Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

An Evaluation of Practical Applicability of Multi-Assortment Production Break-Even Analysis based on Mining Companies

An Evaluation of Practical Applicability of Multi-Assortment Production Break-Even Analysis based... ReferencesCzopek K., 2001. Wykorzystanie analizy kosztów stałych i zmiennych do prognozowania efektywności wydobycia węgla brunatnego. Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030. IGSMiE PAN, Kraków, s. 209-223.Czopek K., 2003. Koszty stałe i zmienne. Teoria – Praktyka. Wyd. Art.-Tekst, Kraków.Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., 2012. Finanse i rachunkowość. PWE, Warszawa.Eichler P., 2004. Jak przeprowadzać analizę progu rentowności przedsiębiorstwa dla produkcji wieloasortymentowej. Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12/2004.Fuksa D., 2011. The conception of determining the multiassortment threshold of profitability for hard coal mines. The Polish Mining Review, Vol. 67/9, p. 46-48 [in Polish].Fuksa D., 2012. Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Wydawnictwo AGH, Rozprawy Monografie, Kraków.Fuksa D., 2013. Concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterprise. Arch. Min. Sci. 58, 2, 395-410.Fuksa D., 2016. Przyszłość polskiego węgla. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, R. 17, nr 2, s. 9-16.Gałaś Z. [red.], Bogacz P., Dura A., Fuksa D., Mazur Z., Napieraj A., Obrzut M., Sierpień M., Sukiennik M., Trzaskuś-Żak B., 2009. An analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction. AGH Press, Kraków [in Polish].Gawlik L., 2008. Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności pomiędzy kosztami pozyskania węgla a wielkością wydobycia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 1, s. 27-44.Gawlik L., 2008. Wpływ poziomu wydobycia węgla kamiennego na koszty jego pozyskania w kopalniach. Wyd. IGSMiE PAN, Studia, Rozprawy, Monografie nr 148, KrakówGawlik L., 2010. Koszty zmienne w kosztach wytwarzania węgla w kopalniach węgla kamiennego. Polityka Energetyczna, T. 13, z. 2, s. 131-144Jaśkowski A., 1998. Multi-dimensional optimization of quantitative-qualitative production structure of a group of coal mines (holding companies) in the light of basic requirements of coal consumer. Arch. Min. Sci. 43, 4, 605-612 [in Polish].Karmańska A. [red.], 2009. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.Kustra A., 2008. Cost calculation in the mining activity treated as a project – strategic and operational approach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 4/2, s. 237-249Kustra A., 2013. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego. Wydawnictwa AGH, Rozprawy Monografie, Kraków.Łuczak I., Utrata A., 2000. Wykorzystanie rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem górniczym. Konferencja naukowo-techniczna „Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia”. AGH, Wydział Górniczy, KEiZwP. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków, s. 213-230.Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T., 2009. Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings. Arch. Min. Sci. 54, 1, 79-86.Nahotko S., 1997. Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.Nowak E., 2001. Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.Nowak E., 2003. Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa.Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.Schugart G. L., Benjamin J. J., Francia A. J., Strawser R. H., 1988. Survey of Accounting. Sixth Edition. IRWIN, Homewood, Illinois.Sierpińska M., Kustra A., 2007. Sposoby ujęcia kosztów w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 23, z. spec. 2, s. 229-237.Snopkowski R., 2002. Longwall output plan considered in probability aspect. Arch. Min. Sci. 47, 3, 413-420.Sobańska I., 2003. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.Trzaskuś-Żak B., 2010. Determination of profitability thershold for multi-assortment production in dependence on the way of fixed cost approach – opencast as ex ample. The Polish Mining Review, Vol. 66/9, p. 139-142 [in Polish].Turek M., 2013. System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego [w:]. Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia, Difin, Warszawa.Turek M. [red.], Michalak A. 2013. Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego – zmiany i determinanty. Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia, Difin, Warszawa.Turek M., Sojda A., Wolny M., 2011. Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. „Zarządzanie i Edukacja”, nr 76/77.Wermut J., 2000. Rachunkowość zarządcza. Gdańsk.Wilkinson N., 2005. Managerial Economics. A Problem-Solving Approach. Cambridge University Press, Cambridge. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Archives of Mining Sciences de Gruyter

An Evaluation of Practical Applicability of Multi-Assortment Production Break-Even Analysis based on Mining Companies

