Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Czy semantykę sytuacyjną da się zastąpić semantyką przedmiotową? Uwagi na temat artykułu Adama Nowaczyka Zaczęło się od Fregego

Czy semantykę sytuacyjną da się zastąpić semantyką przedmiotową? Uwagi na temat artykułu Adama... Streszczenie W artykule omówione są główne postulaty i tezy przedstawione w pracy Adama Nowaczyka Zaczęło się od Fregego . Wskazane są podstawowe trudności, jakie napotyka próba ich realizacji. Jako zasadnicze źródło konfl iktów między poglądami Nowaczyka a poglądami konsekwentnego zwolennika semantyki i ontologii sytuacyjnej wskazuje się postulat, zgodnie z którym ontologia danego rodzaju uznaje identyczność między obiektami podstawowymi dla danej ontologii za pojęcie pierwotne. W tym sensie identyczność między sytuacjami nie może być sprowadzona do identyczności między składnikami sytuacji (przedmiotami i ich własnościami). http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria de Gruyter

Czy semantykę sytuacyjną da się zastąpić semantyką przedmiotową? Uwagi na temat artykułu Adama Nowaczyka Zaczęło się od Fregego

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria , Volume 21 (1) – Nov 19, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/czy-semantyk-sytuacyjn-da-si-zast-pi-semantyk-przedmiotow-uwagi-na-YJNQ1ZRZ1U
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
1230-1493
DOI
10.2478/v10271-012-0004-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Streszczenie W artykule omówione są główne postulaty i tezy przedstawione w pracy Adama Nowaczyka Zaczęło się od Fregego . Wskazane są podstawowe trudności, jakie napotyka próba ich realizacji. Jako zasadnicze źródło konfl iktów między poglądami Nowaczyka a poglądami konsekwentnego zwolennika semantyki i ontologii sytuacyjnej wskazuje się postulat, zgodnie z którym ontologia danego rodzaju uznaje identyczność między obiektami podstawowymi dla danej ontologii za pojęcie pierwotne. W tym sensie identyczność między sytuacjami nie może być sprowadzona do identyczności między składnikami sytuacji (przedmiotami i ich własnościami).

Journal

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seriade Gruyter

Published: Nov 19, 2012

There are no references for this article.