Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Coal Mining and Post-Metallurgic Dumping Grounds and Their Connections with Exploitation of Raw Materials in the Region of Ruda Śląska

Coal Mining and Post-Metallurgic Dumping Grounds and Their Connections with Exploitation of Raw... ReferencesBoryczka A., Blacha L., 2002 a. Hutnictwo cynku na Śląsku do końca XIX wieku. Rudy i Metale Nieżelazne, nr 8, s. 369-374.Boryczka A., Blacha L., 2002 b. Hutnictwo cynku na Śląsku w XX wieku. Rudy i Metale Nieżelazne, nr 12, s. 618-622.Ciarowska K., Hanus-Fajerska E., 2011. Porównanie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych materiałów poflotacyjnych obsadzonych zróżnicowanym materiałem roślinnym. Nauka Przyroda Technologie, t. 5, z. 6, s. 1-10.Chodyniecka L., Bartela A., 1999. Charakterystyka mineralogiczna zwałowiska odpadów hutniczych po produkcji cynku „Rozamunda” i jego wpływ na środowisko. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, nr 15, s. 403-411.Dworak J.S., 1995. Karol Godula. Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Związek Górnośląski, koło Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej, Opole-Ruda Śląska.Dworak J.S., Ratka A., 1985. Ruda Śląska - przewodnik. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej, Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska.Gabzdyl W., 1995. Geologia złóż. Skrypty Uczelniane Politechniki Śląskiej, nr 1891.Gawor, Ł., Main, M., 2007. Ausgewählte Umweltprobleme im Ruhrgebiet und im Oberschlesischen Kohlenbezirk (GZW) am Beispiel von Bergehalden. In: Veröffentlichungen von der 16. Tagung für Ingenieurgeologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, p. 95-103.Gawor Ł., 2011. Der Einfluss von Rechtsvorschriften auf Rekultivierung und Folgenutzung von Bergehalden am Beispiel des Oberschlesischen Steinkohlebeckens und des Ruhrgebietes. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011.Gawor Ł., Jankowski A. T., Ruman M., 2011. Post-mining dumping grounds as geotourist attractions in the Upper Silesian Coal Basin and the Ruhr District. [in:] Moravian Geographical Reports, vol. 19, no. 4, p. 61-68.Janecka B., Sobik-Szołtysek J., 2009. Badania przydatności technik remediacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłu cynkowo-ołowiowego. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 12, nr 4, s. 281-294.Jaros J., 1965. Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku. Wrocław-Kraków.Jaros J., 1984. Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.Jonczy I., 2006. Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna zwałowiska odpadów poprodukcyjnych huty cynku i ołowiu w Rudzie Śląskiej-Wirku oraz jego wpływ na środowisko. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Jonczy I., 2013. Żużle po produkcji żelaza, cynku i ołowiu w świetle badań mineralogicznych. Przegląd Górniczy, nr 3, s. 52-56.Kuna-Gwoździewicz P., 2013. Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from the exhalation zones of thermally active mine waste dumps. In: J. Sust. Min., vol. 12, no 1, p. 7-12.Pazdur J. (praca zbiorowa), 1960. Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice.Popiołek K., 1965. Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku. Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice-Kraków.Probierz K., 2001. Górnictwo na cenzurowanym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Probierz K, Borówka B., 2009. Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Ratka A., 1995. Ruda Śląska (1295-1995). Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej i Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej.Suchnicka H., 2000. Shear strength properties of waste material several years after disposal. Archives of Mining Sciences, vol. 45, no 1, p. 47-71.Szczepańska J., Twardowska I., 1999. Distribution and environmental impact of coal mining wastes in Upper Silesia, Poland. Environ. Geol., vol. 38, issue 3, p. 249-258.http://rudaslaska.com.pl/i,rekultywacja-haldy-zakonczona,200274,734273.html#ixzz2zbmxaw8Ihttp://www.swietochlowice.pl/mieszkaniec-ochrona-srodowiska-rekultywacja-haldy-swietochlowic.html http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Coal Mining and Post-Metallurgic Dumping Grounds and Their Connections with Exploitation of Raw Materials in the Region of Ruda Śląska