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/an-evaluation-of-practical-applicability-of-multi-assortment-y0MEF20HPv
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2017 Archives of Mining Sciences
ISSN
1689-0469
eISSN
1689-0469
DOI
10.1515/amsc-2017-0003
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ReferencesCzopek K., 2001. Wykorzystanie analizy kosztów stałych i zmiennych do prognozowania efektywności wydobycia węgla brunatnego. Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030. IGSMiE PAN, Kraków, s. 209-223.Czopek K., 2003. Koszty stałe i zmienne. Teoria – Praktyka. Wyd. Art.-Tekst, Kraków.Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z., 2012. Finanse i rachunkowość. PWE, Warszawa.Eichler P., 2004. Jak przeprowadzać analizę progu rentowności przedsiębiorstwa dla produkcji wieloasortymentowej. Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12/2004.Fuksa D., 2011. The conception of determining the multiassortment threshold of profitability for hard coal mines. The Polish Mining Review, Vol. 67/9, p. 46-48 [in Polish].Fuksa D., 2012. Metoda oceny wpływu zmiennego zapotrzebowania odbiorców węgla kamiennego na efektywność funkcjonowania wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Wydawnictwo AGH, Rozprawy Monografie, Kraków.Fuksa D., 2013. Concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterprise. Arch. Min. Sci. 58, 2, 395-410.Fuksa D., 2016. Przyszłość polskiego węgla. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, R. 17, nr 2, s. 9-16.Gałaś Z. [red.], Bogacz P., Dura A., Fuksa D., Mazur Z., Napieraj A., Obrzut M., Sierpień M., Sukiennik M., Trzaskuś-Żak B., 2009. An analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction. AGH Press, Kraków [in Polish].Gawlik L., 2008. Budowa i weryfikacja modelu ekonometrycznego dla określenia liniowej zależności pomiędzy kosztami pozyskania węgla a wielkością wydobycia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 1, s. 27-44.Gawlik L., 2008. Wpływ poziomu wydobycia węgla kamiennego na koszty jego pozyskania w kopalniach. Wyd. IGSMiE PAN, Studia, Rozprawy, Monografie nr 148, KrakówGawlik L., 2010. Koszty zmienne w kosztach wytwarzania węgla w kopalniach węgla kamiennego. Polityka Energetyczna, T. 13, z. 2, s. 131-144Jaśkowski A., 1998. Multi-dimensional optimization of quantitative-qualitative production structure of a group of coal mines (holding companies) in the light of basic requirements of coal consumer. Arch. Min. Sci. 43, 4, 605-612 [in Polish].Karmańska A. [red.], 2009. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.Kustra A., 2008. Cost calculation in the mining activity treated as a project – strategic and operational approach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 4/2, s. 237-249Kustra A., 2013. Zarządzanie kosztami w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego. Wydawnictwa AGH, Rozprawy Monografie, Kraków.Łuczak I., Utrata A., 2000. Wykorzystanie rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem górniczym. Konferencja naukowo-techniczna „Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia”. AGH, Wydział Górniczy, KEiZwP. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków, s. 213-230.Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T., 2009. Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings. Arch. Min. Sci. 54, 1, 79-86.Nahotko S., 1997. Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.Nowak E., 2001. Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.Nowak E., 2003. Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa.Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.Schugart G. L., Benjamin J. J., Francia A. J., Strawser R. H., 1988. Survey of Accounting. Sixth Edition. IRWIN, Homewood, Illinois.Sierpińska M., Kustra A., 2007. Sposoby ujęcia kosztów w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 23, z. spec. 2, s. 229-237.Snopkowski R., 2002. Longwall output plan considered in probability aspect. Arch. Min. Sci. 47, 3, 413-420.Sobańska I., 2003. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.Trzaskuś-Żak B., 2010. Determination of profitability thershold for multi-assortment production in dependence on the way of fixed cost approach – opencast as ex ample. The Polish Mining Review, Vol. 66/9, p. 139-142 [in Polish].Turek M., 2013. System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego [w:]. Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia, Difin, Warszawa.Turek M. [red.], Michalak A. 2013. Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego – zmiany i determinanty. Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia, Difin, Warszawa.Turek M., Sojda A., Wolny M., 2011. Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. „Zarządzanie i Edukacja”, nr 76/77.Wermut J., 2000. Rachunkowość zarządcza. Gdańsk.Wilkinson N., 2005. Managerial Economics. A Problem-Solving Approach. Cambridge University Press, Cambridge.

Journal

Archives of Mining Sciencesde Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References