Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Method of Assessment of Hard Rock Workability using Bucket Wheel Excavators

Method of Assessment of Hard Rock Workability using Bucket Wheel Excavators ReferencesAbdullatif O.M., Cruden D.M., 1983. The relationship between rock mass quality and ease of excavation. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, No. 28.Babiarz S., Dudek D., 2007. Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.Basair H., Karpuz C., Tutluoglu L., 2007. A fuzzy logic based rippability classification system. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 107.Basarir H.; Karpuz C., 2004. A rippability classification system for marls in lignite mines. Engineering Geology, No 74.Basarir H.; Karpuz C., Tutluoglu L., 2008. Specific energy based rippability classification system for coal measure rock. Journal of Terramechanics, No. 45.Bieniawski Z.T., 1975. The point load test in geotechnical practice. Engineering Geology, September.Bolukbasi N., Koncagul O., Pasamehmetoglu A.G., 1991. Material diggability studies for the assessment of bucket wheel excavator performance. Mining Science and Technology, Vol. 13.Davies A.L., McManus D.A., 1991. Geotechnical applications of downhole sonic logging for surface coal mining. Exploration Geophysics, No. 21.Dec J., 2009; Sejsmiczna ocena spękania górotworu karbońskiego w rejonach płytkiej działalności górniczej. Geologia, Tom 35, Zeszyt 2/1.Dey K., Ghose A.K., 2008. Predicting “Cuttability” with Surface Miners – A Rockamass Classification Approach. Journal of Mines, Metals and Fuels, V. 56.Drebenstedt C., 2010. Use of environmental balance for selection of continuous or cyclic mining equipment on example of hard rock mining. Continuous Surface Mining, Freiberg (materiały konferencyjne).Dział Geologiczny KWB Bełchatów, 2004. Charakterystyka skał mezozoicznych występujących w zboczach stałych wyrobiska górniczego KWB „Bełchatów”. Rogowiec (praca niepublikowana).Kavouridis K., Roumpos C., Galetakis M., Pavloudakis F., 2008. Methods and technological – improvements for the efficient removal of the overburden hard rock formations at South Field lignite mine, Ptolemais, Greece. Continuous Surface Mining, Romania (materiały konferencyjne).Kołkiewicz W., 1973. Zastosowanie maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym. Wydawnicto „Śląsk”.Kołkiewicz W., 2006. Metody identyfikacji i optymalizacji podstawowego procesu technologicznego odkrywkowej eksploatacji złóż z zastosowaniem numerycznych technik symulacyjnych. Redakcja „Górnictwa Odkrywkowego”, Wrocław.Kozioł W. Machniak Ł., 2010. Problemy klasyfikacji i wydobycia trudno urabialnych skał i gruntów w kopalniach węgla brunatnego. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, Zeszyt 4, Kraków.Kozioł W., Barański K., Borcz A., Machniak Ł., 2013. Zastosowanie metod geofizycznych do identyfikacji skał trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe, R. 54 nr 1.Kozioł W., Kaczarewski T., 1990. Problemy technologiczno-eksploatacyjne wydobycia skał trudno urabialnych w polskich kopalniach węgla brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe, Nr 5-6.Kramdibrata S., 1998. The Influence of Rockmass and Intact Rock Properties on the Design of Surface Mines with Particular Reference to The Excavatability of Rock. Ph. D. Thesis, School of Civil Engineering, Curtin University of Technology (praca niepublikowana).Machniak Ł., 2013. Metoda doboru technologii wydobycia utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków (praca niepublikowana).Mikaeil R. i in., 2011. Development of a new classification system for assessing of carbonate rock sawability. Arch. Min. Sci. 56, 1.Praca zbiorowa 1998. For the tropical rock engineering fields. Universiti Teknologi Malaysia (praca niepublikowana).Praca zbiorowa, 1995. Identyfikacja i modelowanie warunków zalegania oraz wybierania trudno urabialnych kompleksów geologicznych zaburzonych złóż węgla brunatnego. Redakcja Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław.Schroeder D., Trumper R., 1993. Digging rock with bucket wheel excavators. Bulk Solid Handling, Vol. 13, No. 2.Scoble M.J., Muftuoglu Y.V., 1984. Derivation of A Diggability Index for Surface Mine Equipment Selection. Mining Science and Technology, Vol. 1.Strunk S., 2008. Optimising the production of problematic overburden in hambach opencast mine. 21st World Mining Congress, Kraków (materiały konferencyjne).Szepietowski W., 1991. Klasyfikacja urabialności skał nadkładowych wielonaczyniowymi koparkami kołowymi. Górnictwo Odkrywkowe, Nr 1, Wrocław.Uysal O., 2011. The effect of mechanical properties of rock on the performance of down-the-hole drills. Arch. Min. Sci. 56, 2.Weaver J. M., 1975. Geological Factors Significant in the Assessment of Rippability. Civil Engineering in South Africa, Vol. 17. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Method of Assessment of Hard Rock Workability using Bucket Wheel Excavators

