Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Application of Quality Management Tools for Evaluating the Failure Frequency of Cutter-Loader and Plough Mining Systems

Application of Quality Management Tools for Evaluating the Failure Frequency of Cutter-Loader and... ReferencesBiały W., Bobkowski G., 2004a. Wprowadzenie systemów CMM w celu obniżenia kosztów eksploatacji węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 22/2004 Gliwice, s. 7-20.Biały W., Bobkowski G., 2004b. Nowoczesna gospodarka remontowa jako podstawa sprawnego funkcjonowania górniczych systemów technicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 260/2004 Gliwice, s. 229-248.Biały W., Czerwiński S., 2011. Analiza pracy maszyny urabiającej w wyrobisku ścianowym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4 (482), s. 5-14.Jonak J., 2002. Use of artificial intelligence automation of rock cutting. Journal of Mining Science, 3(38), s. 270-277.Kandananond K., 2010. Effectively monitorinig the performance of Integrated process control systems under nonstationary disturbances. Journal of Quality Statistices and Reliability, Vol. 2010, DOI:10.1155/2010/180293.10.1155/2010/180293Kołodziej S., 2004. Wykorzystanie badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 22, Gliwice, s. 81-92.Kołodziej S., Maruszewska E.W., 2015. Economical effectiveness and social objectives in corporate social reports - a survey among Polish publicly traded companies. SGEM2015 Conference Proceedings, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B22/S6.02110.5593/SGEMSOCIAL2015/B22/S6.021Krauze K., Kotwica K., 2007. Selection and underground tests of the rotary tangential cutting picks used in cutting heads of the longwall and roadway miners. Archives of Mining Sciences, Vol. 52, No 2, s. 195-217.Maruszewska E.W., 2012. Implementation of Enterprise Resource Planning system and change in accountant’s role - Polish perspective. Management Systems in Production Engineering, no. 2 (6), s. 3-7.Peter F., 2001. Rethinking Pareto analysis maintenance applications of logarithmic scatterplots. Journal of Quality i Maintenance Engineering, 4 (7), 252-263.Wolniak R., Skotnicka B., 2011. Metody i narzędzia zarządzania jakością - teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Zasadzień M., 2014. Using the Pareto diagram and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) to identify key defects in a product. Management Systems in Production Engineering, no. 4 (16), s. 153-156. DOI 10.12914/MSPE-02-04-2014.Raporty dzienne dyspozytora kopalni, 2009, 2010. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

Application of Quality Management Tools for Evaluating the Failure Frequency of Cutter-Loader and Plough Mining Systems

Archives of Mining Sciences , Volume 62 (2): 10 – Jun 27, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/application-of-quality-management-tools-for-evaluating-the-failure-BmbY803bEL
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0018
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesBiały W., Bobkowski G., 2004a. Wprowadzenie systemów CMM w celu obniżenia kosztów eksploatacji węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 22/2004 Gliwice, s. 7-20.Biały W., Bobkowski G., 2004b. Nowoczesna gospodarka remontowa jako podstawa sprawnego funkcjonowania górniczych systemów technicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 260/2004 Gliwice, s. 229-248.Biały W., Czerwiński S., 2011. Analiza pracy maszyny urabiającej w wyrobisku ścianowym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4 (482), s. 5-14.Jonak J., 2002. Use of artificial intelligence automation of rock cutting. Journal of Mining Science, 3(38), s. 270-277.Kandananond K., 2010. Effectively monitorinig the performance of Integrated process control systems under nonstationary disturbances. Journal of Quality Statistices and Reliability, Vol. 2010, DOI:10.1155/2010/180293.10.1155/2010/180293Kołodziej S., 2004. Wykorzystanie badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 22, Gliwice, s. 81-92.Kołodziej S., Maruszewska E.W., 2015. Economical effectiveness and social objectives in corporate social reports - a survey among Polish publicly traded companies. SGEM2015 Conference Proceedings, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B22/S6.02110.5593/SGEMSOCIAL2015/B22/S6.021Krauze K., Kotwica K., 2007. Selection and underground tests of the rotary tangential cutting picks used in cutting heads of the longwall and roadway miners. Archives of Mining Sciences, Vol. 52, No 2, s. 195-217.Maruszewska E.W., 2012. Implementation of Enterprise Resource Planning system and change in accountant’s role - Polish perspective. Management Systems in Production Engineering, no. 2 (6), s. 3-7.Peter F., 2001. Rethinking Pareto analysis maintenance applications of logarithmic scatterplots. Journal of Quality i Maintenance Engineering, 4 (7), 252-263.Wolniak R., Skotnicka B., 2011. Metody i narzędzia zarządzania jakością - teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.Zasadzień M., 2014. Using the Pareto diagram and FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) to identify key defects in a product. Management Systems in Production Engineering, no. 4 (16), s. 153-156. DOI 10.12914/MSPE-02-04-2014.Raporty dzienne dyspozytora kopalni, 2009, 2010.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Jun 27, 2017

References