Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Preliminary Material

Preliminary Material Uitgave van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst AZIATISCHE KUNST 33ste jaargang, Nr. 3 september 2003 ISSN 0921 - 657X Van de redactie REDACTIE M. Fitski E. Kamstra Het detail op het omslag is deze keer B. Loogman uit een recente aanwinst van de M. Marsman afdeling. Een overzicht van de E. Uitzinger aanwinsten vindt u in het verslag van de conservator. In het april-nummer kwam al een groep aanwinsten aan bod; in het REDACTIEADRES, ADVERTENTIES Rijksmuseum volgende nummer kunt u er meer over lezen. In deze aflevering Afdeling Aziatische Kunst richt de blik zich hoofdzakelijk op Centraal Azië, ook ditmaal Postbus 74888 wederom in kleur. 1070 DN Amsterdam Tot slot nog een rectificatie: in nummer 1 van dit jaar staat bij het Telefoon 020-6747000 artikel ‘De zeven bronzen vaten’, afbeelding 2a op de kop (M. Fitski) Telefax 020-6747001 afgedrukt. SECRETARIAAT VERENIGING Mevr. Mariëtte Koster Goudvink 2 3766 WL Soest VORMGEVING Inhoud GJ. Slagter, Groningen LITHOGRAFIE & DRUK □ Early Tibetan Clay Sculpture Brouwer & Wielsma BV, Heerenveen Christian Luczanits VERSCHIJNING 16 Met nieuwe ogen: de historische fotocollectie VOLGENDE NUMMER van het Instituut Kern ontsloten december 2003 Gerda Theuns-de Boer De Vereniging van Vrienden der Azi­ atische Kunst is opgericht in 1918 met 34 Verslag van de Conservator over het jaar 2002 het doel grotere bekendheid te geven aan de kunst van Azië. In de loop der jaren heeft zij een veelzijdige collectie kunstvoorwerpen bijeengebracht, die internationale bekendheid geniet. De verzameling, die voortdurend wordt uitgebreid, is in bruikleen bij het Rijks­ museum in Amsterdam en vormt daar het hoofdbestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst. De Vereniging orga­ niseert tentoonstellingen, lezingen en excursies. Zij geeft het tijdschrift Azi­ Foto omslag: Kishi Ryo (Ganryo) (1851-1918) Zeearend op een rots aan de kust, twee kamerschermen, atische Kunst uit, dat viermaal per inkt en kieurop papier (detail), Japan, 1830-1840. inv.nr. AK-MAK-1721 aenb jaar aan de leden wordt toegezonden. Foto achterzijde: Kunsthandel J. Polak, Amsterdam http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Aziatische Kunst Brill

Preliminary Material

Aziatische Kunst , Volume 33 (3): 1 – Jul 5, 2003

Loading next page...
 
/lp/brill/preliminary-material-GDlE1WLtH7
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
eISSN
2543-1749
DOI
10.1163/25431749-90000010
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Uitgave van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst AZIATISCHE KUNST 33ste jaargang, Nr. 3 september 2003 ISSN 0921 - 657X Van de redactie REDACTIE M. Fitski E. Kamstra Het detail op het omslag is deze keer B. Loogman uit een recente aanwinst van de M. Marsman afdeling. Een overzicht van de E. Uitzinger aanwinsten vindt u in het verslag van de conservator. In het april-nummer kwam al een groep aanwinsten aan bod; in het REDACTIEADRES, ADVERTENTIES Rijksmuseum volgende nummer kunt u er meer over lezen. In deze aflevering Afdeling Aziatische Kunst richt de blik zich hoofdzakelijk op Centraal Azië, ook ditmaal Postbus 74888 wederom in kleur. 1070 DN Amsterdam Tot slot nog een rectificatie: in nummer 1 van dit jaar staat bij het Telefoon 020-6747000 artikel ‘De zeven bronzen vaten’, afbeelding 2a op de kop (M. Fitski) Telefax 020-6747001 afgedrukt. SECRETARIAAT VERENIGING Mevr. Mariëtte Koster Goudvink 2 3766 WL Soest VORMGEVING Inhoud GJ. Slagter, Groningen LITHOGRAFIE & DRUK □ Early Tibetan Clay Sculpture Brouwer & Wielsma BV, Heerenveen Christian Luczanits VERSCHIJNING 16 Met nieuwe ogen: de historische fotocollectie VOLGENDE NUMMER van het Instituut Kern ontsloten december 2003 Gerda Theuns-de Boer De Vereniging van Vrienden der Azi­ atische Kunst is opgericht in 1918 met 34 Verslag van de Conservator over het jaar 2002 het doel grotere bekendheid te geven aan de kunst van Azië. In de loop der jaren heeft zij een veelzijdige collectie kunstvoorwerpen bijeengebracht, die internationale bekendheid geniet. De verzameling, die voortdurend wordt uitgebreid, is in bruikleen bij het Rijks­ museum in Amsterdam en vormt daar het hoofdbestanddeel van de afdeling Aziatische Kunst. De Vereniging orga­ niseert tentoonstellingen, lezingen en excursies. Zij geeft het tijdschrift Azi­ Foto omslag: Kishi Ryo (Ganryo) (1851-1918) Zeearend op een rots aan de kust, twee kamerschermen, atische Kunst uit, dat viermaal per inkt en kieurop papier (detail), Japan, 1830-1840. inv.nr. AK-MAK-1721 aenb jaar aan de leden wordt toegezonden. Foto achterzijde: Kunsthandel J. Polak, Amsterdam

Journal

Aziatische KunstBrill

Published: Jul 5, 2003

There are no references for this article.