Archives of Mining Sciences , Volume 62 (1): 10 – Mar 1, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/method-of-assessment-of-hard-rock-workability-using-bucket-wheel-4gCwRDQR7Y
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2017 Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0006
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesAbdullatif O.M., Cruden D.M., 1983. The relationship between rock mass quality and ease of excavation. Bulletin of the International Association of Engineering Geology, No. 28.Babiarz S., Dudek D., 2007. Kronika awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.Basair H., Karpuz C., Tutluoglu L., 2007. A fuzzy logic based rippability classification system. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 107.Basarir H.; Karpuz C., 2004. A rippability classification system for marls in lignite mines. Engineering Geology, No 74.Basarir H.; Karpuz C., Tutluoglu L., 2008. Specific energy based rippability classification system for coal measure rock. Journal of Terramechanics, No. 45.Bieniawski Z.T., 1975. The point load test in geotechnical practice. Engineering Geology, September.Bolukbasi N., Koncagul O., Pasamehmetoglu A.G., 1991. Material diggability studies for the assessment of bucket wheel excavator performance. Mining Science and Technology, Vol. 13.Davies A.L., McManus D.A., 1991. Geotechnical applications of downhole sonic logging for surface coal mining. Exploration Geophysics, No. 21.Dec J., 2009; Sejsmiczna ocena spękania górotworu karbońskiego w rejonach płytkiej działalności górniczej. Geologia, Tom 35, Zeszyt 2/1.Dey K., Ghose A.K., 2008. Predicting “Cuttability” with Surface Miners – A Rockamass Classification Approach. Journal of Mines, Metals and Fuels, V. 56.Drebenstedt C., 2010. Use of environmental balance for selection of continuous or cyclic mining equipment on example of hard rock mining. Continuous Surface Mining, Freiberg (materiały konferencyjne).Dział Geologiczny KWB Bełchatów, 2004. Charakterystyka skał mezozoicznych występujących w zboczach stałych wyrobiska górniczego KWB „Bełchatów”. Rogowiec (praca niepublikowana).Kavouridis K., Roumpos C., Galetakis M., Pavloudakis F., 2008. Methods and technological – improvements for the efficient removal of the overburden hard rock formations at South Field lignite mine, Ptolemais, Greece. Continuous Surface Mining, Romania (materiały konferencyjne).Kołkiewicz W., 1973. Zastosowanie maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym. Wydawnicto „Śląsk”.Kołkiewicz W., 2006. Metody identyfikacji i optymalizacji podstawowego procesu technologicznego odkrywkowej eksploatacji złóż z zastosowaniem numerycznych technik symulacyjnych. Redakcja „Górnictwa Odkrywkowego”, Wrocław.Kozioł W. Machniak Ł., 2010. Problemy klasyfikacji i wydobycia trudno urabialnych skał i gruntów w kopalniach węgla brunatnego. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, Zeszyt 4, Kraków.Kozioł W., Barański K., Borcz A., Machniak Ł., 2013. Zastosowanie metod geofizycznych do identyfikacji skał trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe, R. 54 nr 1.Kozioł W., Kaczarewski T., 1990. Problemy technologiczno-eksploatacyjne wydobycia skał trudno urabialnych w polskich kopalniach węgla brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe, Nr 5-6.Kramdibrata S., 1998. The Influence of Rockmass and Intact Rock Properties on the Design of Surface Mines with Particular Reference to The Excavatability of Rock. Ph. D. Thesis, School of Civil Engineering, Curtin University of Technology (praca niepublikowana).Machniak Ł., 2013. Metoda doboru technologii wydobycia utworów trudno urabialnych w kopalniach węgla brunatnego. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków (praca niepublikowana).Mikaeil R. i in., 2011. Development of a new classification system for assessing of carbonate rock sawability. Arch. Min. Sci. 56, 1.Praca zbiorowa 1998. For the tropical rock engineering fields. Universiti Teknologi Malaysia (praca niepublikowana).Praca zbiorowa, 1995. Identyfikacja i modelowanie warunków zalegania oraz wybierania trudno urabialnych kompleksów geologicznych zaburzonych złóż węgla brunatnego. Redakcja Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław.Schroeder D., Trumper R., 1993. Digging rock with bucket wheel excavators. Bulk Solid Handling, Vol. 13, No. 2.Scoble M.J., Muftuoglu Y.V., 1984. Derivation of A Diggability Index for Surface Mine Equipment Selection. Mining Science and Technology, Vol. 1.Strunk S., 2008. Optimising the production of problematic overburden in hambach opencast mine. 21st World Mining Congress, Kraków (materiały konferencyjne).Szepietowski W., 1991. Klasyfikacja urabialności skał nadkładowych wielonaczyniowymi koparkami kołowymi. Górnictwo Odkrywkowe, Nr 1, Wrocław.Uysal O., 2011. The effect of mechanical properties of rock on the performance of down-the-hole drills. Arch. Min. Sci. 56, 2.Weaver J. M., 1975. Geological Factors Significant in the Assessment of Rippability. Civil Engineering in South Africa, Vol. 17.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References