Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu O filozofii analitycznej Andrzeja Dąbrowskiego

Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu O filozofii analitycznej Andrzeja Dąbrowskiego Streszczenie W praktyce naukotwórczej miewamy do czynienia z jedną z dwóch następujących sytuacji: wiedząc, że dana klasa przedmiotów stanowi denotację jakiejś nazwy, ustalamy jej konotację (i w ten sposób konstruujemy defi nicję konotacyjną), lub mając ustaloną konotację, próbujemy wyznaczyć przedmioty, którym przysługują własności na nią się składające (i w ten sposób konstruujemy defi nicję enumeracyjną). Zdarzają się jednak wyrażenia, dla których z jakichś powodów nie potrafi my podać pełnej konotacji i denotacji – inaczej mówiąc, nie potrafi my podać defi nicji równościowej (normalnej) tych wyrażeń. Stoją przed nami wtedy dwie możliwości: (a) zdecydować się na defi nicję cząstkową – lub (b) zmodyfi kować zastane znaczenie i zamiast równościowej defi nicji analitycznej skonstruować równościową defi nicję syntetyczną. Dlatego kluczową sprawą, którą powinna rozstrzygnąć osoba przystępująca do zdefi niowania jakiejś nazwy, jest to, czy chce zrekonstruować jej defi nicję analityczną, czy też chce skonstruować jej defi nicję syntetyczną. Całkowicie odmienne to zadania i różnymi rządzące się regułami. Ale jeszcze ważniejsze jest, aby defi niujący miał pełną świadomość tego, którą mianowicie nazwę defi niuje. Co innego np. defi niować „fi lozofi ę analityczną”, co innego „fi lozofa analitycznego”, a co innego jeszcze „analityczny tekst fi lozofi czny”. Bywa, że brak precyzji w takiej sprawie prowadzi do błędu przesunięcia kategorialnego. Wskazujemy także inne możliwe uchybienia będące skutkiem nieprzestrzegania niektórych znanych prawideł teorii defi nicji. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu O filozofii analitycznej Andrzeja Dąbrowskiego

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/metody-urabiania-definicji-na-marginesie-artyku-u-o-filozofii-P8x0EZvBe0
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0008-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie W praktyce naukotwórczej miewamy do czynienia z jedną z dwóch następujących sytuacji: wiedząc, że dana klasa przedmiotów stanowi denotację jakiejś nazwy, ustalamy jej konotację (i w ten sposób konstruujemy defi nicję konotacyjną), lub mając ustaloną konotację, próbujemy wyznaczyć przedmioty, którym przysługują własności na nią się składające (i w ten sposób konstruujemy defi nicję enumeracyjną). Zdarzają się jednak wyrażenia, dla których z jakichś powodów nie potrafi my podać pełnej konotacji i denotacji – inaczej mówiąc, nie potrafi my podać defi nicji równościowej (normalnej) tych wyrażeń. Stoją przed nami wtedy dwie możliwości: (a) zdecydować się na defi nicję cząstkową – lub (b) zmodyfi kować zastane znaczenie i zamiast równościowej defi nicji analitycznej skonstruować równościową defi nicję syntetyczną. Dlatego kluczową sprawą, którą powinna rozstrzygnąć osoba przystępująca do zdefi niowania jakiejś nazwy, jest to, czy chce zrekonstruować jej defi nicję analityczną, czy też chce skonstruować jej defi nicję syntetyczną. Całkowicie odmienne to zadania i różnymi rządzące się regułami. Ale jeszcze ważniejsze jest, aby defi niujący miał pełną świadomość tego, którą mianowicie nazwę defi niuje. Co innego np. defi niować „fi lozofi ę analityczną”, co innego „fi lozofa analitycznego”, a co innego jeszcze „analityczny tekst fi lozofi czny”. Bywa, że brak precyzji w takiej sprawie prowadzi do błędu przesunięcia kategorialnego. Wskazujemy także inne możliwe uchybienia będące skutkiem nieprzestrzegania niektórych znanych prawideł teorii defi nicji.

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.