Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Influence of seed dressings and seeds laser stimulation on emergence, canopy structure, and yielding of red clover in the sowing year

Influence of seed dressings and seeds laser stimulation on emergence, canopy structure, and... Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej nasion na wschody oraz strukturę łanu i plonowanie koniczyny czerwonej w roku siewu Eksperyment polowy z koniczyną czerwoną - łąkową, odmiany Dajana, realizowano w latach 2005-2006 metodą kompletnej randomizacji, w czterech powtórzeniach. Uwzględniono w nim dwa czynniki: I - przedsiewne naświetlanie nasion rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW·cm -2 (R0, R4, R8), które stosowano 1-, 2- i 4-krotnie (x1, x2, x4); II - zaprawy nasienne: 0 (kontrola), Funaben T, Sarfun T 450 FS, Super Homai 70 DS. W badaniach oceniano polową zdolność wschodów oraz elementy struktury łanu i plonowanie koniczyny w roku siewu. Stwierdzono, że zaprawy nasienne istotnie różnicowały liczbę pędów na 1 m 2 i masę pojedynczego pędu oraz plony zielonej i suchej masy koniczyny. Na wzrost wartości wymienionych parametrów wpływały zaprawy Sarfun T 450 FS i Super Homai 70 DS. Stymulacja nasion światłem lasera w większości kombinacji istotnie zwiększała polową zdolność wschodów koniczyny i liczbę pędów na 1 m 2 , a zmniejszała suchą masę pojedynczego pędu. W roku siewu większą obsadą pędów, masą pojedynczego pędu oraz plonem zielonej i suchej masy charakteryzowała się koniczyna z drugiego odrostu w porównaniu z pierwszym. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Influence of seed dressings and seeds laser stimulation on emergence, canopy structure, and yielding of red clover in the sowing year

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (4) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/influence-of-seed-dressings-and-seeds-laser-stimulation-on-emergence-Ot4HkZY1QQ
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0041-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ zapraw nasiennych i stymulacji laserowej nasion na wschody oraz strukturę łanu i plonowanie koniczyny czerwonej w roku siewu Eksperyment polowy z koniczyną czerwoną - łąkową, odmiany Dajana, realizowano w latach 2005-2006 metodą kompletnej randomizacji, w czterech powtórzeniach. Uwzględniono w nim dwa czynniki: I - przedsiewne naświetlanie nasion rozbieżną wiązką światła lasera He-Ne, o gęstości powierzchniowej mocy 0, 4 i 8 mW·cm -2 (R0, R4, R8), które stosowano 1-, 2- i 4-krotnie (x1, x2, x4); II - zaprawy nasienne: 0 (kontrola), Funaben T, Sarfun T 450 FS, Super Homai 70 DS. W badaniach oceniano polową zdolność wschodów oraz elementy struktury łanu i plonowanie koniczyny w roku siewu. Stwierdzono, że zaprawy nasienne istotnie różnicowały liczbę pędów na 1 m 2 i masę pojedynczego pędu oraz plony zielonej i suchej masy koniczyny. Na wzrost wartości wymienionych parametrów wpływały zaprawy Sarfun T 450 FS i Super Homai 70 DS. Stymulacja nasion światłem lasera w większości kombinacji istotnie zwiększała polową zdolność wschodów koniczyny i liczbę pędów na 1 m 2 , a zmniejszała suchą masę pojedynczego pędu. W roku siewu większą obsadą pędów, masą pojedynczego pędu oraz plonem zielonej i suchej masy charakteryzowała się koniczyna z drugiego odrostu w porównaniu z pierwszym.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References