Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Preliminary Material

Preliminary Material ISSN 0772-084X AFRIKA FOCUS Vol. 2, Nr. 2, 1986 Tijdschrift van de Afrika-Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent (voorheen A VR U G-Bulletin, 1972-1983 ). Periodical of The Africa Assocation of the State Uni­ versity of Ghent, Belgium (formerly A VR VG-Bulletin, 1972-1983 ). Onderzoekers uit de gelndustrialiseerde wereld hebben heel Jang, en sommigen doen dit vandaag nog, Afrika bestudeerd met als voornaamste doe! aan de Afrikanen te leren hoe zij, als waarnemers, over Afrika en de Afrikanen oordelen. Langzaam is bij een groep wetenschappers het besef gegroeid dat informatie over Afrika, rechtstreeks of onrechtstreeks, nuttig kan zijn voor de gehele wereld, dus ook voor hun maatschappij. Daarbij begonnen meer en meer onderzoekers uiteindelijk te erkennen dat Afrikanen over Afrika relevante dingen kunnen zeggen en schrijven. Toch is het treffend dat voor velen de laattijdige toekenning van een nobelprijs nog nodig is om Afrikaanse bladzijden te openen. Op een meer bescheiden vlak, dat van Afrika Focus, is de redactie verheugd om, in de traditie van het tijdschrift van de AVRUG, ook bijdragen van Afrikaanse wetenschappers te kunnen publiceren. Wij hopen dat hierdoor Afrika Focus ver­ der kan groeien als een forum niet alleen over Afrika maar ook met Afrika. De redactie Scientists of the industrialized world have long studied Africa, and some of them still do, primarily in order to teach Africans how they, as observers, think about Africa and the Africans. Gradually, a group of scholars had become aware that information about Africa, directly or indirectly, can be useful for the whole world,. thus also for their own societies. More and more scientists 1oere finally beginning to admit that Africans also have interesting things to say and write about Africa. Nevertheless, it appears that an overdue award of a Nobel Prize is still needed for many to open African pages. At a more modest level that of Afrika Focus, the editorial board is pleased to be able to publish, in the tradition of thefournal of the Africa Association of the State University of Ghent, articles by African scientists. In this way we hope that Africa Focus will grow as a forum not only about Africa but also with Africa. The editors http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Afrika Focus Brill

Preliminary Material

Afrika Focus , Volume 2 (2): 1 – Jan 12, 1986

Loading next page...
 
/lp/brill/preliminary-material-LsBnC4JEVc
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
ISSN
0772-084X
eISSN
2031-356X
DOI
10.1163/2031356X-00202001
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

ISSN 0772-084X AFRIKA FOCUS Vol. 2, Nr. 2, 1986 Tijdschrift van de Afrika-Vereniging van de Rijksuniversiteit Gent (voorheen A VR U G-Bulletin, 1972-1983 ). Periodical of The Africa Assocation of the State Uni­ versity of Ghent, Belgium (formerly A VR VG-Bulletin, 1972-1983 ). Onderzoekers uit de gelndustrialiseerde wereld hebben heel Jang, en sommigen doen dit vandaag nog, Afrika bestudeerd met als voornaamste doe! aan de Afrikanen te leren hoe zij, als waarnemers, over Afrika en de Afrikanen oordelen. Langzaam is bij een groep wetenschappers het besef gegroeid dat informatie over Afrika, rechtstreeks of onrechtstreeks, nuttig kan zijn voor de gehele wereld, dus ook voor hun maatschappij. Daarbij begonnen meer en meer onderzoekers uiteindelijk te erkennen dat Afrikanen over Afrika relevante dingen kunnen zeggen en schrijven. Toch is het treffend dat voor velen de laattijdige toekenning van een nobelprijs nog nodig is om Afrikaanse bladzijden te openen. Op een meer bescheiden vlak, dat van Afrika Focus, is de redactie verheugd om, in de traditie van het tijdschrift van de AVRUG, ook bijdragen van Afrikaanse wetenschappers te kunnen publiceren. Wij hopen dat hierdoor Afrika Focus ver­ der kan groeien als een forum niet alleen over Afrika maar ook met Afrika. De redactie Scientists of the industrialized world have long studied Africa, and some of them still do, primarily in order to teach Africans how they, as observers, think about Africa and the Africans. Gradually, a group of scholars had become aware that information about Africa, directly or indirectly, can be useful for the whole world,. thus also for their own societies. More and more scientists 1oere finally beginning to admit that Africans also have interesting things to say and write about Africa. Nevertheless, it appears that an overdue award of a Nobel Prize is still needed for many to open African pages. At a more modest level that of Afrika Focus, the editorial board is pleased to be able to publish, in the tradition of thefournal of the Africa Association of the State University of Ghent, articles by African scientists. In this way we hope that Africa Focus will grow as a forum not only about Africa but also with Africa. The editors

Journal

Afrika FocusBrill

Published: Jan 12, 1986

There are no references for this article.