Archives of Mining Sciences , Volume 62 (2): 11 – Jun 27, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/coal-mining-and-post-metallurgic-dumping-grounds-and-their-connections-hHPR00sj39
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0023
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBoryczka A., Blacha L., 2002 a. Hutnictwo cynku na Śląsku do końca XIX wieku. Rudy i Metale Nieżelazne, nr 8, s. 369-374.Boryczka A., Blacha L., 2002 b. Hutnictwo cynku na Śląsku w XX wieku. Rudy i Metale Nieżelazne, nr 12, s. 618-622.Ciarowska K., Hanus-Fajerska E., 2011. Porównanie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych materiałów poflotacyjnych obsadzonych zróżnicowanym materiałem roślinnym. Nauka Przyroda Technologie, t. 5, z. 6, s. 1-10.Chodyniecka L., Bartela A., 1999. Charakterystyka mineralogiczna zwałowiska odpadów hutniczych po produkcji cynku „Rozamunda” i jego wpływ na środowisko. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, nr 15, s. 403-411.Dworak J.S., 1995. Karol Godula. Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Związek Górnośląski, koło Nowy Bytom w Rudzie Śląskiej, Opole-Ruda Śląska.Dworak J.S., Ratka A., 1985. Ruda Śląska - przewodnik. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej, Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska.Gabzdyl W., 1995. Geologia złóż. Skrypty Uczelniane Politechniki Śląskiej, nr 1891.Gawor, Ł., Main, M., 2007. Ausgewählte Umweltprobleme im Ruhrgebiet und im Oberschlesischen Kohlenbezirk (GZW) am Beispiel von Bergehalden. In: Veröffentlichungen von der 16. Tagung für Ingenieurgeologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, p. 95-103.Gawor Ł., 2011. Der Einfluss von Rechtsvorschriften auf Rekultivierung und Folgenutzung von Bergehalden am Beispiel des Oberschlesischen Steinkohlebeckens und des Ruhrgebietes. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011.Gawor Ł., Jankowski A. T., Ruman M., 2011. Post-mining dumping grounds as geotourist attractions in the Upper Silesian Coal Basin and the Ruhr District. [in:] Moravian Geographical Reports, vol. 19, no. 4, p. 61-68.Janecka B., Sobik-Szołtysek J., 2009. Badania przydatności technik remediacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłu cynkowo-ołowiowego. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 12, nr 4, s. 281-294.Jaros J., 1965. Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku. Wrocław-Kraków.Jaros J., 1984. Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.Jonczy I., 2006. Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna zwałowiska odpadów poprodukcyjnych huty cynku i ołowiu w Rudzie Śląskiej-Wirku oraz jego wpływ na środowisko. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Jonczy I., 2013. Żużle po produkcji żelaza, cynku i ołowiu w świetle badań mineralogicznych. Przegląd Górniczy, nr 3, s. 52-56.Kuna-Gwoździewicz P., 2013. Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from the exhalation zones of thermally active mine waste dumps. In: J. Sust. Min., vol. 12, no 1, p. 7-12.Pazdur J. (praca zbiorowa), 1960. Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice.Popiołek K., 1965. Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku. Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice-Kraków.Probierz K., 2001. Górnictwo na cenzurowanym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Probierz K, Borówka B., 2009. Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Ratka A., 1995. Ruda Śląska (1295-1995). Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej i Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej.Suchnicka H., 2000. Shear strength properties of waste material several years after disposal. Archives of Mining Sciences, vol. 45, no 1, p. 47-71.Szczepańska J., Twardowska I., 1999. Distribution and environmental impact of coal mining wastes in Upper Silesia, Poland. Environ. Geol., vol. 38, issue 3, p. 249-258.http://rudaslaska.com.pl/i,rekultywacja-haldy-zakonczona,200274,734273.html#ixzz2zbmxaw8Ihttp://www.swietochlowice.pl/mieszkaniec-ochrona-srodowiska-rekultywacja-haldy-swietochlowic.html

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Jun 27, 2017

There are no references for this article.