Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Location of Opening-Out Cross-Cuts in Relation to Rockburst Hazard Conditions along the Face in the Light of Model Testing

Location of Opening-Out Cross-Cuts in Relation to Rockburst Hazard Conditions along the Face in... ReferencesBukowska M., 2002. Geomechaniczne własności skał w aspekcie zagrożenia tąpaniami. Archives of Mining Sciences, vol. 47, no 2. Wydawnictwo PAN, Kraków.Chlebowski D., 2013. Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy-Monografie, nr 290. Wydawnictwo AGH, Kraków.Kłeczek Z., Małoszewski J., Parysiewicz S., Zorychta A., 1987. Geomechaniczne kryteria zagrożeń tąpaniami przy eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG (seria dodatkowa), Katowice.Zorychta A., 2000. Rock bursts in the light of the catastrophe theory. Arch. Min. Sci. 45, 1.Zorychta A., 2002. Tąpnięcie jako proces utraty stateczności wyrobiska podziemnego. Materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej Tąpania 2002. Wydawnictwo GIG, Katowice.Zorychta A., 2003. Geomechaniczne modele górotworu tąpiącego. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej (seria z perlikiem), nr 7. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Location of Opening-Out Cross-Cuts in Relation to Rockburst Hazard Conditions along the Face in the Light of Model Testing

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/location-of-opening-out-cross-cuts-in-relation-to-rockburst-hazard-HnHNDjyPNF
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2017 Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0009
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBukowska M., 2002. Geomechaniczne własności skał w aspekcie zagrożenia tąpaniami. Archives of Mining Sciences, vol. 47, no 2. Wydawnictwo PAN, Kraków.Chlebowski D., 2013. Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy-Monografie, nr 290. Wydawnictwo AGH, Kraków.Kłeczek Z., Małoszewski J., Parysiewicz S., Zorychta A., 1987. Geomechaniczne kryteria zagrożeń tąpaniami przy eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG (seria dodatkowa), Katowice.Zorychta A., 2000. Rock bursts in the light of the catastrophe theory. Arch. Min. Sci. 45, 1.Zorychta A., 2002. Tąpnięcie jako proces utraty stateczności wyrobiska podziemnego. Materiały IX międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej Tąpania 2002. Wydawnictwo GIG, Katowice.Zorychta A., 2003. Geomechaniczne modele górotworu tąpiącego. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej (seria z perlikiem), nr 7. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References