Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Raymond Corbey: Wildheid en Beschaving. De Europese Verbeelding van Afrika. Ambo/Baarn, 1989, 182 blz. en 116 foto’s

Raymond Corbey: Wildheid en Beschaving. De Europese Verbeelding van Afrika. Ambo/Baarn, 1989, 182... Afrika Focus, Vol. 6, Nr. 1, 1990, pp. 77-80 RAYMOND CORBEY: WILDHEID EN BESCHAVING. DE EUROPESE VERBEELDING VAN AFRIKA. AMBO/BAARN, 1989, 182 biz. en 116 foto 's " Ex Africa semper aliquid novi" zeiden de Latijnen lnderdaad, Dr. R. Corbey, wijsgerig antropoloog verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, analyseert in zijn werlc de Franse, Duitse en Belgische beeldvor­ ming van Afrika tussen 1850 en 1930 aan de hand van: 1 ansichtkaarten van naakte Afrikaanse vrouwen uit de Franse kolonies en Belgisch Kongo, de gedrukte tekst erop, vaak verfraaid met persoonli jke commentaar, 2 afbeeldingen uit de wetenschappelijke antropologische lite­ ratuur, 3 reisverhalen en romans (het epos van de koloniale beschavings­ koorts), 4 missieli~ratuur en -foto 's (propaganda voor de hemel}, 5 wereld­ tentoonstellingen waar autochtonen, vaak achter tralies, te bekijken waren. Kortom, voorliggend werlc is de geschiedenis van de "ongeciviliseerden" tegenover de Europese "beschaving" ! De overheersing van de wereld door enkele Europese landen ging gepaard met de overtuiging van de absolute morele en culturele superioriteit van bet Westen Oat de blanken weinig of helemaal niet relativistisch waren, blijkt uit talrijke bronnen die de auteur raadpleegde. De wereld van de blanke werd niet overhoop gehaald, hij kreeg geen http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Afrika Focus Brill

Raymond Corbey: Wildheid en Beschaving. De Europese Verbeelding van Afrika. Ambo/Baarn, 1989, 182 blz. en 116 foto’s

Afrika Focus , Volume 6 (1): 4 – Jan 26, 1990

Loading next page...
 
/lp/brill/raymond-corbey-wildheid-en-beschaving-de-europese-verbeelding-van-zmM8jIw4iE
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
ISSN
0772-084X
eISSN
2031-356X
DOI
10.1163/2031356X-00601006
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Afrika Focus, Vol. 6, Nr. 1, 1990, pp. 77-80 RAYMOND CORBEY: WILDHEID EN BESCHAVING. DE EUROPESE VERBEELDING VAN AFRIKA. AMBO/BAARN, 1989, 182 biz. en 116 foto 's " Ex Africa semper aliquid novi" zeiden de Latijnen lnderdaad, Dr. R. Corbey, wijsgerig antropoloog verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, analyseert in zijn werlc de Franse, Duitse en Belgische beeldvor­ ming van Afrika tussen 1850 en 1930 aan de hand van: 1 ansichtkaarten van naakte Afrikaanse vrouwen uit de Franse kolonies en Belgisch Kongo, de gedrukte tekst erop, vaak verfraaid met persoonli jke commentaar, 2 afbeeldingen uit de wetenschappelijke antropologische lite­ ratuur, 3 reisverhalen en romans (het epos van de koloniale beschavings­ koorts), 4 missieli~ratuur en -foto 's (propaganda voor de hemel}, 5 wereld­ tentoonstellingen waar autochtonen, vaak achter tralies, te bekijken waren. Kortom, voorliggend werlc is de geschiedenis van de "ongeciviliseerden" tegenover de Europese "beschaving" ! De overheersing van de wereld door enkele Europese landen ging gepaard met de overtuiging van de absolute morele en culturele superioriteit van bet Westen Oat de blanken weinig of helemaal niet relativistisch waren, blijkt uit talrijke bronnen die de auteur raadpleegde. De wereld van de blanke werd niet overhoop gehaald, hij kreeg geen

Journal

Afrika FocusBrill

Published: Jan 26, 1990

There are no references for this article.