Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Preliminary Material

Preliminary Material AFRIKA FOCUS Vol. 4, NR. 3-4, 1988. Tijdschrift van AFRIKA BRUG v.z.w. Periodical of the association AFR/KA BRUG Stichtende organisatie: Afrika Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent (1985) Founding Organisation: Africa Association of the State University of Ghent, Belgium (1985) Editoriaal Het voorliggend dubbelnummer maakt volume4 van AFRIKA FO­ CUS rond. Dit stemt het Redaktiekomitee gelukkig, en dit om ver­ is zonder kleer­ schillende redenen. Een moeilijke overgangsperiode scheuren doorworsteld. Wij kunnen nu putten uit een aantal uitste­ kende kopijen over aktueel Afrika-onderzoek. Wij kunnen dus een van onze voornaamste doelstellingen, de multidisciplinariteit, pro­ bleemloos waarmaken. Vier artikels liggen op de plank: evenveel verfrissende bladen uit een een lief de gemeen heb­ brede waaier van onderzoeksdomeinen die ben: Afrika. Antoon DEBAETS stelt de intrigerende vraag: 'Hebben geschiede­ nishandboeken een invloed op bet beeld dat mensen zich vormen over andere kulturen?' Zijn genuanceerd en boeiend antwoord vormt de opening van dit nummer. Antoon DE SCHRYVER en Andre MEHEUS vestigen onze aandacht op een bijzonder schrijnend pro­ bleem: de 'revival' van een aantal 'oude' en 'overwonnen' endemi­ sche treponematoses; 2.5 millioen gevallen zijn bekend, waaronder 75 pct kinderen; meer dan lOOmiljoen kinderen worden bedreigd. Yves WILLEMOT's bijdrage over de Frans-Afrikaanse Gemeenschap laat http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Afrika Focus Brill

Preliminary Material

Afrika Focus , Volume 4 (3-4): 3 – Jan 15, 1988

Loading next page...
 
/lp/brill/preliminary-material-PWCdEppSc3
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
ISSN
0772-084X
eISSN
2031-356X
DOI
10.1163/2031356X-0040304001
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

AFRIKA FOCUS Vol. 4, NR. 3-4, 1988. Tijdschrift van AFRIKA BRUG v.z.w. Periodical of the association AFR/KA BRUG Stichtende organisatie: Afrika Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent (1985) Founding Organisation: Africa Association of the State University of Ghent, Belgium (1985) Editoriaal Het voorliggend dubbelnummer maakt volume4 van AFRIKA FO­ CUS rond. Dit stemt het Redaktiekomitee gelukkig, en dit om ver­ is zonder kleer­ schillende redenen. Een moeilijke overgangsperiode scheuren doorworsteld. Wij kunnen nu putten uit een aantal uitste­ kende kopijen over aktueel Afrika-onderzoek. Wij kunnen dus een van onze voornaamste doelstellingen, de multidisciplinariteit, pro­ bleemloos waarmaken. Vier artikels liggen op de plank: evenveel verfrissende bladen uit een een lief de gemeen heb­ brede waaier van onderzoeksdomeinen die ben: Afrika. Antoon DEBAETS stelt de intrigerende vraag: 'Hebben geschiede­ nishandboeken een invloed op bet beeld dat mensen zich vormen over andere kulturen?' Zijn genuanceerd en boeiend antwoord vormt de opening van dit nummer. Antoon DE SCHRYVER en Andre MEHEUS vestigen onze aandacht op een bijzonder schrijnend pro­ bleem: de 'revival' van een aantal 'oude' en 'overwonnen' endemi­ sche treponematoses; 2.5 millioen gevallen zijn bekend, waaronder 75 pct kinderen; meer dan lOOmiljoen kinderen worden bedreigd. Yves WILLEMOT's bijdrage over de Frans-Afrikaanse Gemeenschap laat

Journal

Afrika FocusBrill

Published: Jan 15, 1988

There are no references for this article.