Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Evaluation of Undrained Shear Strength of Miocene Clay from the Weight Sounding Test (WST)

Evaluation of Undrained Shear Strength of Miocene Clay from the Weight Sounding Test (WST) ReferencesBilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 r. Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy.Cała M., 2007. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Rozprawy, Monografie 171. Kraków, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.Cała M., Olesiak S., 2011. Metoda wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich rejonu Krakowa na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 139-148.ISO/DIS 22476-9:2010 Draft International Standard. Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 9: Field vane test.ISO/TS 22476-10:2005 Technical Specification. Geotechnical investigation and testing. Field Testing. Part 10: Weight Sounding Test.Löfroth H., 2008. Undrained shear strength in clay slopes - Influence of stress conditions. A model and field test study. Report No. 71. Linköping, Swedish Geotechnical Institute.Mazurek J., 2004. Własności wytrzymałościowe iłów z kopalni Zesławice w świetle badań laboratoryjnych i analizy odwrotnej. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Geotechnika i budownictwo specjalne 2004, AGH KGBiG, Zakopane 14-19 marca 2004, 173-181.Olesiak S., 2009. Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 467-473.Olesiak S., 2010. Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 501-507.Olesiak S., 2011. Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 463-470.Olesiak S., 2013. Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 534-539.Olesiak S., 2014a. On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST). Studia Geotechnica et Mechanica, 1, 71-78.Olesiak S., 2014b. Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 112-117.Olesiak S., 2015. Ocena wybranych właściw ości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, 22-27.PN-B-04452:2002 Polska Norma. Geotechnika. Badania polowe.PN-EN 1997-1:2008 Polska Norma. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.PN-EN 1997-2:2009 Polska Norma. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.Walker B.F., 1983. Vane shear strength testing. [In:] Ervin M.C. (ed.), In-situ testing for geotechnical investigations. Proceedings of an Extension Course on In-Situ Testing for Geotechnical Investigations. Sydney, May-June, 1983, 65-72. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Evaluation of Undrained Shear Strength of Miocene Clay from the Weight Sounding Test (WST)

Archives of Mining Sciences , Volume 62 (2): 18 – Jun 27, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/evaluation-of-undrained-shear-strength-of-miocene-clay-from-the-weight-Ep9zxy9X1t
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0028
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2013 r. Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy.Cała M., 2007. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Rozprawy, Monografie 171. Kraków, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.Cała M., Olesiak S., 2011. Metoda wyznaczania wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów górnomioceńskich rejonu Krakowa na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 139-148.ISO/DIS 22476-9:2010 Draft International Standard. Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 9: Field vane test.ISO/TS 22476-10:2005 Technical Specification. Geotechnical investigation and testing. Field Testing. Part 10: Weight Sounding Test.Löfroth H., 2008. Undrained shear strength in clay slopes - Influence of stress conditions. A model and field test study. Report No. 71. Linköping, Swedish Geotechnical Institute.Mazurek J., 2004. Własności wytrzymałościowe iłów z kopalni Zesławice w świetle badań laboratoryjnych i analizy odwrotnej. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Geotechnika i budownictwo specjalne 2004, AGH KGBiG, Zakopane 14-19 marca 2004, 173-181.Olesiak S., 2009. Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 467-473.Olesiak S., 2010. Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 501-507.Olesiak S., 2011. Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 463-470.Olesiak S., 2013. Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 534-539.Olesiak S., 2014a. On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST). Studia Geotechnica et Mechanica, 1, 71-78.Olesiak S., 2014b. Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 112-117.Olesiak S., 2015. Ocena wybranych właściw ości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, 22-27.PN-B-04452:2002 Polska Norma. Geotechnika. Badania polowe.PN-EN 1997-1:2008 Polska Norma. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.PN-EN 1997-2:2009 Polska Norma. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.Walker B.F., 1983. Vane shear strength testing. [In:] Ervin M.C. (ed.), In-situ testing for geotechnical investigations. Proceedings of an Extension Course on In-Situ Testing for Geotechnical Investigations. Sydney, May-June, 1983, 65-72.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Jun 27, 2017

There are no references for this article.