Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Klejnot polskiej myślifi lozoficznej

Klejnot polskiej myślifi lozoficznej Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0002-9 Encyklopedia filozofii polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. I­II, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 W 1000-letnich dziejach kultury polskiej rok 2011 byl wiadkiem wyjtkowego wydarzenia. Kontynuujc prace nad encyklopedi filozofii (w 2009 r. ukazal si ostatni tom 10-tomowej Powszechnej encyklopedii filozofii), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu wydalo Encyklopedi filozofii polskiej. Jest to pierwsza w dziejach kultury polskiej encyklopedia filozofii polskiej. Publikacja ta obejmuje dorobek naukowy wszystkich filozofów polskich od pocztku XIII wieku do naszych czasów. Wszyscy wybitni przedstawiciele nauki i kultury polskiej, których dorobek naukowy zostal przedstawiony w jednym dziele, tworz panteon postaci polskiej filozofii. S oni dum polskiej kultury humanistycznej w jej nurcie filozoficznym, i to we wszystkich fazach jej rozwoju. Encyklopedia filozofii polskiej, jak i 10-tomowa Powszechna encyklopedia filozofii, jest owocem wieloletniej dzialalnoci Lubelskiej Szkoly Filozoficznej, której wspóltwórc jest p. o. prof. dr hab. M.A. Krpiec OP. Jako inicjator i zarazem prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu byl on przewodniczcym Komitetu Naukowego tej monumentalnej publikacji, za redaktorem naczelnym Zespolu Redakcyjnego byl ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyk, który po mierci M.A. Krpca sprawowal opiek i nadzór naukowy nad Encyklopedi filozofii http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Klejnot polskiej myślifi lozoficznej

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/klejnot-polskiej-my-lifi-lozoficznej-GcfPBqnAcY
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0002-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przegld Filozoficzny ­ Nowa Seria R. 21: 2012, Nr 1 (81), ISSN 1230­1493 DOI: 10.2478/v10271-012-0002-9 Encyklopedia filozofii polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. I­II, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 W 1000-letnich dziejach kultury polskiej rok 2011 byl wiadkiem wyjtkowego wydarzenia. Kontynuujc prace nad encyklopedi filozofii (w 2009 r. ukazal si ostatni tom 10-tomowej Powszechnej encyklopedii filozofii), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu wydalo Encyklopedi filozofii polskiej. Jest to pierwsza w dziejach kultury polskiej encyklopedia filozofii polskiej. Publikacja ta obejmuje dorobek naukowy wszystkich filozofów polskich od pocztku XIII wieku do naszych czasów. Wszyscy wybitni przedstawiciele nauki i kultury polskiej, których dorobek naukowy zostal przedstawiony w jednym dziele, tworz panteon postaci polskiej filozofii. S oni dum polskiej kultury humanistycznej w jej nurcie filozoficznym, i to we wszystkich fazach jej rozwoju. Encyklopedia filozofii polskiej, jak i 10-tomowa Powszechna encyklopedia filozofii, jest owocem wieloletniej dzialalnoci Lubelskiej Szkoly Filozoficznej, której wspóltwórc jest p. o. prof. dr hab. M.A. Krpiec OP. Jako inicjator i zarazem prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu byl on przewodniczcym Komitetu Naukowego tej monumentalnej publikacji, za redaktorem naczelnym Zespolu Redakcyjnego byl ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyk, który po mierci M.A. Krpca sprawowal opiek i nadzór naukowy nad Encyklopedi filozofii

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.