Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Preliminary Material

Preliminary Material Uitgave van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst AZIATISCHE KUNST Publication of the Asian Art Society in the Netherlands De Vereniging van Vrienden der Aziati­ sche Kunst is opgericht in 1918 met het doel grotere bekendheid te geven aan de Van de redactie kunst van Azië. In de loop der jaren heeft zij een veelzijdige collectie kunst­ voorwerpen bijeengebracht, die inter­ Al vaak is opgemerkt dat het onderwerp nationale bekendheid geniet. De verza­ Aziatische kunst zowel in tijd als ruimte meling, die voortdurend wordt uitge­ breid, is in bruikleen bij het Rijksmuseum zeer uitgestrekt is. De inhoud van dit in Amsterdam en vormt daar het hoofd­ nummer bevestigt het nog eens. Het is de bestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst. De Vereniging organiseert ten­ taak van auteurs en redactie ervoor te toonstellingen, lezingen en excursies. zorgen dat de artikelen over deze uiteen­ lopende onderwerpen toch voor een groot publiek boeiend zijn. 39ste jaargang, Nr. 3 september 2009 Oordeelt u zelf of dat in deze zes korte artikelen gelukt is. We zijn blij dat twee buitenlandse auteurs ons hebben weten te vin­ ISSN den: Yayoi Kawamura van de universiteit van Oviedo in Spanje en 0921 - 657X Nguyen Xuan Hien, die jarenlang rijst-genetica en etnobotanie doceerde aan verschillende universiteiten in Azië en Europa, maar REDACTIE J. van Campen, M. Fitski, ook historicus is en kenner van het betelkauwen in Vietnam. E. Kamstra, R. Miedema, Sporadisch is eerder in dit blad aandacht besteed aan eigentijdse Chi­ A. Slaczka, E. Uitzinger nese kunst. Sceptici en ongelovigen kunnen zich in dit nummer bij de hand laten nemen door Ellen Uitzinger die uitlegt waarom - tegen haar REDACTIEADRES verwachtingen in - Chinese contemporaine kunst wel degelijk interes­ Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst - p/a Rijksmuseum sant kan zijn, en, zoals zij zelf schrijft, ‘af en toe veel meer dan dat.’ Afdeling Aziatische Kunst Postbus 74888 1070 DN Amsterdam Inhoud ADVERTENTIES & 0 De torens van oude tempels in India. Gerand Foekema SECRETARIAAT VERENIGING Jac's den Boer en Vink bv, Postbus 43, 2850 AA Haastrecht 0 Eeuwenoude Vietnamese kalkpotjes in Nederlandse musea. Tel 0182-501696 Nguyen Xuan Hien Fax 0182-501939 e-mail wak@denboerenvink.nl A lacquer Dutch pipe case in the Torralba Collection. ADVERTENTIETARIEVEN Yayoi Kawamura info@aziatischekunst.nl www.aziatischekunst.nl 25 Een boekbespreking - en een verontschuldiging. Ellen üitzinger VORMGEVING G.J. Slagter, Groningen 35 Een schenking van formaat. Menno Fitski LITHOGRAFIE & DRUK Tentoonstellingsbericht: Sumatra tercinta. Het geliefde eiland. Drukkerij Waanders, Zwolle Rapti Golder-Miedema Het Bestuur van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst is niet aansprakelijk voor de inhoud Foto omslag: Globevormig potje met lichtgeel glazuur, steengoed, hoogte 13 cm., diameter 9,8 cm., van de advertenties. Vietnam, 18v eeuw, Museum Volkenkunde, Leiden, inv.nr 2917-44 http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Aziatische Kunst Brill

Preliminary Material

Aziatische Kunst , Volume 39 (3): 1 – Jul 11, 2009

Loading next page...
 
/lp/brill/preliminary-material-qNX4A2S2p1
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
eISSN
2543-1749
DOI
10.1163/25431749-90000186
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Uitgave van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst AZIATISCHE KUNST Publication of the Asian Art Society in the Netherlands De Vereniging van Vrienden der Aziati­ sche Kunst is opgericht in 1918 met het doel grotere bekendheid te geven aan de Van de redactie kunst van Azië. In de loop der jaren heeft zij een veelzijdige collectie kunst­ voorwerpen bijeengebracht, die inter­ Al vaak is opgemerkt dat het onderwerp nationale bekendheid geniet. De verza­ Aziatische kunst zowel in tijd als ruimte meling, die voortdurend wordt uitge­ breid, is in bruikleen bij het Rijksmuseum zeer uitgestrekt is. De inhoud van dit in Amsterdam en vormt daar het hoofd­ nummer bevestigt het nog eens. Het is de bestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst. De Vereniging organiseert ten­ taak van auteurs en redactie ervoor te toonstellingen, lezingen en excursies. zorgen dat de artikelen over deze uiteen­ lopende onderwerpen toch voor een groot publiek boeiend zijn. 39ste jaargang, Nr. 3 september 2009 Oordeelt u zelf of dat in deze zes korte artikelen gelukt is. We zijn blij dat twee buitenlandse auteurs ons hebben weten te vin­ ISSN den: Yayoi Kawamura van de universiteit van Oviedo in Spanje en 0921 - 657X Nguyen Xuan Hien, die jarenlang rijst-genetica en etnobotanie doceerde aan verschillende universiteiten in Azië en Europa, maar REDACTIE J. van Campen, M. Fitski, ook historicus is en kenner van het betelkauwen in Vietnam. E. Kamstra, R. Miedema, Sporadisch is eerder in dit blad aandacht besteed aan eigentijdse Chi­ A. Slaczka, E. Uitzinger nese kunst. Sceptici en ongelovigen kunnen zich in dit nummer bij de hand laten nemen door Ellen Uitzinger die uitlegt waarom - tegen haar REDACTIEADRES verwachtingen in - Chinese contemporaine kunst wel degelijk interes­ Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst - p/a Rijksmuseum sant kan zijn, en, zoals zij zelf schrijft, ‘af en toe veel meer dan dat.’ Afdeling Aziatische Kunst Postbus 74888 1070 DN Amsterdam Inhoud ADVERTENTIES & 0 De torens van oude tempels in India. Gerand Foekema SECRETARIAAT VERENIGING Jac's den Boer en Vink bv, Postbus 43, 2850 AA Haastrecht 0 Eeuwenoude Vietnamese kalkpotjes in Nederlandse musea. Tel 0182-501696 Nguyen Xuan Hien Fax 0182-501939 e-mail wak@denboerenvink.nl A lacquer Dutch pipe case in the Torralba Collection. ADVERTENTIETARIEVEN Yayoi Kawamura info@aziatischekunst.nl www.aziatischekunst.nl 25 Een boekbespreking - en een verontschuldiging. Ellen üitzinger VORMGEVING G.J. Slagter, Groningen 35 Een schenking van formaat. Menno Fitski LITHOGRAFIE & DRUK Tentoonstellingsbericht: Sumatra tercinta. Het geliefde eiland. Drukkerij Waanders, Zwolle Rapti Golder-Miedema Het Bestuur van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst is niet aansprakelijk voor de inhoud Foto omslag: Globevormig potje met lichtgeel glazuur, steengoed, hoogte 13 cm., diameter 9,8 cm., van de advertenties. Vietnam, 18v eeuw, Museum Volkenkunde, Leiden, inv.nr 2917-44

Journal

Aziatische KunstBrill

Published: Jul 11, 2009

There are no references for this article.