Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Determination of the Metabolic Rate and Work Arduousness Class for Workers in Coal Mines – The Results of in Situ Research

Determination of the Metabolic Rate and Work Arduousness Class for Workers in Coal Mines – The... ReferencesBelding H.S., Hatch T.F., 1955. Index for evaluating heat stress in terms of resulting physiological strain. Heat Pip Air Condit. 27, 129-136.Brake D.J., Bates G.P., 2002. Limiting Metabolic Rate (Thermal Work Limit) as an Index of Thermal Stress. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 17 (3), 176-186.Domagała L., Kułagowska E., Karolak I., 2013. Określenie rodzajów i ciężkości pracy górników w kopalniach węgla kamiennego. Materiały konferencyjne - Konferencja naukowo-techniczna „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w odziemnych zakładach górniczych”, Gliwice - Rybnik 27.06.2013 r., 43-54.Drenda J., 1993. Dyskomfort cieplny w środowiskach pracy kopalń głębokich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 213, Gliwice.Final report 2015. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach (The improvement of work safety in mines) , part no. 5 „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych”, Strategic project no. SP/K/5/143275/11.PN-EN ISO 8996:2005. Ergonomia środowiska termicznego - Określenie tempa metabolizmu.PN-EN 27243:2005. Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.Spioch F.M., 1993. Oznaczanie wydatku energetycznego i ocena ciężkości pracy. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec.Wacławik J., 2010. Wentylacja kopalń. Tom 2, Wydawnictwo AGH, Kraków.Yaglou C.P., Minard D., 1957. Control of heat causualties at military training centers. Am. Med. Ass. Arch. Ind. Hlth. 16, 302-316. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Determination of the Metabolic Rate and Work Arduousness Class for Workers in Coal Mines – The Results of in Situ Research

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/determination-of-the-metabolic-rate-and-work-arduousness-class-for-fqthRzULX6
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0022
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBelding H.S., Hatch T.F., 1955. Index for evaluating heat stress in terms of resulting physiological strain. Heat Pip Air Condit. 27, 129-136.Brake D.J., Bates G.P., 2002. Limiting Metabolic Rate (Thermal Work Limit) as an Index of Thermal Stress. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 17 (3), 176-186.Domagała L., Kułagowska E., Karolak I., 2013. Określenie rodzajów i ciężkości pracy górników w kopalniach węgla kamiennego. Materiały konferencyjne - Konferencja naukowo-techniczna „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w odziemnych zakładach górniczych”, Gliwice - Rybnik 27.06.2013 r., 43-54.Drenda J., 1993. Dyskomfort cieplny w środowiskach pracy kopalń głębokich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 213, Gliwice.Final report 2015. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach (The improvement of work safety in mines) , part no. 5 „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych”, Strategic project no. SP/K/5/143275/11.PN-EN ISO 8996:2005. Ergonomia środowiska termicznego - Określenie tempa metabolizmu.PN-EN 27243:2005. Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.Spioch F.M., 1993. Oznaczanie wydatku energetycznego i ocena ciężkości pracy. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec.Wacławik J., 2010. Wentylacja kopalń. Tom 2, Wydawnictwo AGH, Kraków.Yaglou C.P., Minard D., 1957. Control of heat causualties at military training centers. Am. Med. Ass. Arch. Ind. Hlth. 16, 302-316.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Jun 27, 2017

References