Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Functional Dependence of Thermodynamic and Thermokinetic Parameters of Refrigerants Used in Mine Air Refrigerators. Part 1 – Refrigerant R407C

Functional Dependence of Thermodynamic and Thermokinetic Parameters of Refrigerants Used in Mine... ReferencesArkema 2010. Forane 407C. Thermodynamic Properties (Saturation) – SI. http://www.arkema-inc.com/pdf/fluorochem/R-407C%20Thermo%20SI.pdf (30.06.2011).ASHRAE 2010. ASHRAE Handbook Refrigeration. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. Atlanta, USA.Baumgarth S., Hörner B., Reeker J. 2010. Poradnik klimatyzacji. Tom I: Podstawy. Systherm. Poznań.Bell I.H., Wronski J., Quoilin S., Lemort V. 2014. Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (2014), 2498-2508.Bohdal T., Charun H., Czapp M. 2003. Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe. Podstawy teoretyczne i obliczenia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.Bonca Z., Butrymowicz D., Dambek D., Depta D., Targański W. 1998. Poradnik. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Własności cieplne, chemiczne i eksploatacyjne. IPPU Masta. Gdańsk.Bonca Z., Butrymowicz D., Targański W., Hajduk T. 2004. Poradnik. Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Własności cieplne, chemiczne i użytkowe. IPPU Masta. Gdańsk.Buchwald H., Flohr F., Hellmann J., König H., Meurer C. 2008. Solkane®-Pocket Manual Refrigeration and Air-Conditioning Technology. Solvay Fluor GmbH. Hannover.Butrymowicz D., Baj P., Śmierciew K. 2014. Technika chłodnicza. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.Ding G., Wu Z., Liu J., Inagaki T., Wang K., Fukaya M. 2005. An implicit curve-fitting method for fast calculation of thermal properties of pure and mixed refrigerant. International Journal of Refrigeration, 28, 921-932.Domański R., Jaworski M., Kołtyś J., Rebow M. 2000. Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo Naukowe PWN. WarszawaDuPont 2004. Thermodynamic Properties of DuPont Suva 407C Refrigerant.DuPont 2011. DuPont Refrigerant Expert – Duprex 3.2.Elgor+Hansen 2014. Agregat chłodniczy EH-FORCE. Karta produktu. Elgor+Hansen Chorzów.Eurotech 2013. Maszyny chłodnicze dla podziemnych zakładów górniczych. Eurotech Sp. z o.o. Bytom.Feroiu V., Geana D. 2003. Volumetric and thermodynamic properties for pure refrigerants and refrigerant mixtures from cubic equations of state. Fluid Phase Equilibria, 207, 283-300.Feroiu V., Geana D. 2011. Properties of pure refrigerants and refrigerant mixtures from cubic equations of state. Revue Roumaine de Chmie, 56(5), 517-525Gajosiński S., Jankowska-Groch M. 2011. Uwarunkowania prawne i środowiskowe dotyczące stosowania czynników chłodniczych w klimatyzacji w górnictwie. Cuprum, nr 4 (61), 2011.Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A. 2011. Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.IMKiUS 2013. Zespół maszynowy MK. Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o. Kaczyce.Kothandaraman C.P. 2011. Refrigerant Tables and Charts Including Air Conditioning Data. National Council of Education Research Training.Kucuksille E.U., Selbas R., Sencan A. 2009. Data mining techniques for thermophysical properties of refrigerants. Energy Conversion and Management, 50, 399-412.Kucuksille E.U., Selbas R., Sencan A. 2011. Prediction of thermodynamic properties of refrigerants using data mining. Energy Conversion and Management, 52, 836-848.Laroiya S., Banwait S. 2007. Properties of Refrigerant & Psychrometric Tables & Charts in Si Unit. Birla Publications Regd.Lemmon E.W., Huber M.L., McLinden M.O. 2002. NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties – REFPROP, Version 7.0. National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg.Lemmon E.W., Huber M.L., McLinden M.O. 2013. NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties – REFPROP, Version 9.1. National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg.Mexichem Fluor 2010. Klea 407C. Thermodynamic Property Data. SI Units. http://www.mexichemfluor.com/europe/download/klea407C/2010%20MF%20UK%20KLEA%20407C%20Thermo%20props.pdf (30.06.2011).de Monte F. 2002a. Calculation of thermodynamic properties of R407C and R410A by the Martin-Hou equation of state – part I: theoretical development. International Journal of Refrigeration, 25, 306-313.de Monte F. 2002b. Calculation of thermodynamic properties of R407C and R410A by the Martin-Hou equation of state – part II: technical interpretation. International Journal of Refrigeration, 25, 314-329.OJ L 286/1 2009. REGULATION (EC) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer.Radermacher R., Hwang Y. 2005. Vapor Compression Heat Pumps with Refrigerant Mixtures. CRC Press Taylor & Francis Group. Boca Raton, USA.Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.-R. 2008. Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala. Wrocław.Sozen A., Arcaklioglu E., Menlik T., Ozalp M. 2009. Determination of thermodynamic properties of an alternative refrigerant (R407C) using artificial neural network. Expert Systems with Applications, 36, 4346-4356StatSoft 2006. Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków, WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.htmlStatSoft 2011. STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.comTermospec 2004. Dokumentacja techniczno-ruchowa chłodziarki TS-450P. Termospec Sp. z o.o. Żory.Ullrich H.-J. 1998. Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 1. IPPU Masta. Gdańsk.Ullrich H.-J. 1999. Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 2. IPPU Masta. Gdańsk.Wojciechowski J. 2013. Application of the GMC-1000 and GMC-2000 Mine Cooling Units for Central Air-Conditioning in Underground Mines. Arch. Min. Sci. 58, 1, 199-216. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Functional Dependence of Thermodynamic and Thermokinetic Parameters of Refrigerants Used in Mine Air Refrigerators. Part 1 – Refrigerant R407C

