Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Importance of stubble catch crops in the cultivation of spring wheat in monoculture

Importance of stubble catch crops in the cultivation of spring wheat in monoculture Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej Badania polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady. Doświadczenie zlokalizowano na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Eksperyment polowy założono w układzie split-plot z obiektami kontrolnymi w czterech powtórzeniach. Analizowano trzy czynniki: I - technika uprawy roli pod pszenicę jarą (A 1 - siew bezpośredni pszenicy, A 2 - uprawa tradycyjna); II - technika uprawy roli pod międzyplon ścierniskowy (B 1 - zespół uprawek pożniwnych i siew międzyplonu, B 2 - siew bezpośredni międzyplonu); III - roślina uprawiana w międzyplonie ścierniskowym (C 1 - gorczyca biała, C 2 - facelia błękitna). Celem podjętych badań było określenie wpływu wybranych międzyplonów ścierniskowych (gorczycy białej i facelii błękitnej) na plonowanie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Badania wykazały, że międzyplony uprawiane na obiektach z uprawą zerową pszenicy jarej istotnie wpływały na plon ziarna, masę tysiąca ziaren i liczbę ziaren w kłosie w porównaniu z obiektami bez roślin międzyplonowych. Jesienne przyoranie międzyplonów w mniejszym stopniu różnicowało wysokość plonu oraz elementów plonowania. W uprawie tradycyjnej rodzaj przyoranej biomasy międzyplonów nie wpływał istotnie na plonowanie pszenicy jarej, jednak stwierdzono niewielki wzrost plonu ziarna i liczby ziaren w kłosie na obiektach po facelii. Wykonanie uprawek pożniwnych przed siewem międzyplonów przyczyniło się do istotnego wzrostu plonu ziarna i masy tysiąca ziaren. Uzyskano również istotnie niższy średni plon ziarna pszenicy w uprawie zerowej w porównaniu z uprawą płużną (tradycyjną). http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Importance of stubble catch crops in the cultivation of spring wheat in monoculture

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/importance-of-stubble-catch-crops-in-the-cultivation-of-spring-wheat-TJnJCptUMo
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0011-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej Badania polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady. Doświadczenie zlokalizowano na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Eksperyment polowy założono w układzie split-plot z obiektami kontrolnymi w czterech powtórzeniach. Analizowano trzy czynniki: I - technika uprawy roli pod pszenicę jarą (A 1 - siew bezpośredni pszenicy, A 2 - uprawa tradycyjna); II - technika uprawy roli pod międzyplon ścierniskowy (B 1 - zespół uprawek pożniwnych i siew międzyplonu, B 2 - siew bezpośredni międzyplonu); III - roślina uprawiana w międzyplonie ścierniskowym (C 1 - gorczyca biała, C 2 - facelia błękitna). Celem podjętych badań było określenie wpływu wybranych międzyplonów ścierniskowych (gorczycy białej i facelii błękitnej) na plonowanie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Badania wykazały, że międzyplony uprawiane na obiektach z uprawą zerową pszenicy jarej istotnie wpływały na plon ziarna, masę tysiąca ziaren i liczbę ziaren w kłosie w porównaniu z obiektami bez roślin międzyplonowych. Jesienne przyoranie międzyplonów w mniejszym stopniu różnicowało wysokość plonu oraz elementów plonowania. W uprawie tradycyjnej rodzaj przyoranej biomasy międzyplonów nie wpływał istotnie na plonowanie pszenicy jarej, jednak stwierdzono niewielki wzrost plonu ziarna i liczby ziaren w kłosie na obiektach po facelii. Wykonanie uprawek pożniwnych przed siewem międzyplonów przyczyniło się do istotnego wzrostu plonu ziarna i masy tysiąca ziaren. Uzyskano również istotnie niższy średni plon ziarna pszenicy w uprawie zerowej w porównaniu z uprawą płużną (tradycyjną).

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References