Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Preliminary Material

Preliminary Material Uitgave van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst AZIATISCHE KUNST Publication of the Asian Art Society in the Netherlands De Vereniging van Vrienden der Aziati­ sche Kunst is opgericht in 1918 met het doel grotere bekendheid te geven aan de kunst van Azië. In de loop der jaren Van de redactie heeft zij een veelzijdige collectie kunst­ voorwerpen bijeengebracht, die inter­ nationale bekendheid geniet. De verza­ Op het vorige omslag van Aziatische meling, die voortdurend wordt uitge­ breid, is in bruikleen bij het Rijksmuseum Kunst was een uitsnede te zien van een in Amsterdam en vormt daar het hoofd­ Indiaas ivoren paneeltje met een bestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst. De Vereniging organiseert ten­ voorstelling van een liefdespaar. toonstellingen, lezingen en excursies. De lezers reageerden in groten getale met de vraag waarom er niet meer over dit object te lezen viel in het blad. 36ste jaargang, Nr. 2 Gelukkig kunnen we nu al aan die wens tegemoetkomen: Pauline juni 2006 Lunsingh Scheurleer geeft tekst en uitleg bij deze aanwinst uit 2004. Dit nummer heeft een gevarieerde inhoud met aandacht voor ISSN tentoonstellingen in het Princessehof en Van Goghmuseum die zeer 0921 - 657X de moeite waard zijn en een ‘nabeschouwing’ van de verrassende REDACTIE tentoonstelling over Yogya-zilver vorig jaar in het Tropenmuseum. J. van Campen, M. Fitski, In het blad worden ook resultaten van nieuw onderzoek gepubliceerd. E. Kamstra, R. Miedema, Onze redacteur Anna Slaczka heeft een mooi artikel geschreven over A. Slaczka, E. Uitzinger dozen die in heiligdommen in Zuid-oost Azië zijn gevonden en over Indiase teksten die een nieuw licht werpen op hun functie. REDACTIEADRES Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst Inhoud p/a Rijksmuseum Afdeling Aziatische Kunst |T] Is de Jolotundo-doos een ‘embryo’? Een zoektocht naar Postbus 74888 de oorsprong van een ritueel, Anna Slaczka 1070 DN Amsterdam ADVERTENTIES & 0 Een ivoren paneeltje met een voorstelling van een SECRETARIAAT VERENIGING liefdespaar, Pauline Lunsingh Scheurleer Goudvink 2 3766 WL Soest 0 Yogya-zilver 1930-1942,/an Veenendaal ADVERTENTIETARIEVEN info@aziatischekunst.nl [ts] Boekbespreking: Yogya Silver; renewal of a Javanese www.aziatischekunst.nl handicraft, Rebecca Roskam VORMGEVING [32] Tentoonstelling: Pronkstukken uit keizerlijk Japan, G.J. Slagter, Groningen Meiji-kunst uit de Khalili collectie, Kris Schiermeier LITHOGRAFIE & DRUK Drukkerij Waanders, Zwolle 36 Tentoonstelling: De kleur van duizend bergsmaragden, Susan Groot Het Bestuur van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst is niet aansprakelijk voor de inhoud Foto omslag: Fles, porselein, celadon-glazuur met emallkleuren, Japan, 1660-1680, hoogte 28 cm, AK-MAK-683 van de advertenties. Foto achterzijde: Gouden krisgreep, Indonesië, Zuld-Sulawesl, 15e-16e eeuw http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Aziatische Kunst Brill

Preliminary Material

Aziatische Kunst , Volume 36 (2): 1 – Jul 5, 2006

Loading next page...
 
/lp/brill/preliminary-material-ZSHMeU9iK0
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
eISSN
2543-1749
DOI
10.1163/25431749-90000074
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Uitgave van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst AZIATISCHE KUNST Publication of the Asian Art Society in the Netherlands De Vereniging van Vrienden der Aziati­ sche Kunst is opgericht in 1918 met het doel grotere bekendheid te geven aan de kunst van Azië. In de loop der jaren Van de redactie heeft zij een veelzijdige collectie kunst­ voorwerpen bijeengebracht, die inter­ nationale bekendheid geniet. De verza­ Op het vorige omslag van Aziatische meling, die voortdurend wordt uitge­ breid, is in bruikleen bij het Rijksmuseum Kunst was een uitsnede te zien van een in Amsterdam en vormt daar het hoofd­ Indiaas ivoren paneeltje met een bestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst. De Vereniging organiseert ten­ voorstelling van een liefdespaar. toonstellingen, lezingen en excursies. De lezers reageerden in groten getale met de vraag waarom er niet meer over dit object te lezen viel in het blad. 36ste jaargang, Nr. 2 Gelukkig kunnen we nu al aan die wens tegemoetkomen: Pauline juni 2006 Lunsingh Scheurleer geeft tekst en uitleg bij deze aanwinst uit 2004. Dit nummer heeft een gevarieerde inhoud met aandacht voor ISSN tentoonstellingen in het Princessehof en Van Goghmuseum die zeer 0921 - 657X de moeite waard zijn en een ‘nabeschouwing’ van de verrassende REDACTIE tentoonstelling over Yogya-zilver vorig jaar in het Tropenmuseum. J. van Campen, M. Fitski, In het blad worden ook resultaten van nieuw onderzoek gepubliceerd. E. Kamstra, R. Miedema, Onze redacteur Anna Slaczka heeft een mooi artikel geschreven over A. Slaczka, E. Uitzinger dozen die in heiligdommen in Zuid-oost Azië zijn gevonden en over Indiase teksten die een nieuw licht werpen op hun functie. REDACTIEADRES Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst Inhoud p/a Rijksmuseum Afdeling Aziatische Kunst |T] Is de Jolotundo-doos een ‘embryo’? Een zoektocht naar Postbus 74888 de oorsprong van een ritueel, Anna Slaczka 1070 DN Amsterdam ADVERTENTIES & 0 Een ivoren paneeltje met een voorstelling van een SECRETARIAAT VERENIGING liefdespaar, Pauline Lunsingh Scheurleer Goudvink 2 3766 WL Soest 0 Yogya-zilver 1930-1942,/an Veenendaal ADVERTENTIETARIEVEN info@aziatischekunst.nl [ts] Boekbespreking: Yogya Silver; renewal of a Javanese www.aziatischekunst.nl handicraft, Rebecca Roskam VORMGEVING [32] Tentoonstelling: Pronkstukken uit keizerlijk Japan, G.J. Slagter, Groningen Meiji-kunst uit de Khalili collectie, Kris Schiermeier LITHOGRAFIE & DRUK Drukkerij Waanders, Zwolle 36 Tentoonstelling: De kleur van duizend bergsmaragden, Susan Groot Het Bestuur van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst is niet aansprakelijk voor de inhoud Foto omslag: Fles, porselein, celadon-glazuur met emallkleuren, Japan, 1660-1680, hoogte 28 cm, AK-MAK-683 van de advertenties. Foto achterzijde: Gouden krisgreep, Indonesië, Zuld-Sulawesl, 15e-16e eeuw

Journal

Aziatische KunstBrill

Published: Jul 5, 2006

There are no references for this article.