Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Edukacja społeczno-moralna młodzieży a nauczanie etyki

Edukacja społeczno-moralna młodzieży a nauczanie etyki ABSTRAKT Artykuł jest próbą wykazania, że w ramach przedmiotu etyka kreowane są w największym stopniu pozytywne doświadczenia edukacyjne, mające wpływ na rozwój społeczno-moralny młodzieży. Podczas lekcji etyki, prowadzonych we właściwym paradygmacie (progresywizm, podejście poznawczo-rozwojowe, idea mentoringu), kształtowane są cechy, postawy i kompetencje młodzieży przekładające się na osobowy rozwój. Wśród umiejętności i cech kształtowanych podczas lekcji etyki wyróżnić można: świadomość własnej tożsamości, umiejętność budowania relacji dialogicznej, kompetencję komunikacyjną, myślenie krytyczne oraz odwagę wyboru zgodnych z „Ja” wartości moralnych. Otwartość postawy nauczyciela etyki, który przyjmuje rolę mentora, a więc przewodnika i doradcy osobistego, może przełożyć się na poprawę jakości wychowania do wartości w polskich szkołach. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia) de Gruyter

Edukacja społeczno-moralna młodzieży a nauczanie etyki

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/edukacja-spo-eczno-moralna-m-odzie-y-a-nauczanie-etyki-p4U8iDJPbW
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2014 by the
ISSN
2300-7540
eISSN
2300-7540
DOI
10.1515/sectio-2015-0009
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ABSTRAKT Artykuł jest próbą wykazania, że w ramach przedmiotu etyka kreowane są w największym stopniu pozytywne doświadczenia edukacyjne, mające wpływ na rozwój społeczno-moralny młodzieży. Podczas lekcji etyki, prowadzonych we właściwym paradygmacie (progresywizm, podejście poznawczo-rozwojowe, idea mentoringu), kształtowane są cechy, postawy i kompetencje młodzieży przekładające się na osobowy rozwój. Wśród umiejętności i cech kształtowanych podczas lekcji etyki wyróżnić można: świadomość własnej tożsamości, umiejętność budowania relacji dialogicznej, kompetencję komunikacyjną, myślenie krytyczne oraz odwagę wyboru zgodnych z „Ja” wartości moralnych. Otwartość postawy nauczyciela etyki, który przyjmuje rolę mentora, a więc przewodnika i doradcy osobistego, może przełożyć się na poprawę jakości wychowania do wartości w polskich szkołach.

Journal

Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia)de Gruyter

Published: Dec 1, 2014

There are no references for this article.