Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Influence of selected cultivation treatments on weed infestation in soybean

Influence of selected cultivation treatments on weed infestation in soybean Oddziaływanie niektórych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie soi W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2004-2006 oceniano wpływ zabiegów zagęszczających oraz intensyfikacji uprawy soi na liczbę i świeżą masę chwastów oraz ich skład gatunkowy. Stwierdzono, że zmiana stanu gleby od pulchnego do zagęszczonego modyfikowała zachwaszczenie. Nastąpił wzrost oznaczanych parametrów chwastów dwuliściennych na skutek zagęszczenia gleby wałem Campbella i pierścieniowym (U 3 ). Zintensyfikowanie poziomu agrotechniki (P 1 ) spowodowało obniżenie liczby i masy chwastów dwuliściennych. Największe zróżnicowanie gatunkowe wystąpiło przy ekstensywnej agrotechnice (P 2 - 93% zbiorowiska chwastów) oraz pod wpływem zagęszczenia gleby poprzez dwukrotne wałowanie (U 3 - 87% zbiorowiska). Wśród gatunków chwastów w łanie dominowała Chenopodium album. Warunki niekontrolowane istotnie zróżnicowały zachwaszczenie łanu soi. Największą liczbę chwastów na 1 m 2 i ich świeżą masę odnotowano w 2004 r. przy znacznej wilgotności gleby i temperaturze powietrza poniżej średniej z wielolecia. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Influence of selected cultivation treatments on weed infestation in soybean

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/influence-of-selected-cultivation-treatments-on-weed-infestation-in-xGnbHwU9wU
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0039-4
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Oddziaływanie niektórych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie soi W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2004-2006 oceniano wpływ zabiegów zagęszczających oraz intensyfikacji uprawy soi na liczbę i świeżą masę chwastów oraz ich skład gatunkowy. Stwierdzono, że zmiana stanu gleby od pulchnego do zagęszczonego modyfikowała zachwaszczenie. Nastąpił wzrost oznaczanych parametrów chwastów dwuliściennych na skutek zagęszczenia gleby wałem Campbella i pierścieniowym (U 3 ). Zintensyfikowanie poziomu agrotechniki (P 1 ) spowodowało obniżenie liczby i masy chwastów dwuliściennych. Największe zróżnicowanie gatunkowe wystąpiło przy ekstensywnej agrotechnice (P 2 - 93% zbiorowiska chwastów) oraz pod wpływem zagęszczenia gleby poprzez dwukrotne wałowanie (U 3 - 87% zbiorowiska). Wśród gatunków chwastów w łanie dominowała Chenopodium album. Warunki niekontrolowane istotnie zróżnicowały zachwaszczenie łanu soi. Największą liczbę chwastów na 1 m 2 i ich świeżą masę odnotowano w 2004 r. przy znacznej wilgotności gleby i temperaturze powietrza poniżej średniej z wielolecia.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References