Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Hydraulic conductivity and index of soil physical quality of a forest haplic arenosol

Hydraulic conductivity and index of soil physical quality of a forest haplic arenosol Przewodnictwo wodne i wskaźnik jakości leśnej gleby rdzawej Dla leśnej gleby rdzawej właściwej wyznaczono eksperymentalnie krzywą potencjał wody glebowej - wilgotność oraz współczynnik przepuszczalności wodnej. Na podstawie tych danych określono parametry krzywej retencji wody wg modelu van Genuchtena, a następnie wskaźnik fizycznej jakości gleby Dextera. Stosując model Mualema, obliczono przewodnictwo wodne w pełnym zakresie potencjału wody glebowej i wilgotności dla wszystkich poziomów genetycznych. Przewodnictwo wodne w strefie nasycenia nie było istotnie zróżnicowane w profilu, a jego średnia wartość wyniosła 180 μm · s -1 . Przy zmniejszaniu się wilgotności gleby przewodnictwo wodne drastycznie spadało, nieco wolniej w poziomach mineralnych, szybciej w poziomie organicznym. Duża wartość wskaźnika fizycznej jakości gleby Dextera dla omawianego utworu piaszczystego nie była związana z występowaniem struktury agregatowej. Wskaźnik Dextera powinien zostać dodatkowo przetestowany na dużej grupie utworów piaszczystych i organicznych. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Hydraulic conductivity and index of soil physical quality of a forest haplic arenosol

Annales UMCS, Agricultura , Volume 64 (4) – Jan 1, 2009

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/hydraulic-conductivity-and-index-of-soil-physical-quality-of-a-forest-MEHBOv8I1n
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0038-5
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Przewodnictwo wodne i wskaźnik jakości leśnej gleby rdzawej Dla leśnej gleby rdzawej właściwej wyznaczono eksperymentalnie krzywą potencjał wody glebowej - wilgotność oraz współczynnik przepuszczalności wodnej. Na podstawie tych danych określono parametry krzywej retencji wody wg modelu van Genuchtena, a następnie wskaźnik fizycznej jakości gleby Dextera. Stosując model Mualema, obliczono przewodnictwo wodne w pełnym zakresie potencjału wody glebowej i wilgotności dla wszystkich poziomów genetycznych. Przewodnictwo wodne w strefie nasycenia nie było istotnie zróżnicowane w profilu, a jego średnia wartość wyniosła 180 μm · s -1 . Przy zmniejszaniu się wilgotności gleby przewodnictwo wodne drastycznie spadało, nieco wolniej w poziomach mineralnych, szybciej w poziomie organicznym. Duża wartość wskaźnika fizycznej jakości gleby Dextera dla omawianego utworu piaszczystego nie była związana z występowaniem struktury agregatowej. Wskaźnik Dextera powinien zostać dodatkowo przetestowany na dużej grupie utworów piaszczystych i organicznych.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References