusarz R., 2010. Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Poz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 5, s. 16-21.Szweda S., 1987. A field of application of roof supports with respect to a criterion of a floor – bottom sprag co-operation. Zborník referatov. BVTK Bánská mechanizácia. ČSVTS Košice, s. 155-166.GEOSOFT, 2013. Geomechanics and Control of Soft Mine Floors and Sides. Report from the project realized within Research Fund for Coal and Steel (RFCS) No. RFCR-CT-2010-00001, years of realization: 2010-2013. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Modelling of Powered Roof Support Cooperation with the Floor of Low Bearing Capacity in the aspect of Shaping the Section Design

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/modelling-of-powered-roof-support-cooperation-with-the-floor-of-low-0YVFUwoLmg
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2017 Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0013
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBukowiecki B., Gałuszka A., Szweda S., 2012. Optymalizacja cech geometrycznych łańcucha kinematycznego mechanizmu na przykładzie sekcji obudowy zmechanizowanej. Przegląd elektrotechniczny, nr 3a, s. 131-138.Bukowiecki B., Szweda S., 2010. Analiza ograniczeń nakładanych na cechy geometryczne nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej. [W:] Polski Kongres Górniczy 2010. Materiały Konferencyjne Kongresu Górnictwa Podziemnego, Gliwice, 9-10 September 2010. T. 2: Górnictwo podziemne. Gliwice, Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, s. 215-224.Gricajuk B.I., 1979. O wzaimodejjstvii dvustoechnojj ograditel’no poddierzhivajushhejj mekhanizirovannoj krepi z pochvojj, Ugol, nr 1, s. 48-52.Jaszczuk M., Markowicz J., Szweda S., Kaczmarczyk A., 2008. Analiza rozkładu nacisku spągu na spągnicę i stropu na stropnicę metodą Jacksona wraz z programem komputerowym. Praca niepublikowana, s. 2-4.Łaczek S., 2011. Modelowanie i analiza konstrukcji w systemie MES Ansys v. 11. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.Markowicz J., 1997. Wyznaczanie nacisków spągnicy obudowy zmechanizowanej na spąg wyrobiska. Przegląd Górniczy, 2/97, s. 1-7.Markowicz J., 2010. Analysis of impact of welded joint damages and corrosion in powered roof support components on their operational safety. Arch. Min. Sci. 55, 4, 799-826.Markowicz J., 2000. Modelowanie współpracy spągnicy obudowy zmechanizowanej ze spągiem. V Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania MSC Warszawa – Rynia Materiały konferencyjne, s. 139-145.Markowicz J., 1985. Wyznaczanie obciążenia obudowy zmechanizowanej poprzez pomiar sił w wybranych elementach sekcji. Praca doktorska, Gliwice, 1985, s. 49-52.Płonka M., Rajwa S., 2009. Podporność i rozkłady sił w węzłach sekcji obudowy zmechanizowanej. Wiadomości Górnicze, nr 10, s. 611-617.Ptak J., Ślusarz R., 2010. Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Poz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 5, s. 16-21.Szweda S., 1987. A field of application of roof supports with respect to a criterion of a floor – bottom sprag co-operation. Zborník referatov. BVTK Bánská mechanizácia. ČSVTS Košice, s. 155-166.GEOSOFT, 2013. Geomechanics and Control of Soft Mine Floors and Sides. Report from the project realized within Research Fund for Coal and Steel (RFCS) No. RFCR-CT-2010-00001, years of realization: 2010-2013.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References