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/functional-dependence-of-thermodynamic-and-thermokinetic-parameters-of-HNwl384ckK
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2017 Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0005
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesArkema 2010. Forane 407C. Thermodynamic Properties (Saturation) – SI. http://www.arkema-inc.com/pdf/fluorochem/R-407C%20Thermo%20SI.pdf (30.06.2011).ASHRAE 2010. ASHRAE Handbook Refrigeration. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. Atlanta, USA.Baumgarth S., Hörner B., Reeker J. 2010. Poradnik klimatyzacji. Tom I: Podstawy. Systherm. Poznań.Bell I.H., Wronski J., Quoilin S., Lemort V. 2014. Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (2014), 2498-2508.Bohdal T., Charun H., Czapp M. 2003. Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe. Podstawy teoretyczne i obliczenia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.Bonca Z., Butrymowicz D., Dambek D., Depta D., Targański W. 1998. Poradnik. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Własności cieplne, chemiczne i eksploatacyjne. IPPU Masta. Gdańsk.Bonca Z., Butrymowicz D., Targański W., Hajduk T. 2004. Poradnik. Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Własności cieplne, chemiczne i użytkowe. IPPU Masta. Gdańsk.Buchwald H., Flohr F., Hellmann J., König H., Meurer C. 2008. Solkane®-Pocket Manual Refrigeration and Air-Conditioning Technology. Solvay Fluor GmbH. Hannover.Butrymowicz D., Baj P., Śmierciew K. 2014. Technika chłodnicza. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.Ding G., Wu Z., Liu J., Inagaki T., Wang K., Fukaya M. 2005. An implicit curve-fitting method for fast calculation of thermal properties of pure and mixed refrigerant. International Journal of Refrigeration, 28, 921-932.Domański R., Jaworski M., Kołtyś J., Rebow M. 2000. Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo Naukowe PWN. WarszawaDuPont 2004. Thermodynamic Properties of DuPont Suva 407C Refrigerant.DuPont 2011. DuPont Refrigerant Expert – Duprex 3.2.Elgor+Hansen 2014. Agregat chłodniczy EH-FORCE. Karta produktu. Elgor+Hansen Chorzów.Eurotech 2013. Maszyny chłodnicze dla podziemnych zakładów górniczych. Eurotech Sp. z o.o. Bytom.Feroiu V., Geana D. 2003. Volumetric and thermodynamic properties for pure refrigerants and refrigerant mixtures from cubic equations of state. Fluid Phase Equilibria, 207, 283-300.Feroiu V., Geana D. 2011. Properties of pure refrigerants and refrigerant mixtures from cubic equations of state. Revue Roumaine de Chmie, 56(5), 517-525Gajosiński S., Jankowska-Groch M. 2011. Uwarunkowania prawne i środowiskowe dotyczące stosowania czynników chłodniczych w klimatyzacji w górnictwie. Cuprum, nr 4 (61), 2011.Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A. 2011. Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.IMKiUS 2013. Zespół maszynowy MK. Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o. Kaczyce.Kothandaraman C.P. 2011. Refrigerant Tables and Charts Including Air Conditioning Data. National Council of Education Research Training.Kucuksille E.U., Selbas R., Sencan A. 2009. Data mining techniques for thermophysical properties of refrigerants. Energy Conversion and Management, 50, 399-412.Kucuksille E.U., Selbas R., Sencan A. 2011. Prediction of thermodynamic properties of refrigerants using data mining. Energy Conversion and Management, 52, 836-848.Laroiya S., Banwait S. 2007. Properties of Refrigerant & Psychrometric Tables & Charts in Si Unit. Birla Publications Regd.Lemmon E.W., Huber M.L., McLinden M.O. 2002. NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties – REFPROP, Version 7.0. National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg.Lemmon E.W., Huber M.L., McLinden M.O. 2013. NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties – REFPROP, Version 9.1. National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg.Mexichem Fluor 2010. Klea 407C. Thermodynamic Property Data. SI Units. http://www.mexichemfluor.com/europe/download/klea407C/2010%20MF%20UK%20KLEA%20407C%20Thermo%20props.pdf (30.06.2011).de Monte F. 2002a. Calculation of thermodynamic properties of R407C and R410A by the Martin-Hou equation of state – part I: theoretical development. International Journal of Refrigeration, 25, 306-313.de Monte F. 2002b. Calculation of thermodynamic properties of R407C and R410A by the Martin-Hou equation of state – part II: technical interpretation. International Journal of Refrigeration, 25, 314-329.OJ L 286/1 2009. REGULATION (EC) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer.Radermacher R., Hwang Y. 2005. Vapor Compression Heat Pumps with Refrigerant Mixtures. CRC Press Taylor & Francis Group. Boca Raton, USA.Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.-R. 2008. Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala. Wrocław.Sozen A., Arcaklioglu E., Menlik T., Ozalp M. 2009. Determination of thermodynamic properties of an alternative refrigerant (R407C) using artificial neural network. Expert Systems with Applications, 36, 4346-4356StatSoft 2006. Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków, WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.htmlStatSoft 2011. STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.comTermospec 2004. Dokumentacja techniczno-ruchowa chłodziarki TS-450P. Termospec Sp. z o.o. Żory.Ullrich H.-J. 1998. Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 1. IPPU Masta. Gdańsk.Ullrich H.-J. 1999. Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 2. IPPU Masta. Gdańsk.Wojciechowski J. 2013. Application of the GMC-1000 and GMC-2000 Mine Cooling Units for Central Air-Conditioning in Underground Mines. Arch. Min. Sci. 58, 1, 199-216.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References